Übersicht
Niederländisch nach Englisch:   mehr Daten
 1. gematigd:
 2. matigen:
 3. Wiktionary:
 4. User Contributed Translations for gematigd:
  • temperate


Niederländisch

Detailübersetzungen für gematigd (Niederländisch) ins Englisch

gematigd:

gematigd Adjektiv

 1. gematigd (getemperd)
  moderate; average

Übersetzung Matrix für gematigd:

NounVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
average doorsnee; gemiddelde; middelmaat; middelmatigheid
VerbVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
moderate bedaren; bedwingen; beheersen; bemakkelijken; besparen; beteugelen; dempen; geld besparen; intomen; matigen; met mate gebruiken; minder gebruiken; simplificeren; temperen; vereenvoudigen; vergemakkelijken; versoberen; zich matigen
AdjectiveVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
average gematigd; getemperd alledaagse; doorsnee; gemiddeld; in doorsnee; matig; medium; meest voorkomend; middelmatig; middelmatige; modaal
moderate gematigd; getemperd billijk; geschikt; middelmatige; moderaat; redelijk; schappelijk

Verwandte Wörter für "gematigd":

 • gematigdheid, gematigder, gematigdere, gematigdst, gematigdste

Wiktionary Übersetzungen für gematigd:

gematigd
adjective
 1. having an intermediate position in politics
 2. not excessive

Cross Translation:
FromToVia
gematigd receptive; moderate; reasonable; approachable; communicative; get-at-able; accessible abordable — rare|fr Qu’on peut aborder.

gematigd form of matigen:

matigen Verb (matig, matigt, matigde, matigden, gematigd)

 1. matigen (beheersen; bedwingen; beteugelen; bedaren; intomen)
  to control; to moderate; to subdue; to keep back
  • control Verb (controls, controlled, controlling)
  • moderate Verb (moderates, moderated, moderating)
  • subdue Verb (subdues, subdued, subdueing)
  • keep back Verb (keeps back, kept back, keeping back)
 2. matigen (geld besparen; besparen; minder gebruiken)
  to save; to spare; to economize; to moderate; to have left; to economise
  • save Verb (saves, saved, saving)
  • spare Verb (spares, spared, sparing)
  • economize Verb, amerikanisch (economizes, economized, economizing)
  • moderate Verb (moderates, moderated, moderating)
  • have left Verb (has left, had left, having left)
  • economise Verb, britisch
 3. matigen (met mate gebruiken)
  to moderate; use sparingly
 4. matigen (bezuinigen; besparen; korten)
  to economize; to cut down; to save; to economise
  • economize Verb, amerikanisch (economizes, economized, economizing)
  • cut down Verb (cuts down, cut down, cutting down)
  • save Verb (saves, saved, saving)
  • economise Verb, britisch
 5. matigen (minder gebruiken; besparen)
  to moderate; to economize; use less; to economise
 6. matigen (zich matigen; dempen; temperen)
  to restrain; to moderate
  • restrain Verb (restrains, restrained, restraining)
  • moderate Verb (moderates, moderated, moderating)

Konjugationen für matigen:

o.t.t.
 1. matig
 2. matigt
 3. matigt
 4. matigen
 5. matigen
 6. matigen
o.v.t.
 1. matigde
 2. matigde
 3. matigde
 4. matigden
 5. matigden
 6. matigden
v.t.t.
 1. heb gematigd
 2. hebt gematigd
 3. heeft gematigd
 4. hebben gematigd
 5. hebben gematigd
 6. hebben gematigd
v.v.t.
 1. had gematigd
 2. had gematigd
 3. had gematigd
 4. hadden gematigd
 5. hadden gematigd
 6. hadden gematigd
o.t.t.t.
 1. zal matigen
 2. zult matigen
 3. zal matigen
 4. zullen matigen
 5. zullen matigen
 6. zullen matigen
o.v.t.t.
 1. zou matigen
 2. zou matigen
 3. zou matigen
 4. zouden matigen
 5. zouden matigen
 6. zouden matigen
en verder
 1. ben gematigd
 2. bent gematigd
 3. is gematigd
 4. zijn gematigd
 5. zijn gematigd
 6. zijn gematigd
diversen
 1. matig!
 2. matigt!
 3. gematigd
 4. matigend
1. ik, 2. je/jij, 3. hij/zij/het, 4. we. 5. jullie, 6. zij/ze

Übersetzung Matrix für matigen:

NounVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
control afstelknop; beheer; beheersing; bescherming; bestrijding; besturing; besturingselement; bewaking; controle; hoede; mate van bekwaamheid; surveillance; toezicht; voogdij; zeggenschap; zelfbeheersing; zorg
spare reserve
VerbVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
control bedaren; bedwingen; beheersen; beteugelen; intomen; matigen bedwingen; bekijken; beproeven; beteugelen; bezichtigen; controleren; examineren; in bedwang houden; inbinden; inspecteren; keuren; manipuleren; onder gezag brengen; onderwerpen; onderzoeken; overhoren; schouwen; temmen; testen; toetsen; zich bedwingen
cut down besparen; bezuinigen; korten; matigen bekorten; bomen kappen; hakken; houwen; kappen; lossnijden; omhakken; omhouwen; vellen
economise besparen; bezuinigen; geld besparen; korten; matigen; minder gebruiken zuinig zijn
economize besparen; bezuinigen; geld besparen; korten; matigen; minder gebruiken zuinig zijn
have left besparen; geld besparen; matigen; minder gebruiken overhebben; overhouden
keep back bedaren; bedwingen; beheersen; beteugelen; intomen; matigen bedwingen; beheersen; beteugelen; in bedwang houden; inhouden; inslikken; onderdrukken; rustig blijven; terughouden
moderate bedaren; bedwingen; beheersen; besparen; beteugelen; dempen; geld besparen; intomen; matigen; met mate gebruiken; minder gebruiken; temperen; zich matigen bemakkelijken; simplificeren; vereenvoudigen; vergemakkelijken; versoberen
restrain dempen; matigen; temperen; zich matigen achterhouden; afhouden; bedwingen; beheersen; beletten; beteugelen; ervanaf houden; geen afstand doen van; houden; in bedwang houden; inhouden; intomen; weerhouden
save besparen; bezuinigen; geld besparen; korten; matigen; minder gebruiken behoeden; beschermen; bescherming bieden; beschutten; bewaren; bijeenzamelen; conserveren; in acht nemen; instandhouden; ontzien; op bankrekening zetten; opeenhopen; oppotten; opslaan; opzij leggen; redden; sparen; vergaren; verschonen; verzamelen; wegzetten
spare besparen; geld besparen; matigen; minder gebruiken in acht nemen; ontzien; op bankrekening zetten; sparen; verschonen
subdue bedaren; bedwingen; beheersen; beteugelen; intomen; matigen bedwingen; beteugelen; in bedwang houden; onderdrukken; temmen; terughouden
use less besparen; matigen; minder gebruiken
use sparingly matigen; met mate gebruiken
AdjectiveVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
moderate billijk; gematigd; geschikt; getemperd; middelmatige; moderaat; redelijk; schappelijk
ModifierVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
cut down beknopt; bekort
save behalve; behoudens; buiten; met uitsluiting van; uitgezonderd

Wiktionary Übersetzungen für matigen:

matigen
verb
 1. minder uitbundig of extreem optreden
matigen
verb
 1. to reduce the excessiveness
 2. to moderate or control

Cross Translation:
FromToVia
matigen slow down; moderate; abate; alleviate; decelerate ralentir — transitif|fr diminuer la vitesse.