Übersicht
Niederländisch nach Englisch:   mehr Daten
  1. opschrijving:


Niederländisch

Detailübersetzungen für opschrijving (Niederländisch) ins Englisch

opschrijving:

opschrijving [znw.] Nomen

  1. opschrijving (notitie; aantekening; noot)
    the annotation; the note; the scribble; the scrawl; the statement; the report; the mentioning

Übersetzung Matrix für opschrijving:

NounVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
annotation aantekening; noot; notitie; opschrijving aantekening; annotatie; annoteren; voetnoot
mentioning aantekening; noot; notitie; opschrijving
note aantekening; noot; notitie; opschrijving aantekening; attest; bankbiljet; bewijs; briefje; intonatie; kattebelletje; kladbriefje; kladje; klank; klankgeluid; klankkleur; klanktint; krabbel; krabbelbriefje; muzieknoot; notitie; papiergeld; schrijfsel; timbre; toon; zakelijke notitie
report aantekening; noot; notitie; opschrijving aantekening; bekendmaking; bericht; berichtgeving; blad; boodschap; gewag; lijst; lijst van gegevens; maandblad; magazine; mededeling; mededelingen; melding; notitie; opgaaf; opgave; opstel; overzicht; periodiek; proces verbaal; rapport; rapportage; referaat; relaas; reportage; scriptie; staat; staatje; tijding; tijdschrift; tijdspiegel; uitspraak; verhaal; verklaring; vermelding; verslag; verwittiging; weekblad; weergave
scrawl aantekening; noot; notitie; opschrijving aantekening; briefje; gekladder; gekrabbel; hanenpoot; hanenpoten; kattebelletje; kladbriefje; kladje; krabbel; krabbelbriefje; krabbelen; met de nagels krabbelen; prulgeschrift; schrijfsel; slecht handschrift
scribble aantekening; noot; notitie; opschrijving aantekening; briefje; kattebelletje; kladbriefje; kladje; krabbel; krabbelbriefje; schrijfsel
statement aantekening; noot; notitie; opschrijving aangifte; bankafschrift; bekendmaking; bericht; bevestiging; beweren; bewering; boodschap; constatering; declaratie; financieel overzicht; frase; gewag; gezegde; instructie; kwestie; lijst; mededeling; melding; meningsuiting; opgaaf; opgave; opheldering; opnoeming; opsomming; overzicht; probleem; proces verbaal; rapport; rekeningoverzicht; relaas; staat; statement; stelling; tijding; toelichting; uitdrukking; uitlating; uitlegging; uitspraak; vaststelling; verklaring; vermelding; verwittiging; vraagstuk; zegswijze; zin; zwaarte
VerbVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
note boeken; noteren; opschrijven; optekenen; registreren; vastleggen
report berichten; beschrijven; iets melden; informeren; klikken; mededelen; meedelen; melden; rapporteren; uiteenzetten; verhaal vertellen; verhalen; verklappen; verslag uitbrengen; vertellen; zeggen
scrawl kalken; kladden; krabbelen
scribble kalken; kladden; pennen; schrijven