Übersicht
Niederländisch nach Englisch:   mehr Daten
  1. geleidelijk:
  2. Wiktionary:


Niederländisch

Detailübersetzungen für geleidelijk (Niederländisch) ins Englisch

geleidelijk:


Übersetzung Matrix für geleidelijk:

AdjectiveVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
bit-by-bit allengs; gaandeweg; geleidelijk; langzamerhand; stap voor stap; stapsgewijs; zoetjes aan
AdverbVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
gradually allengs; gaandeweg; geleidelijk; langzamerhand; stap voor stap; stapsgewijs; zoetjes aan achtereenvolgend; achtereenvolgens; successievelijk
little by little allengs; gaandeweg; geleidelijk; langzamerhand; stap voor stap; stapsgewijs; zoetjes aan
step by step allengs; gaandeweg; geleidelijk; langzamerhand; stap voor stap; stapsgewijs; zoetjes aan
ModifierVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
by degrees allengs; gaandeweg; geleidelijk; langzamerhand; stap voor stap; stapsgewijs; zoetjes aan

Verwandte Wörter für "geleidelijk":


Antonyme für "geleidelijk":


Verwandte Definitionen für "geleidelijk":

  1. wat langzaam maar zeker gebeurt1
    • geleidelijk werd zij weer wat dikker1

Wiktionary Übersetzungen für geleidelijk:

geleidelijk
adjective
  1. in geordende, kalme opeenvolging van het een op het ander overgaand
geleidelijk
adverb
  1. in gradual manner
adjective
  1. proceeding by steps or small degrees

Cross Translation:
FromToVia
geleidelijk gradually; little by little; slowly de proche en proche — En avancer, en gagnant peu à peu, en particulier à la manière des dominos.

Verwandte Übersetzungen für geleidelijk