Übersicht
Niederländisch nach Englisch:   mehr Daten
  1. handelaar in gestolen goederen:


Niederländisch

Detailübersetzungen für handelaar in gestolen goederen (Niederländisch) ins Englisch

handelaar in gestolen goederen:

handelaar in gestolen goederen [znw.] Nomen

  1. handelaar in gestolen goederen (heler)
    the receiver of stolen goods; the fence; the receiver

Übersetzung Matrix für handelaar in gestolen goederen:

NounVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
fence handelaar in gestolen goederen; heler afrastering; afscheiding; afschutting; hek; hekwerk; omheining; omrastering; rasterwerk; schutting
receiver handelaar in gestolen goederen; heler bewindvoerder; hij die ontvangt; iemand aan wie iets gegeven wordt; ontvanger; recipiënt; telefoon; telefoontoestel
receiver of stolen goods handelaar in gestolen goederen; heler
VerbVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
fence afbakenen; afpalen; afzetten; begrenzen; omlijnen; schermen

Verwandte Übersetzungen für handelaar in gestolen goederen