Französisch

Detailübersetzungen für exciter (Französisch) ins Niederländisch

exciter:

exciter Verb (excite, excites, excitons, excitez, )

 1. exciter (allumer; aiguiser; inciter; )
  opwinden; opwekken; prikkelen; stimuleren
  • opwinden Verb (wind op, windt op, wond op, wonden op, opgewonden)
  • opwekken Verb (wek op, wekt op, wekte op, wekten op, opgewekt)
  • prikkelen Verb (prikkel, prikkelt, prikkelde, prikkelden, geprikkeld)
  • stimuleren Verb (stimuleer, stimuleert, stimuleerde, stimuleerden, gestimuleerd)
 2. exciter (encourager à; convier; stimuler; )
  aansporen; aanzetten
  • aansporen Verb (spoor aan, spoort aan, spoorde aan, spoorden aan, aangespoord)
  • aanzetten Verb (zet aan, zette aan, zetten aan, aangezet)
 3. exciter (animer quelqu'un; promouvoir; applaudir; )
  aanmoedigen; toejuichen; bezielen; aanvuren
  • aanmoedigen Verb (moedig aan, moedigt aan, moedigde aan, moedigden aan, aangemoedigd)
  • toejuichen Verb (juich toe, juicht toe, juichte toe, juichten toe, toegejuicht)
  • bezielen Verb (beziel, bezielt, bezielde, bezielden, bezield)
  • aanvuren Verb (vuur aan, vuurt aan, vuurde aan, vuurden aan, aangevuurd)
 4. exciter (inciter; allumer; énerver; ameuter; semer la discorde)
  aanzetten; opfokken; opruien; poken; ophitsen; opstoken; opjutten; aanwakkeren; aanstoken
  • aanzetten Verb (zet aan, zette aan, zetten aan, aangezet)
  • opfokken Verb (fok op, fokt op, fokte op, fokten op, opgefokt)
  • opruien Verb (rui op, ruit op, ruide op, ruiden op, opgeruid)
  • poken Verb
  • ophitsen Verb (hits op, hitst op, hitste op, hitsten op, opgehitst)
  • opstoken Verb (stook op, stookt op, stookte op, stookten op, opgestookt)
  • opjutten Verb (jut op, jutte op, jutten op, opgejut)
  • aanwakkeren Verb (wakker aan, wakkert aan, wakkerde aan, wakkerden aan, aangewakkerd)
  • aanstoken Verb (stook aan, stookt aan, stookte aan, stookten aan, aangestookt)
 5. exciter
  opvrijen
  • opvrijen Verb (vrij op, vrijt op, vree op, vreën op, opgevreën)
 6. exciter (inciter à; provoquer; stimuler; )
  aanzetten tot; provoceren; instigeren
  • provoceren Verb (provoceer, provoceert, provoceerde, provoceerden, geprovoceerd)
  • instigeren Verb (instigeer, instigeert, instigeerde, instigeerden, geïnstigeerd)
 7. exciter (attiser; aviver; énerver; )
  stoken; opstoken; poken; aanblazen; aanstoken; oppoken; aanwakkeren
  • stoken Verb (stook, stookt, stookte, stookten, gestookt)
  • opstoken Verb (stook op, stookt op, stookte op, stookten op, opgestookt)
  • poken Verb
  • aanblazen Verb (blaas aan, blaast aan, blies aan, bliezen aan, aangeblazen)
  • aanstoken Verb (stook aan, stookt aan, stookte aan, stookten aan, aangestookt)
  • oppoken Verb (pook op, pookt op, pookte op, pookten op, opgepookt)
  • aanwakkeren Verb (wakker aan, wakkert aan, wakkerde aan, wakkerden aan, aangewakkerd)
 8. exciter (exhorter; inciter; éperonner; )
  aansporen; aanjagen; opjutten; porren
  • aansporen Verb (spoor aan, spoort aan, spoorde aan, spoorden aan, aangespoord)
  • aanjagen Verb (jaag aan, jaagt aan, joeg aan, joegen aan, aangejaagd)
  • opjutten Verb (jut op, jutte op, jutten op, opgejut)
  • porren Verb (por, port, porde, porden, gepord)
 9. exciter (attiser; alimenter; aviver; )
 10. exciter (inciter; motiver; encourager; )
  motiveren
  • motiveren Verb (motiveer, motiveert, motiveerde, motiveerden, gemotiveerd)
 11. exciter (attiser; ranimer; inciter; )
  aanwakkeren; oppoken; opporren
  • aanwakkeren Verb (wakker aan, wakkert aan, wakkerde aan, wakkerden aan, aangewakkerd)
  • oppoken Verb (pook op, pookt op, pookte op, pookten op, opgepookt)
  • opporren Verb (por op, port op, porde op, porden op, opgepord)
 12. exciter (stimuler; animer; encourager; )
  stimuleren; aanzetten; aansporen; animeren
  • stimuleren Verb (stimuleer, stimuleert, stimuleerde, stimuleerden, gestimuleerd)
  • aanzetten Verb (zet aan, zette aan, zetten aan, aangezet)
  • aansporen Verb (spoor aan, spoort aan, spoorde aan, spoorden aan, aangespoord)
  • animeren Verb (animeer, animeert, animeerde, animeerden, geanimeerd)
 13. exciter (encourager; inciter; applaudir; )
  aanmoedigen; aanvuren; toemoedigen; bemoedigen; stimuleren
  • aanmoedigen Verb (moedig aan, moedigt aan, moedigde aan, moedigden aan, aangemoedigd)
  • aanvuren Verb (vuur aan, vuurt aan, vuurde aan, vuurden aan, aangevuurd)
  • toemoedigen Verb (moedig toe, moedigt toe, moedigde toe, moedigden toe, toegemoedigd)
  • bemoedigen Verb (bemoedig, bemoedigt, bemoedigde, bemoedigden, bemoedigd)
  • stimuleren Verb (stimuleer, stimuleert, stimuleerde, stimuleerden, gestimuleerd)

