Übersicht
Niederländisch nach Englisch:   mehr Daten
  1. bouwterrein:
  2. Wiktionary:


Niederländisch

Detailübersetzungen für bouwterrein (Niederländisch) ins Englisch

bouwterrein:

bouwterrein [het ~] Nomen

  1. het bouwterrein (kavel; gebied; perceel; terrein)
    the parcel; the building site; the site; the plot; the lot; the ground
  2. het bouwterrein (bouwgrond)
    the building site; the construction site
  3. het bouwterrein

Übersetzung Matrix für bouwterrein:

NounVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
building site bouwgrond; bouwterrein; gebied; kavel; perceel; terrein bouwplaats
construction site bouwgrond; bouwterrein
ground bouwterrein; gebied; kavel; perceel; terrein aarde; aardkorst; afweging; bodem; bodemoppervlak; gemalen; grond; overdenking; overweging; vermalen; vloer
lot bouwterrein; gebied; kavel; perceel; terrein aardig wat; bende; berg; borg; bouwwerk; cautie; drom; garantie; gebouw; grote hoeveelheid; hoeveelheid; hoop; horde; kluit; levenslot; lot; lotsbestemming; massa; menigte; noodlot; onderpand; ongelukkig lot; overvloed; pand; partij; schare; waarborg; waarborging; waarborgsom
parcel bouwterrein; gebied; kavel; perceel; terrein hoeveelheid; kaveling; pakje; pakket; partij; postpakket; verkaveling
plot bouwterrein; gebied; kavel; perceel; terrein complot; intrige; perceel; plot; samenspanning; samenzwering; verwikkeling
site bouwterrein; gebied; kavel; perceel; terrein locatie; site; vindplaats; website
VerbVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
ground aarden; funderen; gronden; hameren; instellen; invoeren; kloppen met een hamer; koloniseren; onderbouwen; onderheien; oprichten; settelen; stichten; vestigen
lot kavelen; verdelen; verkavelen
plot bedenken; beramen; complotteren; plan beramen; plannen; verzinnen; zinnen
OtherVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
building plot bouwterrein

Verwandte Wörter für "bouwterrein":

  • bouwterreinen

Wiktionary Übersetzungen für bouwterrein:


Cross Translation:
FromToVia
bouwterrein building ground; building lot; building side; building site; lot; construction site Baustelle — Ort, an dem etwas errichtet wird