Übersicht
Niederländisch nach Deutsch:   mehr Daten
  1. in stukken:


Niederländisch

Detailübersetzungen für in stukken (Niederländisch) ins Deutsch

in stukken:

in stukken Adjektiv

  1. in stukken (aan stukken; kapot; gebroken; )
    kaputt; gebrochen; defekt; in Stücken; zerbrochen; zerrissen; entzwei; schadhaft

Übersetzung Matrix für in stukken:

ModifierVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
defekt aan stukken; defect; gebroken; in stukken; kapot; onklaar; stuk beschadigd; buiten gebruik; defect; deficiënt; gebarsten; gebroken; kapot; onklaar; stuk; verbroken
entzwei aan stukken; defect; gebroken; in stukken; kapot; onklaar; stuk beschadigd; doormidden; gebarsten; kapot; middendoor; stuk; uit elkaar; uit elkander; uiteen; uitelkaar; van elkaar; van elkander; vaneen
gebrochen aan stukken; defect; gebroken; in stukken; kapot; onklaar; stuk beschadigd; buiten gebruik; defect; doorbroken; gebarsten; gebelgd; gebroken; kapot; misnoegd; onklaar; ontevreden; stuk; stukgebroken; verbroken
in Stücken aan stukken; defect; gebroken; in stukken; kapot; onklaar; stuk
kaputt aan stukken; defect; gebroken; in stukken; kapot; onklaar; stuk aan scherven; aan stukken; afgemat; beschadigd; buiten gebruik; defect; dodelijk vermoeid; doodmoe; doodop; gebarsten; gebroken; geruineerd; hondsmoe; kapot; naar de knoppen; ongerede; onklaar; op; stuk; verbroken
schadhaft aan stukken; defect; gebroken; in stukken; kapot; onklaar; stuk armzalig; beschadigd; gebarsten; gehavend; geschonden; kapot; karig; mager; pover; schamel; schraal; stuk
zerbrochen aan stukken; defect; gebroken; in stukken; kapot; onklaar; stuk aan stukken; beschadigd; gebarsten; gebroken; geruineerd; kapot; naar de knoppen; stuk; stukgebroken; verbrijzeld; verbroken
zerrissen aan stukken; defect; gebroken; in stukken; kapot; onklaar; stuk beschadigd; gebarsten; gescheurd; kapot; stuk; verscheurd

Verwandte Übersetzungen für in stukken