Niederländisch

Detailübersetzungen für flagrant (Niederländisch) ins Deutsch

flagrant:


Übersetzung Matrix für flagrant:

AdjectiveVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
sichtbar duidelijk; flagrant; op heterdaad; overduidelijk; zo klaar als een klontje; zonneklaar aanmerkelijk; aanzienlijk; beduidend; behoorlijk; detecteerbaar/kan worden gevonden; eenduidig; enorm; flink; fors; ondubbelzinnig; te zien; zichtbaar; zienderogen
ModifierVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
anschaulich duidelijk; flagrant; overduidelijk; zo klaar als een klontje; zonneklaar duidelijk; eenduidig; ondubbelzinnig; verhelderend; verstaanbaar
auf frischer Tat flagrant; op heterdaad
aufschlußreich duidelijk; flagrant; overduidelijk; zo klaar als een klontje; zonneklaar duidelijk; verhelderend
das ist klar wie Klosbrühe duidelijk; flagrant; overduidelijk; zo klaar als een klontje; zonneklaar
derb duidelijk; flagrant; overduidelijk; zo klaar als een klontje; zonneklaar aanmatigend; banaal; bot; dorps; ferm; fiks; flink; fors; grof; grofgebouwd; laag-bij-de-grond; lomp; onbehouwen; onbeschaafd; onbeschaamd; onbeschoft; ongegeneerd; ongelikt; ongepast; onkies; onopgevoed; onvertogen; plat; platvloers; potig; respectloos; robuust; ruw; schunnig; solide; sterk; stevig; stevig gebouwd; triviaal; verkeerd; vunzig
deutlich duidelijk; flagrant; op heterdaad; overduidelijk; zo klaar als een klontje; zonneklaar aanschouwelijk; algemeen begrijpbaar; begrijpelijk; bevatbaar; bevattelijk; direct; doorgrond; doorzien; duidelijk; helder; herkenbaar; inzichtelijk; klaar als een klontje; onmiskenbaar; overduidelijk; overzichtelijk; recht door zee; regelrecht; verhelderend; verstaanbaar
eindeutig duidelijk; flagrant; op heterdaad; overduidelijk; zo klaar als een klontje; zonneklaar aanschouwelijk; absoluut; begrijpelijk; beslist; duidelijk; eenduidig; helder; herkenbaar; ondubbelzinnig; onmiskenbaar; onweerlegbaar; ronduit; stellig; vast en zeker; verstaanbaar; zeker
einleuchtend duidelijk; flagrant; overduidelijk; zo klaar als een klontje; zonneklaar aanschouwelijk; duidelijk; eenduidig; ondubbelzinnig; overzichtelijk; verhelderend; verstaanbaar
erkennbar duidelijk; flagrant; op heterdaad; overduidelijk; zo klaar als een klontje; zonneklaar bemerkbaar; eenduidig; herkenbaar; hoorbaar; kenbaar; merkbaar; ondubbelzinnig; tastbaar; te kennen; te zien; voelbaar; waarneembaar; zichtbaar
glashell duidelijk; flagrant; op heterdaad; overduidelijk; zo klaar als een klontje; zonneklaar doorschijnend; doorzichtig; glasachtig; glashelder; glazig; kristalhelder; transparant
gläsern duidelijk; flagrant; overduidelijk; zo klaar als een klontje; zonneklaar breekbaar; broos; doorschijnend; doorzichtig; duidelijk; dun; fragiel; gammel; glasachtig; glazen; glazig; ijl; krakkemikkig; kwetsbaar; teer; transparant; van geringe dichtheid; verhelderend; wankel; zwak
klar duidelijk; flagrant; op heterdaad; overduidelijk; zo klaar als een klontje; zonneklaar aanschouwelijk; af; afgedaan; afgelopen; begrijpelijk; bereidvaardig; direct; doorgrond; doorzien; duidelijk; eenduidig; gekookt; gereed; gewillig; geëindigd; helder; herkenbaar; klaar; klare; lichtgevend; lumineus; onbewolkt; ondubbelzinnig; onmiskenbaar; over; paraat; recht door zee; regelrecht; uit; verhelderend; verstaanbaar; voltooid; voorbij
offenkundig flagrant; op heterdaad apert
offensichtlich duidelijk; flagrant; op heterdaad; overduidelijk; zo klaar als een klontje; zonneklaar begrijpelijk; blijkbaar; direct; doorgrond; doorzien; duidelijk; eenduidig; helder; herkenbaar; klaarblijkelijk; ondubbelzinnig; onmiskenbaar; overduidelijk; recht door zee; regelrecht; verstaanbaar
sicher duidelijk; flagrant; op heterdaad; overduidelijk; zo klaar als een klontje; zonneklaar absoluut; accuraat; assertief; bepaald; beslist; besluitvaardig; duidelijk; echt; een zekere; feitelijk; ferm; fiks; flink; gedecideerd; geheid; gewis; heel zeker; herkenbaar; heus; jazeker; kordaat; nauwgezet; nauwkeurig; nauwlettend; net; onfeilbaar; ongetwijfeld; onmiskenbaar; onwankelbaar; onwrikbaar; pal; precies; resoluut; reëel; ronduit; secuur; standvastig; stellig; stevig; stipt; vast; vast en zeker; vastberaden; vastbesloten; vasthoudend; veilig; volhardend; voorzeker; waarachtig; waarlijk; wel degelijk; welzeker; zeker; zelfbewust; zelfverzekerd; zorgvuldig
sonnenklar duidelijk; flagrant; op heterdaad; overduidelijk; zo klaar als een klontje; zonneklaar begrijpelijk; direct; doorgrond; doorzien; duidelijk; eenduidig; helder; herkenbaar; ondubbelzinnig; onmiskenbaar; recht door zee; regelrecht; verstaanbaar
vernehmbar duidelijk; flagrant; overduidelijk; zo klaar als een klontje; zonneklaar eenduidig; ondubbelzinnig; verneembaar
vernehmlich duidelijk; flagrant; overduidelijk; zo klaar als een klontje; zonneklaar eenduidig; ondubbelzinnig
verständlich duidelijk; flagrant; overduidelijk; zo klaar als een klontje; zonneklaar algemeen begrijpbaar; begrijpelijk; bevatbaar; bevattelijk; duidelijk; eenduidig; helder; inzichtelijk; ondubbelzinnig; verstaanbaar
übersichtlich duidelijk; flagrant; overduidelijk; zo klaar als een klontje; zonneklaar duidelijk; eenduidig; ondubbelzinnig; overzichtelijk; verhelderend; verstaanbaar

Verwandte Wörter für "flagrant":

  • flagranter, flagrantere, flagrantst, flagrantste, flagrante

Verwandte Definitionen für "flagrant":

  1. heel erg duidelijk, niet te ontkennen1
    • dat is een flagrante overtreding van de wet1

Wiktionary Übersetzungen für flagrant:


Cross Translation:
FromToVia
flagrant unerhört egregious — Exceptional, conspicuous, outstanding, most usually in a negative fashion