Übersicht


Niederländisch

Detailübersetzungen für voorschrift (Niederländisch) ins Deutsch

voorschrift:

voorschrift [het ~] Nomen

 1. het voorschrift (wet; regel; regeling; reglement; orde)
  die Vorschrift; Gesetz; Reglement; die Regelung; die Richtlinie; die Ordnung; die Verordnung; Gebot; die Verfügung; die Satzung; Statut; die Bestimmung; die Anordnung; die Dienstordnung
 2. het voorschrift (instructie; aanwijzing)
  die Instruktion; die Anweisung
 3. het voorschrift (richtlijn; richtsnoer)
  die Richtlinie

Übersetzung Matrix für voorschrift:

NounVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
Anordnung orde; regel; regeling; reglement; voorschrift; wet afstelling; arrangement; bepaling; beschikbaarheid; beschikking; besluit; besluiten; constatering; determinatie; discipline; dwang; gehoorzaamheid; indeling; inregeling; instelling; onderwerping; opbouw; opstelling; orde; ordening; organisatie; raadsbesluit; rangschikking; regelgeving; regeling; regularisatie; samenstelling; schikking; structuur; systeem; tucht; vaststelling
Anweisung aanwijzing; instructie; voorschrift bevelschrift; consigne; dwangbevel; instructie; opdracht; order; taak
Bestimmung orde; regel; regeling; reglement; voorschrift; wet afspraak; akkoord; bepaling; besluit; besluiten; bestemming; constatering; determinatie; discipline; doel; dwang; eindhalte; eindpunt; eindstation; gehoorzaamheid; onderwerping; orde; overeenkomst; raadsbesluit; regeling; reisbestemming; schikking; tucht; uiteindelijke doel; vaststelling
Dienstordnung orde; regel; regeling; reglement; voorschrift; wet dienstregeling; dienstrooster; dienstvoorschrift; reglement; rooster
Gebot orde; regel; regeling; reglement; voorschrift; wet belofte; bevel; bod; commando; gebod; gelofte; order; toezegging; verbintenis; verplichting
Gesetz orde; regel; regeling; reglement; voorschrift; wet wet
Instruktion aanwijzing; instructie; voorschrift bevelschrift; consigne; dwangbevel; opdracht; opheldering; order; taak; toelichting; uiteenzetting; uitleg; verduidelijking; verklaring
Ordnung orde; regel; regeling; reglement; voorschrift; wet arrangement; bestel; dienstvoorschrift; discipline; dwang; gehoorzaamheid; indeling; onderwerping; opbouw; opstelling; orde; ordening; organisatie; rangschikking; regelgeving; regeling; regelmaat; reglement; regularisatie; samenstel; samenstelling; schikking; structuur; systeem; tucht
Regelung orde; regel; regeling; reglement; voorschrift; wet afspraak; akkoord; arrangement; overeenkomst; regelgeving; regeling; regularisatie; schaderegeling; schikking; vereffening; vergelijk
Reglement orde; regel; regeling; reglement; voorschrift; wet
Richtlinie orde; regel; regeling; reglement; richtlijn; richtsnoer; voorschrift; wet aanwijzing; beleid; richtlijn
Satzung orde; regel; regeling; reglement; voorschrift; wet constatering; vaststelling
Statut orde; regel; regeling; reglement; voorschrift; wet handvest; statuut
Verfügung orde; regel; regeling; reglement; voorschrift; wet afkondiging; besluit; besluiten; compromis; decreet; discipline; dwang; gehoorzaamheid; onderwerping; orde; raadsbesluit; tucht; uitvaardiging; vergelijk
Verordnung orde; regel; regeling; reglement; voorschrift; wet afkondiging; bepaling; beschikbaarheid; beschikking; besluit; besluiten; constatering; decreet; determinatie; discipline; dwang; gehoorzaamheid; onderwerping; orde; raadsbesluit; tucht; uitvaardiging; vaststelling; verordening
Vorschrift orde; regel; regeling; reglement; voorschrift; wet discipline; dwang; gehoorzaamheid; onderwerping; orde; tucht
- regel

Verwandte Wörter für "voorschrift":

 • voorschriften

Synonyms for "voorschrift":


Verwandte Definitionen für "voorschrift":

 1. bepaling wat wel of niet mag1
  • één van de voorschriften is dat je hier niet rookt1

Wiktionary Übersetzungen für voorschrift:


Cross Translation:
FromToVia
voorschrift Rezept; Verschreibung prescription — written order for the administration of a medicine

Verwandte Übersetzungen für voorschrift