Übersicht
Niederländisch nach Englisch:   mehr Daten
  1. appèl:


Niederländisch

Detailübersetzungen für appèl (Niederländisch) ins Englisch

appèl:

appèl [het ~] Nomen

  1. het appèl
    the appeal

Übersetzung Matrix für appèl:

NounVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
appeal appèl aanlokkelijkheid; aantrekkelijkheid; aanvraag; attractiviteit; bede; bekoorlijkheid; bekoring; betovering; bezwaarschrift; fascinatie; petitie; rechtsmiddel; rekest; rekwest; smeekbede; smeekgebed; verzoek; verzoekschrift
VerbVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
appeal aantekenen; aanvragen; aanzoeken; appelleren; appèl aantekenen; beroepen; bidden; smeken; uitnodigen; verzet aantekenen; verzoeken; vragen

Verwandte Übersetzungen für appèl