Niederländisch

Detailübersetzungen für gebonden (Niederländisch) ins Englisch

gebonden:

gebonden Adjektiv

 1. gebonden (niet vrij)
  restrained; committed; tied; not free
 2. gebonden
  bound
  – Limited in performance or speed; for example, an input/output-bound system is limited by the speed of its input and output devices (keyboard, disk drives, and so on), even though the processor or program is capable of performing at a higher rate. 1

Übersetzung Matrix für gebonden:

NounVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
bound grens
VerbVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
bound afgrenzen; begrenzen; van grenzen voorzien
AdjectiveVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
bound gebonden obligaat; obligatoir; onvrij; vereist; verplicht
committed gebonden; niet vrij gedwongen; geforceerd; obligaat; obligatoir; onvrij; onvrijwillig; toegewijd; vereist; verplicht
restrained gebonden; niet vrij geremd; ingehouden
tied gebonden; niet vrij gedwongen; geforceerd; onvrij; onvrijwillig; verplicht
ModifierVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
not free gebonden; niet vrij

Verwandte Wörter für "gebonden":


Wiktionary Übersetzungen für gebonden:

gebonden
adverb
 1. music: smoothly, in a connected manner

Cross Translation:
FromToVia
gebonden concentrated; dense; thick; condensed denseépais, compact, dont les parties nous paraissent plus épaisses ou plus serrées.

binden:

binden Verb (bind, bindt, bond, bonden, gebonden)

 1. binden (boekbinden; inbinden)
 2. binden (knevelen; vastbinden; strikken; vastmaken; knopen)
  to bind; to tie; to tie up; to bind fast; pinion; to fasten; to bind up; to join
  • bind Verb (binds, binding)
  • tie Verb (ties, tied, tying)
  • tie up Verb (ties up, tied up, tying up)
  • bind fast Verb (binds fast, binding fast)
  • pinion Verb
  • fasten Verb (fastens, fastened, fastening)
  • bind up Verb (binds up, binding up)
  • join Verb (joins, joined, joining)
 3. binden (ketenen; boeien; kluisteren)
  to chain; to shackle; to enchain
  • chain Verb (chains, chained, chaining)
  • shackle Verb (shackles, shackled, shackling)
  • enchain Verb (enchains, enchained, enchaining)

Konjugationen für binden:

o.t.t.
 1. bind
 2. bindt
 3. bindt
 4. binden
 5. binden
 6. binden
o.v.t.
 1. bond
 2. bond
 3. bond
 4. bonden
 5. bonden
 6. bonden
v.t.t.
 1. heb gebonden
 2. hebt gebonden
 3. heeft gebonden
 4. hebben gebonden
 5. hebben gebonden
 6. hebben gebonden
v.v.t.
 1. had gebonden
 2. had gebonden
 3. had gebonden
 4. hadden gebonden
 5. hadden gebonden
 6. hadden gebonden
o.t.t.t.
 1. zal binden
 2. zult binden
 3. zal binden
 4. zullen binden
 5. zullen binden
 6. zullen binden
o.v.t.t.
 1. zou binden
 2. zou binden
 3. zou binden
 4. zouden binden
 5. zouden binden
 6. zouden binden
diversen
 1. bind!
 2. bindt!
 3. gebonden
 4. bindend
1. ik, 2. je/jij, 3. hij/zij/het, 4. we. 5. jullie, 6. zij/ze

Übersetzung Matrix für binden:

NounVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
binding band; binding; boekomslag; gebondenheid; gegevensbinding; het gebonden zijn; kaft; omslag
chain aaneengeschakelde ringen om iemand mee vast te binden; aaneenschakeling; boei; cyclus; grootwinkelbedrijf; halsketting; halssnoer; kabel; kabeltouw; keten; ketting; kettinkje; kluister; reeks; rij; samentrekking; samenvoeging; scheepskabel; scheepstouw; serie; snoer; winkelketen
join aanvoegen; join
shackle aaneengeschakelde ringen om iemand mee vast te binden; boei; keten; ketting; kluister; voetboei
tie das; halsdoek; handenbinder; handenbindertje; knopen; shawl; sjaal; stropdas
VerbVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
bind binden; knevelen; knopen; strikken; vastbinden; vastmaken aan elkaar binden; aan elkaar knopen; aaneenbinden; bevestigen; dichten; dichtmaken; dichtstoppen; in de val laten lopen; knopen; samenbinden; samenschikken; stoppen; strikken; vastbinden; vastknopen; vastsjorren; verbinden
bind fast binden; knevelen; knopen; strikken; vastbinden; vastmaken
bind up binden; knevelen; knopen; strikken; vastbinden; vastmaken opbinden
binding binden; boekbinden; inbinden
bookbinding binden; boekbinden; inbinden
chain binden; boeien; ketenen; kluisteren vastketenen; vastkluisteren; vastleggen
enchain binden; boeien; ketenen; kluisteren
fasten binden; knevelen; knopen; strikken; vastbinden; vastmaken aan een touw vastleggen; aan elkaar bevestigen; aan elkaar binden; aan elkaar knopen; aandrukken; aanhaken; aanhechten; aankoppelen; aanleggen; aanmeren; afmeren; bevestigen; ergens aan bevestigen; hechten; in de val laten lopen; knopen; meren; opsluiten; strikken; vastbinden; vastdrukken; vasthaken; vastknopen; vastkoppelen; vastleggen; vastmaken; vastmeren; vastnaaien; vastzetten; verbinden; verzekeren
join binden; knevelen; knopen; strikken; vastbinden; vastmaken aaneenlassen; aaneenschakelen; aansluiten; bij elkaar brengen; bijdoen; bijeen komen; bijeenbrengen; bijsluiten; bijvoegen; bundelen; combineren; concentreren; deelnemen; een combinatie maken; erbij komen; erbij voegen; in de val laten lopen; koppelen; lassen; meedoen; participeren; samenbrengen; samenkomen; samenvoegen; strikken; toevoegen; verbinden; voegen; zich voegen
pinion binden; knevelen; knopen; strikken; vastbinden; vastmaken
shackle binden; boeien; ketenen; kluisteren handboeien omdoen; in de boeien slaan; ketenen
tie binden; knevelen; knopen; strikken; vastbinden; vastmaken aan elkaar binden; aan elkaar knopen; aaneenbinden; dichtrijgen; dichtsnoeren; in de val laten lopen; knopen; rijgen; samenbinden; strikken; vastbinden; vastketenen; vastkluisteren; vastknopen; vastleggen; vastsjorren; verbinden
tie up binden; knevelen; knopen; strikken; vastbinden; vastmaken aan een touw vastleggen; aan elkaar binden; aan elkaar knopen; aanleggen; aanmeren; afbinden; afmeren; afsnoeren; bevestigen; dichtbinden; in de val laten lopen; knopen; meren; op spaarrekening vastzetten; opbinden; strikken; toebinden; vastbinden; vastknopen; vastleggen; vastmaken; vastmeren; vastzetten; verbinden; verzekeren
AdjectiveVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
binding bindend; bindende; dwingend; streng; strikt; stringent
ModifierVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
join mede; mee

Verwandte Definitionen für "binden":

 1. een gerecht dikker maken2
  • ik bond de soep met bloem2
 2. er omheen doen en vastmaken2
  • hij bond het touw om de stapel kranten2
 3. hem in zijn vrijheid beperken2
  • mijn moeder is aan huis gebonden2

Wiktionary Übersetzungen für binden:

binden
verb
 1. vastmaken (evt. figuurlijk)
  • bindentie
binden
verb
 1. transitive connect
 2. to restrict something with a tether
 3. to attach or fasten with string

Cross Translation:
FromToVia
binden knot; bind; connect; join; tie; tie up; associate; fasten; link nouerlier au moyen d’un nœud, d'un lien.
binden bind; connect; join; tie; tie up; associate; fasten; link relierlier de nouveau, refaire le nœud qui liait et qui est défaire.
binden squeeze; strech; wind up; rack; strain; stress; tense; tighten; oppress; pinch; squash; lock up; shut up; put away; stow; confine; enclose; condense; shake hands; keep; stay serrer — Renfermer, ranger, mettre en lieu sûr, à l’abri. (Sens général).

Verwandte Übersetzungen für gebonden