Übersicht
Niederländisch nach Englisch:   mehr Daten
  1. bezwaarschrift:


Niederländisch

Detailübersetzungen für bezwaarschrift (Niederländisch) ins Englisch

bezwaarschrift:

bezwaarschrift [het ~] Nomen

  1. het bezwaarschrift
    the appeal; the petition

Übersetzung Matrix für bezwaarschrift:

NounVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
appeal bezwaarschrift aanlokkelijkheid; aantrekkelijkheid; aanvraag; appèl; attractiviteit; bede; bekoorlijkheid; bekoring; betovering; fascinatie; petitie; rechtsmiddel; rekest; rekwest; smeekbede; smeekgebed; verzoek; verzoekschrift
petition bezwaarschrift aanvraag; claim; eis; petitie; rekest; rekwest; smeekschrift; verzoekschrift; vordering
VerbVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
appeal aantekenen; aanvragen; aanzoeken; appelleren; appèl aantekenen; beroepen; bidden; smeken; uitnodigen; verzet aantekenen; verzoeken; vragen
petition aanvragen; aanzoeken; rekwestreren; uitnodigen; verzoeken; vragen

Verwandte Wörter für "bezwaarschrift":

  • bezwaarschriften