Übersicht
Niederländisch nach Englisch:   mehr Daten
 1. ruim:
 2. ruimen:
 3. Wiktionary:
 4. User Contributed Translations for ruim:
  • spacious


Niederländisch

Detailübersetzungen für ruim (Niederländisch) ins Englisch

ruim:

ruim Adjektiv

 1. ruim (wijd)
  wide; loose
 2. ruim (weids)
  stately

Übersetzung Matrix für ruim:

VerbVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
loose losmaken
AdjectiveVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
stately ruim; weids aanzienlijk; adelijk; ambtelijk; beroemd; deftig; doorluchtig; eerbiedwaardig; formeel; gedistingeerd; gewichtig; hooggeplaatst; illuster; officieel; plechtig; plechtstatig; statig; verheven; vooraanstaand; voornaam; waardig; zeer plechtig
wide breed; wijd
- dik
ModifierVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
loose ruim; wijd beweegbaar; los; mobiel; mul; niet vast; ongedisciplineerd; pulverig; roerend; rul; verplaatsbaar; verschuifbaar; verzetbaar
wide ruim; wijd in details; overvloedig; rijkelijk; royaal; ruimschoots; scheutig; uitgewerkt

Verwandte Wörter für "ruim":

 • ruimer, ruimere, ruimst, ruimste, ruime

Synonyms for "ruim":


Antonyme für "ruim":


Verwandte Definitionen für "ruim":

 1. niet precies, maar met iets erbij1
  • er waren ruim honderd mensen1
 2. groot, royaal1
  • op de markt heb je een ruime keus1
 3. ruimte in een schip voor goederen1
  • in het ruim waren de kisten opgeslagen1

Wiktionary Übersetzungen für ruim:

ruim
adjective
 1. van grote omvang of uitgestrektheid
noun
 1. de laadruimte van een schip
ruim
adverb
 1. not tightly
adjective
 1. not fitting tightly
 2. of a garment: ample, wide
 3. Having a lot of space inside
noun
 1. cargo area
 2. ship's hold

Cross Translation:
FromToVia
ruim copious; extensively ausgiebigreichlich
ruim plentiful; abundant; copious; profuse; ample; full; rich; affluent; aplenty; extensive; spacious; vast; wide; broad; capacious; commodious; huge; open; lax; bulky; sizable; voluminous ample — Qui dépasser en largeur et en longueur la mesure ordinaire.
ruim hold cale — Partie basse d'un bateau
ruim wide; large; broad; abundant; copious; plentiful; profuse; ample; rich; affluent; aplenty; extensive; spacious; vast; capacious; commodious; huge; open; lax; bulky; sizable; voluminous large — Qualifie un corps considérer dans l’extension qu’il a d’un de ses côtés à l’autre, lorsqu'on parle de sa plus petite longueur, par opposition à long.
ruim extensive; extended; spacious; vast; wide; broad; capacious; huge; open; ample; bulky; sizable; commodious; voluminous étendugrand, large, vaste.

ruim form of ruimen:

ruimen Verb (ruim, ruimt, ruimde, ruimden, geruimd)

 1. ruimen
  to evacuate; to clear; to empty
  • evacuate Verb (evacuates, evacuated, evacuating)
  • clear Verb (clears, cleared, clearing)
  • empty Verb (empties, emptied, emptying)

Konjugationen für ruimen:

o.t.t.
 1. ruim
 2. ruimt
 3. ruimt
 4. ruimen
 5. ruimen
 6. ruimen
o.v.t.
 1. ruimde
 2. ruimde
 3. ruimde
 4. ruimden
 5. ruimden
 6. ruimden
v.t.t.
 1. heb geruimd
 2. hebt geruimd
 3. heeft geruimd
 4. hebben geruimd
 5. hebben geruimd
 6. hebben geruimd
v.v.t.
 1. had geruimd
 2. had geruimd
 3. had geruimd
 4. hadden geruimd
 5. hadden geruimd
 6. hadden geruimd
o.t.t.t.
 1. zal ruimen
 2. zult ruimen
 3. zal ruimen
 4. zullen ruimen
 5. zullen ruimen
 6. zullen ruimen
o.v.t.t.
 1. zou ruimen
 2. zou ruimen
 3. zou ruimen
 4. zouden ruimen
 5. zouden ruimen
 6. zouden ruimen
diversen
 1. ruim!
 2. ruimt!
 3. geruimd
 4. ruimend
1. ik, 2. je/jij, 3. hij/zij/het, 4. we. 5. jullie, 6. zij/ze

Übersetzung Matrix für ruimen:

VerbVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
clear ruimen afdekken; afruimen; banen; bevrijden; dechargeren; emanciperen; inklaren; klaren; ledigen; leeghalen; leegmaken; legen; onschuldig verklaren; opruimen; reinigen; schoonmaken; schoonpoetsen; uithalen; uitmesten; uitruimen; uitschakelen; uitverkopen; verlossen; verrekenen; vrijmaken; vrijpleiten; vrijspraak bepleiten; vrijspreken; vrijvechten; wissen; zuiveren
empty ruimen afscheiden; afvoeren; ledigen; leegdrinken; leeggieten; leeghalen; leegmaken; legen; lozen; opdrinken; opruimen; plunderen; reinigen; schoonmaken; spuien; uitdrinken; uitgieten; uithalen; uitknijpen; uitmesten; uitnemen; uitpersen; uitruimen; uitscheiden; uitstoten; uitwateren; uitwerpen; uitzuigen; water afvoeren; water lozen
evacuate ruimen evacueren; leegruimen; ontruimen
AdjectiveVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
empty eindig; hol; ijdel; inhoudsloos; ledig; leeg; loos; nietszeggend; onbezet; ongevuld; vergankelijk; voorbijgaand; zonder inhoud
ModifierVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
clear aanschouwelijk; af; afgedaan; afgelopen; begrijpelijk; bevattelijk; blank; bleek; blij; blijgeestig; blijmoedig; dartel; direct; doorschijnend; doorzichtig; duidelijk; duidelijk klinkend; fideel; flagrant; fleurig; geestig; gereed; geëindigd; helder; helderklinkend; herkenbaar; inzichtelijk; jolig; klaar; klaar als een klontje; klare; kleurig; kleurloos; kwiek; levendig; loos; lustig; monter; onbewolkt; ongekleurd; onmiskenbaar; opgeruimd; opgetogen; opgewekt; over; overduidelijk; recht door zee; regelrecht; transparant; uit; uitgelaten; verhelderend; verstaanbaar; voltooid; voorbij; vrij; vrolijk; wakker; welgemoed; zo klaar als een klontje; zonder taak; zonneklaar; zonnig

Wiktionary Übersetzungen für ruimen:

ruimen
verb
 1. het leegmaken van een graf na een zeker aantal jaren
ruimen
verb
 1. to remove obstructions or impediments

Cross Translation:
FromToVia
ruimen tune; attune; regulate; regularize; settle; adjust; arrange; put in order; tidy; categorize; collate; order; sort; conduct; direct; guide; head; lead; drive; show the way réglertirer avec la règle des lignes droites sur du papier, du parchemin, du carton, etc. cf|papier réglé.

Verwandte Übersetzungen für ruim