Übersicht
Niederländisch nach Deutsch:   mehr Daten
  1. met krachtige stem zingen:


Niederländisch

Detailübersetzungen für met krachtige stem zingen (Niederländisch) ins Deutsch

met krachtige stem zingen:

met krachtige stem zingen Verb

  1. met krachtige stem zingen (galmen)
    erschallen; widerhallen
    • erschallen Verb
    • widerhallen Verb (widerhalle, widerhallst, widerhallt, widerhallte, widerhalltet, widerhallt)

Übersetzung Matrix für met krachtige stem zingen:

VerbVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
erschallen galmen; met krachtige stem zingen
widerhallen galmen; met krachtige stem zingen echoën; galmen; herhalen; hoorbaar zijn; nabouwen; naklinken; napraten; nazeggen; reflecteren; resoneren; schallen; stuiten; terugkaatsen; terugstoten; weergalmen; weerkaatsen; weerklinken; weerschallen; weerschijnen

Verwandte Übersetzungen für met krachtige stem zingen