Übersicht
Niederländisch nach Deutsch:   mehr Daten
  1. niet echt:


Niederländisch

Detailübersetzungen für niet echt (Niederländisch) ins Deutsch

niet echt:

niet echt Adjektiv

  1. niet echt (vals)
    schief; ungenau; falsch; fehlerhaft; unzutreffend; unrecht; unrichtig; unwahr

Übersetzung Matrix für niet echt:

AdjectiveVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
fehlerhaft niet echt; vals ernaast; fout; foutief; mis; mislukt; ongepast; onjuist; onkies; onvertogen; onwaar; ten onrechte; verkeerd; vicieus
ModifierVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
falsch niet echt; vals abuis; achterbaks; arglistig; banaal; bedriegelijk; doortrapt; ernaast; fout; foutief; gefingeerd; gehaaid; gemeen; geniepig; geraffineerd; geslepen; gewiekst; gluiperig; grof; kwaadwillig; laag; laag-bij-de-grond; laaghartig; leep; link; listig; lomp; met slechte intentie; mis; nagemaakt; niet hoog; onecht; onedel; ongepast; onjuist; onkies; onvertogen; onwaar; plat; platvloers; schunnig; slecht; slinks; sluw; snood; stiekem; ten onrechte; triviaal; tweetongig; uitgekookt; vals; valselijk; verkeerd; vunzig
schief niet echt; vals aflopend; dwars; faliekant; finaal; flauw hellend; glooiend; hartstikke; helemaal; hellend; ongepast; onkies; onvertogen; scheef; schuin; schuin aflopend; steil; verkeerd; vierkant; volstrekt
ungenau niet echt; vals inexact; onkies; onkuis; onnauwkeurig; onrein; onzindelijk; onzorgvuldig
unrecht niet echt; vals lastig; niet schikkend; ongepast; onkies; onvertogen; storend; verkeerd
unrichtig niet echt; vals ernaast; fout; foutief; mis; ongepast; onjuist; onkies; onvertogen; onwaar; ten onrechte; verkeerd
unwahr niet echt; vals
unzutreffend niet echt; vals

Verwandte Übersetzungen für niet echt