Übersicht
Niederländisch nach Englisch:   mehr Daten
  1. contraprestatie:


Niederländisch

Detailübersetzungen für contraprestatie (Niederländisch) ins Englisch

contraprestatie:

contraprestatie [de ~ (v)] Nomen

  1. de contraprestatie (wederdienst; tegenprestatie; tegendienst)
    the quid pro quo; the service in return; the compensation; the favour in return; the return

Übersetzung Matrix für contraprestatie:

NounVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
compensation contraprestatie; tegendienst; tegenprestatie; wederdienst aanzuivering; afkoopwaarde; arbeidsloon; betaling; bezoldiging; compensatie; compenseren; gage; herstelbetaling; honorarium; indemnisatie; kostenvergoeding; loon; restituties; salaris; schade-uitkering; schadeloosstelling; schadevergoeding; smartengeld; soldij; tegemoetkoming; tegen prestatie opwegende actie; tegenprestatie; terugbetalingen; traktement; uitbetalingen bij schade; verdienste; vergoeden; vergoeding; wedde
favour in return contraprestatie; tegendienst; tegenprestatie; wederdienst
quid pro quo contraprestatie; tegendienst; tegenprestatie; wederdienst
return contraprestatie; tegendienst; tegenprestatie; wederdienst baat; gewin; oogst; opbrengst; product; profijt; rendement; rentabiliteit; retour; return; teruggave; terugkeer; terugkomst; terugreis; terugwedstrijd; thuiskomst; uitkomst; voortbrengsel; weergave; winst
service in return contraprestatie; tegendienst; tegenprestatie; wederdienst
VerbVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
return dateren; keren; omkeren; retourneren; terugbezorgen; terugbrengen; teruggaan; teruggeven; teruggooien; teruggrijpen; terugkeren; terugkomen; terugsturen; terugwerpen; terugzenden; wederkeren; weerkeren
ModifierVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
return achteruit; achterwaarts; naar achter; naar achteren; rugwaarts; terug

Verwandte Wörter für "contraprestatie":

  • contraprestaties