Niederländisch

Detailübersetzungen für heengaan (Niederländisch) ins Deutsch

heengaan:

heengaan Verb (ga heen, gaat heen, ging heen, gingen heen, heengegaan)

 1. heengaan (vertrekken; verlaten)
  weggehen; austreten; fortgehen; ausscheiden
  • weggehen Verb (gehe weg, gehst weg, geht weg, ging weg, ginget weg, weggegangen)
  • austreten Verb (trete aus, trittst aus, tritt aus, trat aus, tratet aus, ausgetreten)
  • fortgehen Verb (gehe fort, gehst fort, geht fort, ging fort, gingt fort, fortgegangen)
  • ausscheiden Verb (scheide aus, scheidest aus, scheidet aus, scheidete aus, scheidetet aus, asugescheidet)
 2. heengaan (doodgaan; overlijden; sterven; )
  sterben; umkommen; entschlafen; im Sterben liegen; zugrunde gehen
  • sterben Verb (sterbe, stirbst, stirbt, starb, starbt, gestorben)
  • umkommen Verb (komme um, kommst um, kommt um, kam um, kamt um, umgekommen)
  • entschlafen Verb (entschlafe, entschläfst, entschläft, entschlief, entschlieft, entschlafen)
  • zugrunde gehen Verb (gehe zugrunde, gehst zugrunde, geht zugrunde, gang zugrunde, ganget zugrunde, zugrunde gegangen)
 3. heengaan (weggaan; gaan; vertrekken; opstappen; opbreken)
  verlassen; wegfahren; abreisen; seineZelteabbrechen; aufbrechen; wegreisen; fortreisen
  • verlassen Verb (verlasse, verläßt, verließ, verließt, verlassen)
  • wegfahren Verb (fahre weg, fährst weg, fährt weg, fuhr weg, fuhret weg, weggefahren)
  • abreisen Verb (reise ab, reisst ab, reist ab, reiste ab, reistet ab, abgereist)
  • seineZelteabbrechen Verb (breche meine Zelt ab, brichst deine Zelt ab, bricht seine Zelt ab, brach seine zelt ab, bracht unsere Zelt ab, abgebrochen)
  • aufbrechen Verb (breche auf, brichst auf, bricht auf, brach auf, bracht auf, aufgebrochen)
  • wegreisen Verb (reise weg, reisest weg, reist weg, reiste weg, reistet weg, weggereist)
  • fortreisen Verb (riese fort, reist fort, reiste fort, reistet fort, fortgereist)
 4. heengaan (afreizen; verlaten; wegtrekken; verdwijnen; wegreizen)
  abfahren; abreisen; fortreisen; fortfahren; wegfahren; wegreisen
  • abfahren Verb
  • abreisen Verb (reise ab, reisst ab, reist ab, reiste ab, reistet ab, abgereist)
  • fortreisen Verb (riese fort, reist fort, reiste fort, reistet fort, fortgereist)
  • fortfahren Verb (fahre fort, fährst fort, fährt fort, fuhr fort, fuhrt fort, fortgefahren)
  • wegfahren Verb (fahre weg, fährst weg, fährt weg, fuhr weg, fuhret weg, weggefahren)
  • wegreisen Verb (reise weg, reisest weg, reist weg, reiste weg, reistet weg, weggereist)
 5. heengaan (overlijden; sterven; doodgaan; )
  sterben; hingehen; einschlummern; verscheiden; versterben; hinscheiden; einschlafen; erliegen; abkratzen; entschlafen; dahingehen; fortgehen
  • sterben Verb (sterbe, stirbst, stirbt, starb, starbt, gestorben)
  • hingehen Verb (gehe hin, gehst hin, geht hin, ging hin, gingt hin, hingegangen)
  • einschlummern Verb (schlummere ein, schlummerst ein, schlummert ein, schlummerte ein, schlummertet ein, eingeschlummert)
  • verscheiden Verb (verscheide, verscheidet, verschied, verschiedet, verschieden)
  • versterben Verb (versterbe, verstirbst, verstirbt, verstarb, verstarbten, verstorben)
  • hinscheiden Verb (scheide hin, scheidest hin, scheidet hin, scheidete hin, scheidetet hin, hingescheidet)
  • einschlafen Verb (schlafe ein, schläfst ein, schläft ein, schlief ein, schlieft ein, eingeschlafen)
  • erliegen Verb (erliege, erliegst, erliegt, erlag, erlagt, erlegen)
  • abkratzen Verb (kratze ab, kratzt ab, kratzte ab, kratztet ab, abgekratzt)
  • entschlafen Verb (entschlafe, entschläfst, entschläft, entschlief, entschlieft, entschlafen)
  • dahingehen Verb (gehe dahin, gehst dahin, geht dahin, ging dahin, gingt dahin, dahingegangen)
  • fortgehen Verb (gehe fort, gehst fort, geht fort, ging fort, gingt fort, fortgegangen)