Konjugationen für exciter:

Présent
 1. excite
 2. excites
 3. excite
 4. excitons
 5. excitez
 6. excitent
imparfait
 1. excitais
 2. excitais
 3. excitait
 4. excitions
 5. excitiez
 6. excitaient
passé simple
 1. excitai
 2. excitas
 3. excita
 4. excitâmes
 5. excitâtes
 6. excitèrent
futur simple
 1. exciterai
 2. exciteras
 3. excitera
 4. exciterons
 5. exciterez
 6. exciteront
subjonctif présent
 1. que j'excite
 2. que tu excites
 3. qu'il excite
 4. que nous excitions
 5. que vous excitiez
 6. qu'ils excitent
conditionnel présent
 1. exciterais
 2. exciterais
 3. exciterait
 4. exciterions
 5. exciteriez
 6. exciteraient
passé composé
 1. ai excité
 2. as excité
 3. a excité
 4. avons excité
 5. avez excité
 6. ont excité
divers
 1. excite!
 2. excitez!
 3. excitons!
 4. excité
 5. excitant
1. je, 2. tu, 3. il/elle/on, 4. nous, 5. vous, 6. ils/elles

exciter [la ~] Nomen

 1. l'exciter (inciter; stimuler)
  aanmoedigen; stimuleren; aanvuren; toejuichen

Übersetzung Matrix für exciter:

NounVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
aanjagen propulsion
aanmoedigen exciter; inciter; stimuler aiguillon; encouragement; incitation; stimulant; stimulation
aansporen activation; aiguillon; allumage; encouragement; excitation; incitation; mise en marche; propulsion; réconfort; soutien; stimulant; stimulation; support
aanstoken attisement; excitation; provocation; tisonnement
aanvuren exciter; inciter; stimuler
aanzetten aiguillon; encouragement; incitation; stimulant; stimulation
instigeren excitation; instigation
ophitsen attisement; excitation; provocation; tisonnement
opstoken attisement; excitation; provocation; tisonnement
opwekken excitation; instigation
poken fourgons; tisonniers
porren bourrade
provoceren provocation
stimuleren exciter; inciter; stimuler aiguillon; avancements; encouragement; incitation; promotions; stimulant; stimulation; stimulations
toejuichen exciter; inciter; stimuler
VerbVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
aanblazen activer; agacer; ameuter; attiser; aviver; encourager; exciter; exciter à; inciter à; ranimer; semer la discorde; tisonner; énerver activer; attiser; faire monter; ranimer; souffler sur; stimuler; tisonner
aanjagen activer; animer; attiser; exciter; exhorter; inciter; inciter à; presser; tisonner; éperonner
aanmoedigen acclamer; activer; aiguillonner; animer; animer quelqu'un; applaudir; attiser; aviver; donner du courage; encourager; enthousiasmer; exciter; exciter à; favoriser; inciter; inspirer; ovationner; promouvoir; ranimer; stimuler; tisonner; vivifier activer; aggraver; animer; attiser; encourager; enflammer; faciliter; inciter; motiver; ranimer; raviver; stimuler; vivifier; éperonner
aansporen activer; aiguillonner; aiguiser; animer; attiser; convier; encourager; encourager à; exciter; exhorter; inciter; inciter à; inviter; presser; provoquer; s'empresser; stimuler; tisonner; éperonner; être l'instigateur de actionner; aguillonner; inciter; mettre en marche; pousser; stimuler
aanstoken activer; agacer; allumer; ameuter; attiser; aviver; encourager; exciter; exciter à; inciter; inciter à; ranimer; semer la discorde; tisonner; énerver activer; attiser; exciter à
aanvuren acclamer; activer; aiguillonner; animer; animer quelqu'un; applaudir; attiser; aviver; donner du courage; encourager; enthousiasmer; exciter; exciter à; favoriser; inciter; inspirer; ovationner; promouvoir; ranimer; stimuler; tisonner; vivifier
aanwakkeren activer; agacer; aiguillonner; allumer; ameuter; attiser; aviver; encourager; exciter; exciter à; inciter; inciter à; ranimer; semer la discorde; stimuler; tisonner; énerver activer; attiser; faire monter; ranimer; souffler sur; stimuler; tisonner
aanzetten activer; aiguillonner; aiguiser; allumer; ameuter; animer; attiser; convier; encourager; encourager à; exciter; inciter; inciter à; inviter; presser; provoquer; s'empresser; semer la discorde; stimuler; énerver; éperonner; être l'instigateur de affiler; affûter; aiguillonner; aiguiser; allumer; brancher sur; faire fonctionner; faire marcher; limer; mettre en circuit; mettre en marche; polir; pousser en avant; propulser; tailler; établir le contact
aanzetten tot activer; aiguillonner; aiguiser; animer; attiser; encourager; exciter; inciter; inciter à; provoquer; stimuler; éperonner; être l'instigateur de
animeren activer; aiguillonner; aiguiser; animer; attiser; encourager; exciter; inciter; inciter à; provoquer; stimuler; éperonner; être l'instigateur de
bemoedigen acclamer; activer; aiguillonner; animer; applaudir; attiser; aviver; encourager; exciter; exciter à; inciter; ovationner; ranimer; stimuler; tisonner aider; apaiser; appuyer; collaborer; consoler; remonter le moral; réconforter; soulager; soutenir
bezielen acclamer; animer quelqu'un; applaudir; attiser; donner du courage; enthousiasmer; exciter; favoriser; inspirer; ovationner; promouvoir; ranimer; stimuler; vivifier activer; animer; enflammer; enthousiasmer; inspirer; raviver; stimuler; vivifier
iets aanstoken alimenter; attiser; aviver; entrainer à; exciter; exciter à; inciter à; pousser à
instigeren activer; aiguillonner; aiguiser; animer; attiser; encourager; exciter; inciter; inciter à; provoquer; stimuler; éperonner; être l'instigateur de
motiveren activer; aiguillonner; animer; aviver; encourager; exciter; inciter; inciter à; motiver; stimuler
opfokken allumer; ameuter; exciter; inciter; semer la discorde; énerver faire l'élevage de; élever
ophitsen allumer; ameuter; exciter; inciter; semer la discorde; énerver chasser; inciter à; presser; provoquer; susciter
opjutten activer; allumer; ameuter; animer; attiser; exciter; exhorter; inciter; inciter à; presser; semer la discorde; tisonner; énerver; éperonner animer quelqu'un; monter la tête à quelqu'un
oppoken activer; agacer; aiguillonner; ameuter; attiser; aviver; encourager; exciter; exciter à; inciter; inciter à; ranimer; semer la discorde; stimuler; tisonner; énerver activer; agiter; attiser; bouger; exciter à; mettre en émoi; pousser; remuer
opporren activer; aiguillonner; attiser; aviver; exciter; inciter; ranimer; stimuler; tisonner
opruien allumer; ameuter; exciter; inciter; semer la discorde; énerver
opstoken activer; agacer; allumer; ameuter; attiser; aviver; encourager; exciter; exciter à; inciter; inciter à; ranimer; semer la discorde; tisonner; énerver activer; agiter; attiser; bouger; exciter à; mettre en émoi; pousser; remuer
opvrijen exciter
opwekken aiguillonner; aiguiser; allumer; ameuter; exciter; inciter; picoter; piquer; stimuler actionner; activer; aguillonner; animer; aviver; enflammer; inciter; mettre en marche; pousser; ranimer; raviver; stimuler; vitaliser; vivifier
opwinden aiguillonner; aiguiser; allumer; ameuter; exciter; inciter; picoter; piquer; stimuler bobiner; renvider
poken activer; agacer; allumer; ameuter; attiser; aviver; encourager; exciter; exciter à; inciter; inciter à; ranimer; semer la discorde; tisonner; énerver
porren activer; animer; attiser; exciter; exhorter; inciter; inciter à; presser; tisonner; éperonner donner un bourrade à; donner un coup de coude à
prikkelen aiguillonner; aiguiser; allumer; ameuter; exciter; inciter; picoter; piquer; stimuler actionner; activer; aggraver; aguillonner; animer; attiser; encourager; inciter; mettre en marche; motiver; pousser; ranimer; stimuler; éperonner
provoceren activer; aiguillonner; aiguiser; animer; attiser; encourager; exciter; inciter; inciter à; provoquer; stimuler; éperonner; être l'instigateur de inciter à; provoquer; susciter
stimuleren acclamer; activer; aiguillonner; aiguiser; allumer; ameuter; animer; applaudir; attiser; aviver; encourager; exciter; exciter à; inciter; inciter à; ovationner; picoter; piquer; provoquer; ranimer; stimuler; tisonner; éperonner; être l'instigateur de actionner; activer; aggraver; aguillonner; animer; attiser; encourager; enflammer; inciter; mettre en marche; motiver; pousser; ranimer; raviver; stimuler; vivifier; éperonner
stoken activer; agacer; ameuter; attiser; aviver; encourager; exciter; exciter à; inciter à; ranimer; semer la discorde; tisonner; énerver distiller
toejuichen acclamer; animer quelqu'un; applaudir; attiser; donner du courage; enthousiasmer; exciter; favoriser; inspirer; ovationner; promouvoir; ranimer; stimuler; vivifier acclamer; applaudir; ovationner
toemoedigen acclamer; activer; aiguillonner; animer; applaudir; attiser; aviver; encourager; exciter; exciter à; inciter; ovationner; ranimer; stimuler; tisonner

