Übersicht
Niederländisch nach Englisch:   mehr Daten
 1. congé geven:


Niederländisch

Detailübersetzungen für congé geven (Niederländisch) ins Englisch

congé geven:

congé geven Verb

 1. congé geven (van zijn positie verdrijven; afdanken; afvloeien; eruit gooien; aan de dijk zetten)
  to discharge; to dismiss; to fire; to lay off; to cast out; to throw out; to sack; to be discharged
  • discharge Verb (discharges, discharged, discharging)
  • dismiss Verb (dismisss, dismissed, dismissing)
  • fire Verb (fires, fired, firing)
  • lay off Verb (lays off, laid off, laying off)
  • cast out Verb (casts out, casted out, casting out)
  • throw out Verb (throws out, threw out, throwing out)
  • sack Verb (sacks, sacked, sacking)
  • be discharged Verb (is discharged, being discharged)

Übersetzung Matrix für congé geven:

NounVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
discharge afdanken; afschaffen; afvoer; afwatering; decharge; emissie; kwijting; loslating; lossing; lozing; ontlading; ontslaan; ontslaan van werknemers; ontslag; plotselinge uitbarsting; uit de dienst ontslaan; uitlading; uitstoot; vrijlating; waterafvoer
fire brand; fik; gloed; haardvuur; hartstocht; hartstochtelijkheid; kachel; kacheltje; kleine kachel; overgave; passie; schieten; verwarming; vuren; vurigheid; vuur
VerbVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
be discharged aan de dijk zetten; afdanken; afvloeien; congé geven; eruit gooien; van zijn positie verdrijven
cast out aan de dijk zetten; afdanken; afvloeien; congé geven; eruit gooien; van zijn positie verdrijven uitgooien; uitwerpen
discharge aan de dijk zetten; afdanken; afvloeien; congé geven; eruit gooien; van zijn positie verdrijven afladen; afscheiden; afvoeren; dwingen ontslag te nemen; iets uitladen; kwijten; lossen; lozen; ontheffen; ontladen; ontslaan; pasporteren; uitscheiden; uitstoten; uitsturen; uitwerpen; verzenden; wegsturen; wegzenden
dismiss aan de dijk zetten; afdanken; afvloeien; congé geven; eruit gooien; van zijn positie verdrijven afzien van rechtsvervolging; dwingen ontslag te nemen; ontheffen; ontslaan; seponeren; uitsturen; van zich afzetten; verwijderen; verzenden; wegsturen; wegzenden
fire aan de dijk zetten; afdanken; afvloeien; congé geven; eruit gooien; van zijn positie verdrijven aanmoedigen; aanvuren; afbranden; afschieten; afvuren; bezielen; leegbranden; ontheffen; ontslaan; platbranden; schieten; schoten lossen; toejuichen; uitbranden; uitsturen; verzenden; vuren; wegsturen; wegzenden
lay off aan de dijk zetten; afdanken; afvloeien; congé geven; eruit gooien; van zijn positie verdrijven afhouden; afkeren; afwenden; ontheffen; ontslaan; terughouden; uitsturen; verzenden; wegsturen; wegzenden
sack aan de dijk zetten; afdanken; afvloeien; congé geven; eruit gooien; van zijn positie verdrijven ontheffen; ontslaan; uitsturen; verzenden; wegsturen; wegzenden
throw out aan de dijk zetten; afdanken; afvloeien; congé geven; eruit gooien; van zijn positie verdrijven uitgooien; uitwerpen; weggooien; wegsmijten

Verwandte Übersetzungen für congé geven