Konjugationen für heengaan:

o.t.t.
 1. ga heen
 2. gaat heen
 3. gaat heen
 4. gaan heen
 5. gaan heen
 6. gaan heen
o.v.t.
 1. ging heen
 2. ging heen
 3. ging heen
 4. gingen heen
 5. gingen heen
 6. gingen heen
v.t.t.
 1. ben heengegaan
 2. bent heengegaan
 3. is heengegaan
 4. zijn heengegaan
 5. zijn heengegaan
 6. zijn heengegaan
v.v.t.
 1. was heengegaan
 2. was heengegaan
 3. was heengegaan
 4. waren heengegaan
 5. waren heengegaan
 6. waren heengegaan
o.t.t.t.
 1. zal heengaan
 2. zult heengaan
 3. zal heengaan
 4. zullen heengaan
 5. zullen heengaan
 6. zullen heengaan
o.v.t.t.
 1. zou heengaan
 2. zou heengaan
 3. zou heengaan
 4. zouden heengaan
 5. zouden heengaan
 6. zouden heengaan
diversen
 1. ga heen!
 2. gaat heen!
 3. heengegaan
 4. heengaand
1. ik, 2. je/jij, 3. hij/zij/het, 4. we. 5. jullie, 6. zij/ze

heengaan [znw.] Nomen

 1. heengaan (vertrekken)
  Abfahren; Abreisen; Weggehen

Übersetzung Matrix für heengaan:

NounVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
Abfahren heengaan; vertrekken
Abreisen heengaan; vertrekken
Weggehen heengaan; vertrekken
abfahren afvaart; afvaren; uitvaren
abreisen afvaart; afvaren; uitvaren
VerbVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
abfahren afreizen; heengaan; verdwijnen; verlaten; wegreizen; wegtrekken afreizen; afsteken; afvaren; opstappen; smeren; vertrekken; verwijderen; weggaan; wegreizen; wegrijden; wegtrekken; wegvaren
abkratzen doodgaan; heengaan; inslapen; ontslapen; overlijden; sterven; verscheiden afkrabben; afschrappen; inrukken; opdonderen; ophoepelen; opkrassen; oplazeren; schrapen; schrappen; wegkrabben
abreisen afreizen; gaan; heengaan; opbreken; opstappen; verdwijnen; verlaten; vertrekken; weggaan; wegreizen; wegtrekken afreizen; opstappen; smeren; vertrekken; verwijderen; weggaan; wegreizen; wegtrekken
aufbrechen gaan; heengaan; opbreken; opstappen; vertrekken; weggaan afreizen; huizen kraken; kapotmaken; knakken; kraken; losbarsten; losbreken; losscheuren; moeren; mollen; omhoogkomen; openbreken; openrijten; openrukken; openscheuren; opensperren; opstappen; opstijgen; opvliegen; rijten; smeren; vertrekken; verwijderen; weggaan; wegreizen; wegtrekken
ausscheiden heengaan; verlaten; vertrekken afhaken; afscheiden; afvallen; afvoeren; afzeggen; afzien van; ermee uitscheiden; eruitstappen; lozen; ontslag nemen; opgeven; ophouden; staken; stoppen; uitgooien; uitscheiden; uitstoten; uittreden; uitwerpen; zich terugtrekken
austreten heengaan; verlaten; vertrekken ontslag nemen; uittrappen; uittreden; zich terugtrekken
dahingehen doodgaan; heengaan; inslapen; ontslapen; overlijden; sterven; verscheiden doodgaan; kapotgaan; omkomen; overlijden; sterven
einschlafen doodgaan; heengaan; inslapen; ontslapen; overlijden; sterven; verscheiden indommelen; indutten; insluimeren; kelderen; wegzakken; zakken
einschlummern doodgaan; heengaan; inslapen; ontslapen; overlijden; sterven; verscheiden indommelen; indutten; insluimeren; kelderen; wegzakken; zakken
entschlafen bezwijken; doodgaan; heengaan; inslapen; omkomen; ontslapen; overlijden; sneuvelen; sterven; vallen; verscheiden; wegvallen doodgaan; kapotgaan; omkomen; overlijden; sterven
erliegen doodgaan; heengaan; inslapen; ontslapen; overlijden; sterven; verscheiden afleggen; bezwijken; het onderspit delven; in elkaar storten; ondergaan; te gronde gaan; tenondergaan; zwichten
fortfahren afreizen; heengaan; verdwijnen; verlaten; wegreizen; wegtrekken aanhouden; afreizen; afvoeren; continueren; doorgaan; een stapje verder gaan; meedragen; opstappen; smeren; verdergaan; vertrekken; vervolgen; verwijderen; voortgaan; voortzetten; wegdragen; weggaan; wegreizen; wegsjouwen; wegslepen; wegtrekken; wegvoeren
fortgehen doodgaan; heengaan; inslapen; ontslapen; overlijden; sterven; verlaten; verscheiden; vertrekken aanhouden; continueren; doorgaan; een stapje verder gaan; verdergaan; vervolgen; voortgaan; voortzetten
fortreisen afreizen; gaan; heengaan; opbreken; opstappen; verdwijnen; verlaten; vertrekken; weggaan; wegreizen; wegtrekken afreizen; opstappen; smeren; vertrekken; verwijderen; weggaan; wegreizen; wegtrekken
hingehen doodgaan; heengaan; inslapen; ontslapen; overlijden; sterven; verscheiden afsterven; ophouden; sterven; uitsterven
hinscheiden doodgaan; heengaan; inslapen; ontslapen; overlijden; sterven; verscheiden doodgaan; kapotgaan; omkomen; overlijden; sterven
im Sterben liegen bezwijken; doodgaan; heengaan; inslapen; omkomen; overlijden; sneuvelen; sterven; vallen; wegvallen hongeren; hongerlijden; verhongeren; verrekken
seineZelteabbrechen gaan; heengaan; opbreken; opstappen; vertrekken; weggaan
sterben bezwijken; doodgaan; heengaan; inslapen; omkomen; ontslapen; overlijden; sneuvelen; sterven; vallen; verscheiden; wegvallen afsterven; besterven; doodgaan; hongeren; hongerlijden; kapotgaan; omkomen; ophouden; overlijden; sterven; uitsterven; verhongeren; verongelukken; verrekken
umkommen bezwijken; doodgaan; heengaan; inslapen; omkomen; overlijden; sneuvelen; sterven; vallen; wegvallen bezwijken; doodgaan; hongeren; hongerlijden; in de oorlog omkomen; in elkaar storten; kapotgaan; omkomen; onder water gaan; ondergaan; overlijden; sneuvelen; sterven; te gronde gaan; verhongeren; verongelukken; verrekken; zinken
verlassen gaan; heengaan; opbreken; opstappen; vertrekken; weggaan in de steek laten; verlaten; zorg dragen; zorgen
verscheiden doodgaan; heengaan; inslapen; ontslapen; overlijden; sterven; verscheiden afsterven; doodgaan; kapotgaan; omkomen; ophouden; overlijden; sterven; uitsterven
versterben doodgaan; heengaan; inslapen; ontslapen; overlijden; sterven; verscheiden afsterven; ophouden; sterven; uitsterven
wegfahren afreizen; gaan; heengaan; opbreken; opstappen; verdwijnen; verlaten; vertrekken; weggaan; wegreizen; wegtrekken afreizen; afsteken; afvaren; opstappen; smeren; vertrekken; verwijderen; weggaan; wegreizen; wegrijden; wegtrekken; wegvaren
weggehen heengaan; verlaten; vertrekken
wegreisen afreizen; gaan; heengaan; opbreken; opstappen; verdwijnen; verlaten; vertrekken; weggaan; wegreizen; wegtrekken afreizen; opstappen; smeren; vertrekken; verwijderen; weggaan; wegreizen; wegtrekken
zugrunde gehen bezwijken; doodgaan; heengaan; inslapen; omkomen; overlijden; sneuvelen; sterven; vallen; wegvallen bezwijken; de weg kwijtraken; in elkaar storten; ondergaan; te gronde gaan; ten ondergaan; verdwalen; verkeerd gaan; verkeerd lopen
ModifierVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
verlassen uitgestorven; vereenzaamd

Wiktionary Übersetzungen für heengaan:


Cross Translation:
FromToVia
heengaan verlassen depart — to die
heengaan Tod; Untergang; Verderbnis mort — arrêt de la vie