Synonyms for "exciter":


Wiktionary Übersetzungen für exciter:

exciter
verb
 1. Engager, porter à.
exciter
verb
 1. kwaad en opgewonden maken

Cross Translation:
FromToVia
exciter opwinden arouse — to sexually stimulate
exciter opwinden; prikkelen excite — to stir the emotions of
exciter prikkelen; stimuleren excite — to arouse or bring out (eg feelings); to stimulate
exciter exciteren excite — to cause an electron to move to a higher than normal state
exciter opwinden; heet worden heat — to arouse, to excite (sexually)
exciter opwinden thrill — suddenly excite someone, or to give someone great pleasure; to electrify

exciter à:

exciter à Verb

 1. exciter à (attiser; activer)
  opstoken; oppoken; aanstoken
  • opstoken Verb (stook op, stookt op, stookte op, stookten op, opgestookt)
  • oppoken Verb (pook op, pookt op, pookte op, pookten op, opgepookt)
  • aanstoken Verb (stook aan, stookt aan, stookte aan, stookten aan, aangestookt)
 2. exciter à (attiser; aviver; énerver; )
  stoken; opstoken; poken; aanblazen; aanstoken; oppoken; aanwakkeren
  • stoken Verb (stook, stookt, stookte, stookten, gestookt)
  • opstoken Verb (stook op, stookt op, stookte op, stookten op, opgestookt)
  • poken Verb
  • aanblazen Verb (blaas aan, blaast aan, blies aan, bliezen aan, aangeblazen)
  • aanstoken Verb (stook aan, stookt aan, stookte aan, stookten aan, aangestookt)
  • oppoken Verb (pook op, pookt op, pookte op, pookten op, opgepookt)
  • aanwakkeren Verb (wakker aan, wakkert aan, wakkerde aan, wakkerden aan, aangewakkerd)
 3. exciter à (attiser; alimenter; exciter; )
 4. exciter à (encourager; inciter; applaudir; )
  aanmoedigen; aanvuren; toemoedigen; bemoedigen; stimuleren
  • aanmoedigen Verb (moedig aan, moedigt aan, moedigde aan, moedigden aan, aangemoedigd)
  • aanvuren Verb (vuur aan, vuurt aan, vuurde aan, vuurden aan, aangevuurd)
  • toemoedigen Verb (moedig toe, moedigt toe, moedigde toe, moedigden toe, toegemoedigd)
  • bemoedigen Verb (bemoedig, bemoedigt, bemoedigde, bemoedigden, bemoedigd)
  • stimuleren Verb (stimuleer, stimuleert, stimuleerde, stimuleerden, gestimuleerd)

