Übersicht
Niederländisch nach Englisch:   mehr Daten
 1. consigne:


Niederländisch

Detailübersetzungen für consigne (Niederländisch) ins Englisch

consigne:

consigne [het ~] Nomen

 1. het consigne (dwangbevel; opdracht; order; taak; bevelschrift)
  the assignment; the order; the shibboleth; the instruction; the command; the parole; the cue; the motto
 2. het consigne (wachtwoord)
  the password
 3. het consigne (opdracht; mandaat; lastgeving)
  the instruction; the orders

Übersetzung Matrix für consigne:

NounVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
assignment bevelschrift; consigne; dwangbevel; opdracht; order; taak aanwijzing; gunning; instructie; kwestie; opgaaf; opgave; probleem; toewijzing; voorschrift; vraagstuk; zwaarte
command bevelschrift; consigne; dwangbevel; opdracht; order; taak aanvoeren; aanvoering; aanwijzing; autoriteit; beheersing; bevel; commando; dienstorder; gebod; gezag; heerschappij; instructie; leiding; macht; mate van bekwaamheid; opdracht; oppperbevel; order; voorgaan; voorschrift
cue bevelschrift; consigne; dwangbevel; opdracht; order; taak aanwijzing; keu; stapel; tip; vingerwenk; vingerwijzing; wenk
instruction bevelschrift; consigne; dwangbevel; lastgeving; mandaat; opdracht; order; taak aanwijzing; bevelschrift; briefing; cursus; handleiding; instructie; lastbrief; lering; les; mandaat; onderricht; onderrichting; onderwijs; uitleg; voorschrift
motto bevelschrift; consigne; dwangbevel; opdracht; order; taak devies; leus; leuze; lijfspreuk; motto; parool; spreuk
order bevelschrift; consigne; dwangbevel; opdracht; order; taak aanwijzing; bestelling; bevel; bevelschrift; bezorging; commando; decoratie; dienstorder; ereteken; gebod; instructie; lastbrief; lintje; mandaat; onderscheiding; onderscheidingsteken; orde; order; overhandiging; regelmaat; ridderorde; voorschrift; z-volgorde
orders consigne; lastgeving; mandaat; opdracht bestellingen; commissies; dienstorders
parole bevelschrift; consigne; dwangbevel; opdracht; order; taak devies; lijfspreuk; motto
password consigne; wachtwoord herkenningswoord; toegangscode; wachtwoord
shibboleth bevelschrift; consigne; dwangbevel; opdracht; order; taak
VerbVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
command aanvoeren; besturen; bevel voeren over; bevelen; commanderen; decreteren; gebieden; gelasten; leiden; leiding geven; leidinggeven; managen; opdragen; verordenen; verordonneren; voorzitten
order aanrukken; aanvoeren; afkondigen; bestellen; bevel voeren over; bevelen; catalogiseren; classificeren; commanderen; decreteren; dicteren; een brief dicteren; gebieden; gelasten; gezaghebben; heersen; ingeven; leiden; leidinggeven; macht uitoefenen; opdragen; ordenen; orderen; organiseren; overheersen; rangordenen; rangschikken; regelen; regeren; schikken; uitvaardigen; verordenen; verordonneren; voorschrijven

Verwandte Wörter für "consigne":

 • consignes