Übersicht


Niederländisch

Detailübersetzungen für in de war (Niederländisch) ins Deutsch

in de war:

in de war Adjektiv

  1. in de war (geestelijk verward; verward; ondersteboven)
    verwirrt; verworren; konfus; durcheinander; verstört; irre; wirr
  2. in de war (doorelkaar)
    durcheinander; verwirrt; wirr; verstört; konfus
  3. in de war (onthutst; verward; ondersteboven; geestelijk verward)
  4. in de war (overhoop; dooreen)

Übersetzung Matrix für in de war:

ModifierVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
durcheinander dooreen; doorelkaar; geestelijk verward; in de war; ondersteboven; overhoop; verward asociaal; chaotisch; diffuus; door elkaar; door elkaar heen; dooreen; ongeregeld; onmaatschappelijk; onordelijk; ordeloos; rommelig; slordig; vaag waarneembaar; wanordelijk; warrig
geistig durcheinander geestelijk verward; in de war; ondersteboven; onthutst; verward
irre geestelijk verward; in de war; ondersteboven; onthutst; verward achterlijk; curieus; dwaas; eigenaardig; enorm; gek; geschift; gestoord; getikt; gigantisch; hoorndol; idioot; idioterig; immens; in zeer hoge mate; kierewiet; knots; kolossaal; krankjorum; krankzinnig; maf; mal; merkwaardig; mesjogge; niet goed snik; reusachtig; stupide; typisch; vreemd; zeer groot; zot; zwakzinnig
konfus doorelkaar; geestelijk verward; in de war; ondersteboven; verward beduusd; beteuterd; diffuus; in de penarie; in de problemen; vaag waarneembaar
verstört doorelkaar; geestelijk verward; in de war; ondersteboven; verward achterlijk; diffuus; dwaas; eigenaardig; gek; geschift; gestoord; getikt; hoorndol; idioot; idioterig; kierewiet; knots; krankjorum; krankzinnig; maf; mal; mesjogge; niet goed snik; stupide; typisch; vaag waarneembaar; vreemd; zot
verwirrt doorelkaar; geestelijk verward; in de war; ondersteboven; onthutst; verward beduusd; beteuterd; diffuus; vaag waarneembaar; warrig
verworren geestelijk verward; in de war; ondersteboven; verward niet duidelijk; niet helder; niet zeker; onduidelijk; ongewis; onhelder; onklaar; onvast; troebel; vaag
wirr doorelkaar; geestelijk verward; in de war; ondersteboven; verward achterlijk; diffuus; dwaas; eigenaardig; gek; geschift; gestoord; idioot; idioterig; krankjorum; krankzinnig; maf; mal; mesjogge; niet goed snik; stupide; typisch; vaag waarneembaar; vreemd; zot
über den Haufen dooreen; in de war; overhoop

Verwandte Übersetzungen für in de war