Übersetzung Matrix für exciter à:

NounVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
aanmoedigen aiguillon; encouragement; exciter; incitation; inciter; stimulant; stimulation; stimuler
aanstoken attisement; excitation; provocation; tisonnement
aanvuren exciter; inciter; stimuler
opstoken attisement; excitation; provocation; tisonnement
poken fourgons; tisonniers
stimuleren aiguillon; avancements; encouragement; exciter; incitation; inciter; promotions; stimulant; stimulation; stimulations; stimuler
VerbVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
aanblazen activer; agacer; ameuter; attiser; aviver; encourager; exciter; exciter à; inciter à; ranimer; semer la discorde; tisonner; énerver activer; attiser; faire monter; ranimer; souffler sur; stimuler; tisonner
aanmoedigen acclamer; activer; aiguillonner; animer; applaudir; attiser; aviver; encourager; exciter; exciter à; inciter; ovationner; ranimer; stimuler; tisonner acclamer; activer; aggraver; animer; animer quelqu'un; applaudir; attiser; donner du courage; encourager; enflammer; enthousiasmer; exciter; faciliter; favoriser; inciter; inspirer; motiver; ovationner; promouvoir; ranimer; raviver; stimuler; vivifier; éperonner
aanstoken activer; agacer; ameuter; attiser; aviver; encourager; exciter; exciter à; inciter à; ranimer; semer la discorde; tisonner; énerver allumer; ameuter; exciter; inciter; semer la discorde; énerver
aanvuren acclamer; activer; aiguillonner; animer; applaudir; attiser; aviver; encourager; exciter; exciter à; inciter; ovationner; ranimer; stimuler; tisonner acclamer; animer quelqu'un; applaudir; attiser; donner du courage; enthousiasmer; exciter; favoriser; inspirer; ovationner; promouvoir; ranimer; stimuler; vivifier
aanwakkeren activer; agacer; ameuter; attiser; aviver; encourager; exciter; exciter à; inciter à; ranimer; semer la discorde; tisonner; énerver activer; aiguillonner; allumer; ameuter; attiser; aviver; exciter; faire monter; inciter; ranimer; semer la discorde; souffler sur; stimuler; tisonner; énerver
bemoedigen acclamer; activer; aiguillonner; animer; applaudir; attiser; aviver; encourager; exciter; exciter à; inciter; ovationner; ranimer; stimuler; tisonner aider; apaiser; appuyer; collaborer; consoler; remonter le moral; réconforter; soulager; soutenir
iets aanstoken alimenter; attiser; aviver; entrainer à; exciter; exciter à; inciter à; pousser à
oppoken activer; agacer; ameuter; attiser; aviver; encourager; exciter; exciter à; inciter à; ranimer; semer la discorde; tisonner; énerver activer; agiter; aiguillonner; attiser; aviver; bouger; exciter; inciter; mettre en émoi; pousser; ranimer; remuer; stimuler; tisonner
opstoken activer; agacer; ameuter; attiser; aviver; encourager; exciter; exciter à; inciter à; ranimer; semer la discorde; tisonner; énerver agiter; allumer; ameuter; attiser; bouger; exciter; inciter; mettre en émoi; pousser; remuer; semer la discorde; énerver
poken activer; agacer; ameuter; attiser; aviver; encourager; exciter; exciter à; inciter à; ranimer; semer la discorde; tisonner; énerver allumer; ameuter; exciter; inciter; semer la discorde; énerver
stimuleren acclamer; activer; aiguillonner; animer; applaudir; attiser; aviver; encourager; exciter; exciter à; inciter; ovationner; ranimer; stimuler; tisonner actionner; activer; aggraver; aguillonner; aiguillonner; aiguiser; allumer; ameuter; animer; attiser; encourager; enflammer; exciter; inciter; inciter à; mettre en marche; motiver; picoter; piquer; pousser; provoquer; ranimer; raviver; stimuler; vivifier; éperonner; être l'instigateur de
stoken activer; agacer; ameuter; attiser; aviver; encourager; exciter; exciter à; inciter à; ranimer; semer la discorde; tisonner; énerver distiller
toemoedigen acclamer; activer; aiguillonner; animer; applaudir; attiser; aviver; encourager; exciter; exciter à; inciter; ovationner; ranimer; stimuler; tisonner

Verwandte Übersetzungen für exciter