Übersicht
Niederländisch nach Englisch:   mehr Daten
 1. deskundige:
 2. deskundig:
 3. Wiktionary:


Niederländisch

Detailübersetzungen für deskundige (Niederländisch) ins Englisch

deskundige:

deskundige [de ~] Nomen

 1. de deskundige (expert; vakkundige; specialist)
  the specialist; the expert; the authority

Übersetzung Matrix für deskundige:

NounVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
authority deskundige; expert; specialist; vakkundige autorisatie; autoriteit; bevoegd zijn; bevoegdheid; fiat; geven van volmacht; gezag; gezaghebber; gezagsdrager; gezagsorgaan; heerschappij; instantie; kracht; lastbrief; lastgeving; licentie; macht; machtiging; mandaat; procuratie; toestemming; vergunning; vermogen; volmacht
expert deskundige; expert; specialist; vakkundige expert; piet; specialiste; vakman
specialist deskundige; expert; specialist; vakkundige specialiste
- autoriteit; specialist
AdjectiveVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
expert behendig; bekwaam; handig; kundig; rap; snel; vaardig; vlot; vlug

Verwandte Wörter für "deskundige":


Synonyms for "deskundige":


Verwandte Definitionen für "deskundige":

 1. wie ergens veel van af weet1
  • hij is deskundig op het gebied van computers1

Wiktionary Übersetzungen für deskundige:

deskundige
noun
 1. een specialist
deskundige
noun
 1. one fully skilled or well versed in anything
 2. expert
adjective
 1. expert

deskundige form of deskundig:

deskundig Adjektiv

 1. deskundig (oordeelkundig; vakbekwaam; vakkundig; competent; ter zake kundig)
  competent; capable; efficient; good; able

Übersetzung Matrix für deskundig:

NounVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
good artikel; ding; goed; item; object; product; voorwerp; zaak
AdjectiveVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
able competent; deskundig; oordeelkundig; ter zake kundig; vakbekwaam; vakkundig bedreven; behendig; bekwaam; capabel; competent; fysiek in staat; geoefend; geschikt; handig; in staat; intelligent; knap; kundig; vaardig
capable competent; deskundig; oordeelkundig; ter zake kundig; vakbekwaam; vakkundig bedreven; behendig; bekwaam; capabel; competent; fysiek in staat; geoefend; geschikt; handig; in staat; intelligent; knap; kundig; vaardig
competent competent; deskundig; oordeelkundig; ter zake kundig; vakbekwaam; vakkundig bekwaam; bevoegd; capabel; competent; gediplomeerd; gekwalificeerd; geschikt; rechtsbevoegd
efficient competent; deskundig; oordeelkundig; ter zake kundig; vakbekwaam; vakkundig adequaat; bekwaam; capabel; competent; de moeite waard; doelmatig; doeltreffend; effectief; efficiënt; gepast; geschikt; juist; krachtig; lonend; passend
ModifierVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
good competent; deskundig; oordeelkundig; ter zake kundig; vakbekwaam; vakkundig aangenaam; akkoord; behaaglijk; bekwaam; braaf; capabel; competent; deugdzaam; fijn; geschikt; in orde; leuk; lief; mee eens; plezant; plezierig; prettig; voorbeeldig; zoet

Verwandte Wörter für "deskundig":


Wiktionary Übersetzungen für deskundig:

deskundig
adjective
 1. met kennis van zaken
deskundig
noun
 1. expert
adjective
 1. expert

Cross Translation:
FromToVia
deskundig competent; able; accomplished; capable; efficient; skilled compétent — juri|fr Qui appartenir, qui est dû en vertu de certains droits. Il ne se dit, en ce sens, que d’une portion de quelque bien, de quelque domaine.

Verwandte Übersetzungen für deskundige