Englisch

Detailübersetzungen für salary (Englisch) ins Niederländisch

salary:

salary [the ~] Nomen

 1. the salary (wage; pay)
  het salaris; het loon; de bezoldiging; de gage; het inkomen
 2. the salary (wage; income; pay)
  het salaris; het loon; inkomen uit onderneming; het inkomen
 3. the salary (wage; payment; allowance; )
  het honorarium; het salaris; het loon; de bezoldiging; de verdienste; de gage; het arbeidsloon; het traktement; de soldij; de wedde
 4. the salary (fruits of labour; income; wages)
  het arbeidsinkomen; het salaris; het loon; het inkomen
 5. the salary (income; receivings; merits)
  de inkomsten; de verdiensten; de ontvangsten
 6. the salary (compensation; remuneration; fee; payment; income)
  de vergoeding; de kostenvergoeding
 7. the salary (remuneration; pay)
  de salariëring
 8. the salary (pay; fee; payment; wages)
  de wedde; de soldij

Übersetzung Matrix für salary:

NounVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
arbeidsinkomen fruits of labour; income; salary; wages
arbeidsloon allowance; compensation; fee; income; pay; payment; salary; wage; wages cost of making; manufacturing costs
bezoldiging allowance; compensation; fee; income; pay; payment; salary; wage; wages
gage allowance; compensation; fee; income; pay; payment; salary; wage; wages
honorarium allowance; compensation; fee; income; pay; payment; salary; wage; wages
inkomen fruits of labour; income; pay; salary; wage; wages income
inkomen uit onderneming income; pay; salary; wage
inkomsten income; merits; receivings; salary revenue
kostenvergoeding compensation; fee; income; payment; remuneration; salary
loon allowance; compensation; fee; fruits of labour; income; pay; payment; salary; wage; wages pay; recompense; remuneration; reward
ontvangsten income; merits; receivings; salary
salaris allowance; compensation; fee; fruits of labour; income; pay; payment; salary; wage; wages
salariëring pay; remuneration; salary
soldij allowance; compensation; fee; income; pay; payment; salary; wage; wages
traktement allowance; compensation; fee; income; pay; payment; salary; wage; wages
verdienste allowance; compensation; fee; income; pay; payment; salary; wage; wages merit
verdiensten income; merits; receivings; salary merits
vergoeding compensation; fee; income; payment; remuneration; salary benefit; compensation; indemnification; indemnity; recompense; recoupment; reimbursement; remuneration; repayment; restitution; reward
wedde allowance; compensation; fee; income; pay; payment; salary; wage; wages
- earnings; pay; remuneration; wage

Verwandte Wörter für "salary":

 • salaries

Synonyms for "salary":


Verwandte Definitionen für "salary":

 1. something that remunerates1

Wiktionary Übersetzungen für salary:

salary
noun
 1. fixed amount of money paid on monthly or annual basis
salary
noun
 1. regelmatige, meestal maandelijkse beloning voor werk verricht in een werkverband

Cross Translation:
FromToVia
salary salaris SalärLohn, Gehalt, Honorar
salary huur; huurprijs loyerprix de la location d’une maison ou d’un appartement.
salary salaris; bezoldiging; gage; loon; traktement; verdienste; wedde salairerémunération pour un travail.

Verwandte Übersetzungen für salary