Übersicht
Niederländisch nach Englisch:   mehr Daten
  1. drijfjacht:


Niederländisch

Detailübersetzungen für drijfjacht (Niederländisch) ins Englisch

drijfjacht:

drijfjacht [de ~] Nomen

  1. de drijfjacht (klopjacht)
    the battue; the man-hunt; the drive

Übersetzung Matrix für drijfjacht:

NounVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
battue drijfjacht; klopjacht
drive drijfjacht; klopjacht aandrift; aandrijving; autorijden; daadkracht; dagreis; diskettestation; drift; dynamiek; energie; esprit; excursie; fut; gang; heenrit; impuls; inrit; instinct; kracht; momentum; motor; oprijlaan; oprit; prikkel; puf; reis; rijden; rijtochtje; rijtoer; rit; schijfstation; station; stimulans; stuwkracht; tocht; tochtje; toer; toertje; tournee; trip; uitje; uitstapje; voortstuwing; werklust
man-hunt drijfjacht; klopjacht mensenjacht
VerbVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
drive aan het stuur zitten; aandrijven; aansporen; aanzetten; berijden; een paard mennen; heien; karren; mennen; opkrikken; opwekken; opzwepen; prikkelen; rijden; sterk prikkelen; stimuleren; sturen; zenden

Verwandte Wörter für "drijfjacht":

  • drijfjachten