Übersicht


Englisch

Detailübersetzungen für cooperation (Englisch) ins Niederländisch

cooperation:

cooperation [the ~] Nomen

 1. the cooperation (collaboration; teamwork)
  de samenwerking; het samenwerkingsverband
 2. the cooperation (collaboration; alliance)
  de coöperatie; het samenwerkingsverband
 3. the cooperation (trading partnership; corporation; company; )
  de vennootschap; de coöperatie; de onderneming; het bedrijf; de maatschappij; de firma; het handelsbedrijf; de maatschap; het handelshuis

Übersetzung Matrix für cooperation:

NounVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
bedrijf business; company; concern; cooperation; corporation; enterprise; firm; house; partnership; trading partnership; venture business; business activity; commercial enterprise; company; concern; employment; enterprise; firm; industry; occupation; shop; trading company
coöperatie alliance; business; collaboration; company; concern; cooperation; corporation; enterprise; firm; house; partnership; trading partnership; venture co-operation; cooperative
firma business; company; concern; cooperation; corporation; enterprise; firm; house; partnership; trading partnership; venture business; company; concern; enterprise; firm; industry; shop
handelsbedrijf business; company; concern; cooperation; corporation; enterprise; firm; house; partnership; trading partnership; venture trading company
handelshuis business; company; concern; cooperation; corporation; enterprise; firm; house; partnership; trading partnership; venture business firm; commercial firm; firm; trading firm; trading house
maatschap business; company; concern; cooperation; corporation; enterprise; firm; house; partnership; trading partnership; venture
maatschappij business; company; concern; cooperation; corporation; enterprise; firm; house; partnership; trading partnership; venture community; society
onderneming business; company; concern; cooperation; corporation; enterprise; firm; house; partnership; trading partnership; venture LORG; business; commercial enterprise; company; concern; enterprise; firm; industry; institution; large organization; shop; trading association; trading company; trading group; type of business
samenwerking collaboration; cooperation; teamwork collaboration
samenwerkingsverband alliance; collaboration; cooperation; teamwork
vennootschap business; company; concern; cooperation; corporation; enterprise; firm; house; partnership; trading partnership; venture organisation
OtherVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
- fusion

Verwandte Wörter für "cooperation":


Synonyms for "cooperation":


Antonyme für "cooperation":


Verwandte Definitionen für "cooperation":

 1. the practice of cooperating1
  • economic cooperation1
  • they agreed on a policy of cooperation1
 2. joint operation or action1
  • their cooperation with us was essential for the success of our mission1

Wiktionary Übersetzungen für cooperation:

cooperation
noun
 1. association for mutual benefit
 2. act of cooperating or being cooperative

Cross Translation:
FromToVia
cooperation samenwerking; medewerking collaboration — Travail commun
cooperation samenwerking; coöperatie coopérationaction de coopérer.

cooperate:

to cooperate Verb (cooperates, cooperated, cooperating)

 1. to cooperate (collaborate)
  samenwerken; coöpereren
  • samenwerken Verb (werk samen, werkt samen, werkte samen, werkten samen, samengewerkt)
  • coöpereren Verb (coöpereer, coöpereert, coöpereerde, coöpereerden, gecoöpereerd)
 2. to cooperate (work together; act together; do together)
  samenwerken; samendoen
  • samenwerken Verb (werk samen, werkt samen, werkte samen, werkten samen, samengewerkt)
  • samendoen Verb (doe samen, doet samen, deed samen, deden samen, samengedaan)

Konjugationen für cooperate:

present
 1. cooperate
 2. cooperate
 3. cooperates
 4. cooperate
 5. cooperate
 6. cooperate
simple past
 1. cooperated
 2. cooperated
 3. cooperated
 4. cooperated
 5. cooperated
 6. cooperated
present perfect
 1. have cooperated
 2. have cooperated
 3. has cooperated
 4. have cooperated
 5. have cooperated
 6. have cooperated
past continuous
 1. was cooperating
 2. were cooperating
 3. was cooperating
 4. were cooperating
 5. were cooperating
 6. were cooperating
future
 1. shall cooperate
 2. will cooperate
 3. will cooperate
 4. shall cooperate
 5. will cooperate
 6. will cooperate
continuous present
 1. am cooperating
 2. are cooperating
 3. is cooperating
 4. are cooperating
 5. are cooperating
 6. are cooperating
subjunctive
 1. be cooperated
 2. be cooperated
 3. be cooperated
 4. be cooperated
 5. be cooperated
 6. be cooperated
diverse
 1. cooperate!
 2. let's cooperate!
 3. cooperated
 4. cooperating
1. I, 2. you, 3. he/she/it, 4. we, 5. you, 6. they

Übersetzung Matrix für cooperate:

NounVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
samendoen go shares; put together
VerbVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
coöpereren collaborate; cooperate co-operate
samendoen act together; cooperate; do together; work together be partners; go shares
samenwerken act together; collaborate; cooperate; do together; work together collaborate
- collaborate; get together; join forces

Verwandte Wörter für "cooperate":


Synonyms for "cooperate":


Verwandte Definitionen für "cooperate":

 1. work together on a common enterprise of project1

Wiktionary Übersetzungen für cooperate:

cooperate
verb
 1. to work together

Cross Translation:
FromToVia
cooperate meewerken; een coöperatie vormen coopéreropérer conjointement avec quelqu’un, collaborer.