Französisch

Detailübersetzungen für transmettre (Französisch) ins Niederländisch

transmettre:

transmettre Verb (transmets, transmet, transmettons, transmettez, )

 1. transmettre (expédier à; envoyer à; émettre)
  zenden; opsturen; toezenden; iem. iets sturen; posten; overmaken; doen toekomen
  • zenden Verb (zend, zendt, zond, zonden, gezonden)
  • opsturen Verb (stuur op, stuurt op, stuurde op, stuurden op, opgestuurd)
  • toezenden Verb (zend toe, zendt toe, zond toe, zonden toe, toegezonden)
  • posten Verb (post, postte, postten, gepost)
  • overmaken Verb (maak over, maakt over, maakte over, maakten over, overgemaakt)
 2. transmettre (réexpédier; faire suivre)
  doorzenden; doorsturen
  • doorzenden Verb (zend door, zendt door, zond door, zonden door, doorgezonden)
  • doorsturen Verb (stuur door, stuurt door, stuurde door, stuurden door, doorgestuurd)
 3. transmettre (colporter; rapporter; répandre; faire circuler; se faire l'écho de)
  doorgeven; doorvertellen; rondvertellen; doorspelen; rondbrieven
  • doorgeven Verb (geef door, geeft door, gaf door, gaven door, doorgegeven)
  • doorvertellen Verb (vertel door, vertelt door, vertelde door, vertelden door, doorverteld)
  • rondvertellen Verb (vertel rond, vertelt rond, vertelde rond, vertelden rond, rondverteld)
  • doorspelen Verb (speel door, speelt door, speelde door, speelden door, doorgespeeld)
  • rondbrieven Verb (brief rond, brieft rond, briefde rond, briefden rond, rondgebriefd)
 4. transmettre (tendre quelque chose à quelqu'un; donner; rendre; )
  geven; overgeven; overhandigen; aanreiken; aangeven; afgeven; toesteken
  • geven Verb (geef, geeft, gaf, gaven, gegeven)
  • overgeven Verb (geef over, geeft over, gaf over, gaven over, overgegeven)
  • overhandigen Verb (overhandig, overhandigt, overhandigde, overhandigden, overhandigd)
  • aanreiken Verb (reik aan, reikt aan, reikte aan, reikten aan, aangereikt)
  • aangeven Verb (geef aan, geeft aan, gaf aan, gaven aan, aangegeven)
  • afgeven Verb (geef af, geeft af, gaf af, gaven af, afgegeven)
  • toesteken Verb (steek toe, steekt toe, stak toe, staken toe, toegestoken)
 5. transmettre (faire circuler; remettre)
  doorgeven; verder reiken
 6. transmettre
  overdragen aan; afdragen
 7. transmettre
  overzenden
  • overzenden Verb (zend over, zendt over, zond over, zonden over, overgezonden)
 8. transmettre (proclamer; répandre)
  verkondigen; uitdragen; een boodschap uitdragen
 9. transmettre (contaminer; infecter; souiller; communiquer; intoxiquer)
  besmetten; aansteken
  • besmetten Verb (besmet, besmette, besmetten, besmet)
  • aansteken Verb (steek aan, steekt aan, stak aan, staken aan, aangestoken)
 10. transmettre (semer; répandre; disséminer)
  uitzaaien; uitstrooien
  • uitzaaien Verb (zaai uit, zaait uit, zaaide uit, zaaiden uit, uitgezaaid)
  • uitstrooien Verb (strooi uit, strooit uit, strooide uit, strooiden uit, uitgestrooid)

Konjugationen für transmettre:

Présent
 1. transmets
 2. transmets
 3. transmet
 4. transmettons
 5. transmettez
 6. transmettent
imparfait
 1. transmettais
 2. transmettais
 3. transmettait
 4. transmettions
 5. transmettiez
 6. transmettaient
passé simple
 1. transmis
 2. transmis
 3. transmit
 4. transmîmes
 5. transmîtes
 6. transmirent
futur simple
 1. transmettrai
 2. transmettras
 3. transmettra
 4. transmettrons
 5. transmettrez
 6. transmettront
subjonctif présent
 1. que je transmette
 2. que tu transmettes
 3. qu'il transmette
 4. que nous transmettions
 5. que vous transmettiez
 6. qu'ils transmettent
conditionnel présent
 1. transmettrais
 2. transmettrais
 3. transmettrait
 4. transmettrions
 5. transmettriez
 6. transmettraient
passé composé
 1. ai transmis
 2. as transmis
 3. a transmis
 4. avons transmis
 5. avez transmis
 6. ont transmis
divers
 1. transmets!
 2. transmettez!
 3. transmettons!
 4. transmis
 5. transmettant
1. je, 2. tu, 3. il/elle/on, 4. nous, 5. vous, 6. ils/elles

Übersetzung Matrix für transmettre:

NounVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
aangeven attestation; déclaration; dénonciation; déposition; présentation
aansteken contamination; empoisonnement; infection; intoxication
afdragen port de vêtements jusqu'à l'usure
afgeven délivrance; livraison
besmetten contamination; empoisonnement; infection; intoxication
overgeven abandon du combat; armistice; reddition; vomissement
posten envoi; expédition; livraison par la poste; livraison par poste
VerbVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
aangeven donner; déléguer; déposer; faire circuler; livrer; offrir; passer quelque chose à quelqu'un; porter; présenter; remettre; rendre; tendre quelque chose à quelqu'un; transmettre donner; déclarer; dénoncer; dénoncer quelqu'un; désigner; faire inscrire; indiquer quelquechose; montrer; passer; remettre; signaler; tendre; trahir; étendre
aanreiken donner; déléguer; déposer; faire circuler; livrer; offrir; passer quelque chose à quelqu'un; porter; présenter; remettre; rendre; tendre quelque chose à quelqu'un; transmettre donner; offrir; passer; remettre; remettre aux mains; tendre; étendre
aansteken communiquer; contaminer; infecter; intoxiquer; souiller; transmettre allumer; allumer une cigarette; faire brûler; faire du feu; flamber; frotter; mettre feu à; mettre le feu à; s'enflammer
afdragen transmettre consommer; s'user; se consumer; se corroder; user
afgeven donner; déléguer; déposer; faire circuler; livrer; offrir; passer quelque chose à quelqu'un; porter; présenter; remettre; rendre; tendre quelque chose à quelqu'un; transmettre admettre; distribuer à domicile; déteindre; livrer à domicile; porter à domicile; remettre; rendre; salir; soiller; tacher
besmetten communiquer; contaminer; infecter; intoxiquer; souiller; transmettre
doen toekomen envoyer à; expédier à; transmettre; émettre
doorgeven colporter; faire circuler; rapporter; remettre; répandre; se faire l'écho de; transmettre faire passer; propager
doorspelen colporter; faire circuler; rapporter; répandre; se faire l'écho de; transmettre
doorsturen faire suivre; réexpédier; transmettre transférer
doorvertellen colporter; faire circuler; rapporter; répandre; se faire l'écho de; transmettre
doorzenden faire suivre; réexpédier; transmettre
een boodschap uitdragen proclamer; répandre; transmettre
geven donner; déléguer; déposer; faire circuler; livrer; offrir; passer quelque chose à quelqu'un; porter; présenter; remettre; rendre; tendre quelque chose à quelqu'un; transmettre accorder; administrer; appliquer; avantager; distribuer; donner; donner un médicament; faire avaler; faire consommer; faire prendre; faire présent de; faire un don; favoriser; fournir; gratifier; livrer; offrir; passer; privilégier; procurer; remettre; remettre aux mains; tendre; verser; étendre
iem. iets sturen envoyer à; expédier à; transmettre; émettre
opsturen envoyer à; expédier à; transmettre; émettre envoyer; expédier; mettre à la poste; poster; renvoyer
overdragen aan transmettre
overgeven donner; déléguer; déposer; faire circuler; livrer; offrir; passer quelque chose à quelqu'un; porter; présenter; remettre; rendre; tendre quelque chose à quelqu'un; transmettre accorder; capituler; concéder; cracher; céder; dégueuler; déposer; laisser; rendre; rendre les armes; renoncer; s'avouer vaincu; se livrer; se rendre; vomir
overhandigen donner; déléguer; déposer; faire circuler; livrer; offrir; passer quelque chose à quelqu'un; porter; présenter; remettre; rendre; tendre quelque chose à quelqu'un; transmettre admettre; apporter; distribuer à domicile; délivrer; fournir; livrer; livrer à domicile; porter à domicile; procurer; remettre; rendre
overmaken envoyer à; expédier à; transmettre; émettre
overzenden transmettre envoyer; expédier; transcrire; transférer de l'argent; verser; virer
posten envoyer à; expédier à; transmettre; émettre déposer; envoyer; expédier; mettre; mettre à la poste; placer; poser; poster; publier; publier sur; publier sur Facebook; renvoyer; stationner
rondbrieven colporter; faire circuler; rapporter; répandre; se faire l'écho de; transmettre
rondvertellen colporter; faire circuler; rapporter; répandre; se faire l'écho de; transmettre
toesteken donner; déléguer; déposer; faire circuler; livrer; offrir; passer quelque chose à quelqu'un; porter; présenter; remettre; rendre; tendre quelque chose à quelqu'un; transmettre buter vers; heurter vers; pousser vers
toezenden envoyer à; expédier à; transmettre; émettre envoyer; expédier; mettre à la poste; poster; renvoyer
uitdragen proclamer; répandre; transmettre achever; mener vers la fin; terminer
uitstrooien disséminer; répandre; semer; transmettre
uitzaaien disséminer; répandre; semer; transmettre diffuser; disperser; propager; répandre; épandre; éparpiller; étaler; étendre
verder reiken faire circuler; remettre; transmettre
verkondigen proclamer; répandre; transmettre annoncer; donner son opinion
zenden envoyer à; expédier à; transmettre; émettre conduire; diffuser; déposer; envoyer; expédier; fournir; livrer; porter; radiodiffuser; remettre; tenir le volant; émaner; émettre; être au volant

Synonyms for "transmettre":


Wiktionary Übersetzungen für transmettre:


Cross Translation:
FromToVia
transmettre doorgeven bequeath — to hand down; to transmit
transmettre mededelen; communiceren impart — communicate the knowledge of
transmettre doorgeven pass down — to hand over
transmettre doorgeven; doorvertellen pass on — to convey or communicate
transmettre reizen; verplaatsen travel — to pass from here to there; to transmit
transmettre dooergeven; overleveren tradieren — (transitiv) etwas (mündlich) überliefern, weitergeben, mündlich fortpflanzen