Übersicht
Niederländisch nach Englisch:   mehr Daten
 1. bodem:
 2. Wiktionary:


Niederländisch

Detailübersetzungen für bodem (Niederländisch) ins Englisch

bodem:

bodem [de ~ (m)] Nomen

 1. de bodem (grond; bodemoppervlak)
  the ground
  the soil
  – material in the top layer of the surface of the earth in which plants can grow (especially with reference to its quality or use) 1
  • soil [the ~] Nomen
   • good agricultural soil1
 2. de bodem (aardkorst; grond; aarde)
  the earth; the ground; the earth's crust
 3. de bodem
  the bottom
  – the lowest part of anything 1
  • bottom [the ~] Nomen
   • they started at the bottom of the hill1
 4. de bodem
  the bottom; the bed
  – a depression forming the ground under a body of water 1
  • bottom [the ~] Nomen
  • bed [the ~] Nomen
   • he searched for treasure on the ocean bed1

Übersetzung Matrix für bodem:

NounVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
bed bodem bed; bloembed; bloemperk; ligbed; perk; rustbed; sponde
bottom bodem achterste; achterwerk; bibs; billen; grond; kont; ondereinde; onderkant; onderzijde; vloer; zitvlak; zitwerk
earth aarde; aardkorst; bodem; grond aarde; aardkloot; bol; globe
earth's crust aarde; aardkorst; bodem; grond
ground aarde; aardkorst; bodem; bodemoppervlak; grond afweging; bouwterrein; gebied; gemalen; grond; kavel; overdenking; overweging; perceel; terrein; vermalen; vloer
soil bodem; bodemoppervlak; grond compost; pootaarde; rijksgedeelte; teelaarde
VerbVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
bed in bed leggen
earth aarden; op aarde aansluiten
ground aarden; funderen; gronden; hameren; instellen; invoeren; kloppen met een hamer; koloniseren; onderbouwen; onderheien; oprichten; settelen; stichten; vestigen
soil besmeuren; bevlekken; bevuilen; bezoedelen; verontreinigen; vervuilen; vies maken; viesmaken; vuil maken; vuilmaken

Verwandte Wörter für "bodem":

 • bodemen, bodems, bodempje, bodempjes

Wiktionary Übersetzungen für bodem:

bodem
noun
 1. een onderkant
bodem
noun
 1. bottom of a body of water
 2. surface of the Earth
 3. the lowest part
 4. flat surface or layer on which something else is to be placed
 5. the bottom of a lake or other body of water

Verwandte Übersetzungen für bodem