Übersicht
Niederländisch nach Deutsch:   mehr Daten
  1. geestelijk verward:


Niederländisch

Detailübersetzungen für geestelijk verward (Niederländisch) ins Deutsch

geestelijk verward:

geestelijk verward Adjektiv

  1. geestelijk verward (verward; in de war; ondersteboven)
    verwirrt; verworren; konfus; durcheinander; verstört; irre; wirr
  2. geestelijk verward (onthutst; verward; ondersteboven; in de war)

Übersetzung Matrix für geestelijk verward:

ModifierVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
durcheinander geestelijk verward; in de war; ondersteboven; verward asociaal; chaotisch; diffuus; door elkaar; door elkaar heen; dooreen; doorelkaar; in de war; ongeregeld; onmaatschappelijk; onordelijk; ordeloos; overhoop; rommelig; slordig; vaag waarneembaar; wanordelijk; warrig
geistig durcheinander geestelijk verward; in de war; ondersteboven; onthutst; verward
irre geestelijk verward; in de war; ondersteboven; onthutst; verward achterlijk; curieus; dwaas; eigenaardig; enorm; gek; geschift; gestoord; getikt; gigantisch; hoorndol; idioot; idioterig; immens; in zeer hoge mate; kierewiet; knots; kolossaal; krankjorum; krankzinnig; maf; mal; merkwaardig; mesjogge; niet goed snik; reusachtig; stupide; typisch; vreemd; zeer groot; zot; zwakzinnig
konfus geestelijk verward; in de war; ondersteboven; verward beduusd; beteuterd; diffuus; doorelkaar; in de penarie; in de problemen; in de war; vaag waarneembaar
verstört geestelijk verward; in de war; ondersteboven; verward achterlijk; diffuus; doorelkaar; dwaas; eigenaardig; gek; geschift; gestoord; getikt; hoorndol; idioot; idioterig; in de war; kierewiet; knots; krankjorum; krankzinnig; maf; mal; mesjogge; niet goed snik; stupide; typisch; vaag waarneembaar; vreemd; zot
verwirrt geestelijk verward; in de war; ondersteboven; onthutst; verward beduusd; beteuterd; diffuus; doorelkaar; in de war; vaag waarneembaar; warrig
verworren geestelijk verward; in de war; ondersteboven; verward niet duidelijk; niet helder; niet zeker; onduidelijk; ongewis; onhelder; onklaar; onvast; troebel; vaag
wirr geestelijk verward; in de war; ondersteboven; verward achterlijk; diffuus; doorelkaar; dwaas; eigenaardig; gek; geschift; gestoord; idioot; idioterig; in de war; krankjorum; krankzinnig; maf; mal; mesjogge; niet goed snik; stupide; typisch; vaag waarneembaar; vreemd; zot

Verwandte Übersetzungen für geestelijk verward