Übersicht
Niederländisch nach Englisch:   mehr Daten
  1. duur verlengen:


Niederländisch

Detailübersetzungen für duur verlengen (Niederländisch) ins Englisch

duur verlengen:

duur verlengen Verb

  1. duur verlengen (verlengen; prolongeren)
    to prolong; to lengthen; to continue
    • prolong Verb (prolongs, prolonged, prolonging)
    • lengthen Verb (lengthens, lengthened, lengthening)
    • continue Verb (continues, continued, continuing)

Übersetzung Matrix für duur verlengen:

VerbVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
continue duur verlengen; prolongeren; verlengen aanhouden; bestendigen; blijven; continueren; doorgaan; doorwerken; een stapje verder gaan; prolongeren; verdergaan; vervolgen; voortbestaan; voortduren; voortgaan; voortzetten
lengthen duur verlengen; prolongeren; verlengen lengen
prolong duur verlengen; prolongeren; verlengen uitrekken; verlengen

Verwandte Übersetzungen für duur verlengen