Übersicht
Französisch nach Englisch:   mehr Daten
  1. rectum:
  2. Wiktionary:


Französisch

Detailübersetzungen für rectum (Französisch) ins Englisch

rectum:

rectum [le ~] Nomen

  1. le rectum
    the rectum; the anus

Übersetzung Matrix für rectum:

NounVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
anus rectum anus; derrière; fesses; trou de balle
rectum rectum

Synonyms for "rectum":


Wiktionary Übersetzungen für rectum:

rectum
noun
  1. anatomie|fr Dernière partie du gros intestin, qui aboutit à l'anus.
rectum
noun
  1. Rectum

Cross Translation:
FromToVia
rectum rectum RektumAnatomie: der Mastdarm
rectum rectum endeldarm — het laatste deel van het spijsverteringskanaal vlak voor de anus