Übersicht
Niederländisch nach Englisch:   mehr Daten
 1. gewaarworden:
 2. Wiktionary:


Niederländisch

Detailübersetzungen für gewaarworden (Niederländisch) ins Englisch

gewaarworden:

gewaarworden Verb (word gewaar, wordt gewaar, werd gewaar, werden gewaar, gewaargeworden)

 1. gewaarworden (bespeuren; zien; voelen; )
  to see; to feel; to perceive; to notice; to sense; to observe
  • see Verb (sees, saw, seeing)
  • feel Verb (feels, felt, feeling)
  • perceive Verb (perceives, perceived, perceiving)
  • notice Verb (notices, noticed, noticing)
  • sense Verb (senses, sensed, sensing)
  • observe Verb (observes, observed, observing)
 2. gewaarworden (onderscheiden; ontwaren; te zien krijgen)
  to perceive; to see; to notice; to become aware of; to sense; to find
  • perceive Verb (perceives, perceived, perceiving)
  • see Verb (sees, saw, seeing)
  • notice Verb (notices, noticed, noticing)
  • become aware of Verb (becomes aware of, becoming aware of)
  • sense Verb (senses, sensed, sensing)
  • find Verb (finds, found, finding)
 3. gewaarworden (ondervinden; ervaren; beleven; voelen)
  to experience; to encounter; to feel
  • experience Verb (experiences, experienced, experiencing)
  • encounter Verb (encounters, encountered, encountering)
  • feel Verb (feels, felt, feeling)
 4. gewaarworden (bemerken; opmerken; waarnemen; signaleren; merken)
  to notice; to signal
  • notice Verb (notices, noticed, noticing)
  • signal Verb (signals, signalled, signalling)
  to observe
  – observe with care or pay close attention to 1
  • observe Verb (observes, observed, observing)
 5. gewaarworden (waarnemen; zien; observeren; )
  to perceive; to attend; to observe; to witness
  • perceive Verb (perceives, perceived, perceiving)
  • attend Verb (attends, attended, attending)
  • observe Verb (observes, observed, observing)
  • witness Verb (witnesss, witnessed, witnessing)

Konjugationen für gewaarworden:

o.t.t.
 1. word gewaar
 2. wordt gewaar
 3. wordt gewaar
 4. worden gewaar
 5. worden gewaar
 6. worden gewaar
o.v.t.
 1. werd gewaar
 2. werd gewaar
 3. werd gewaar
 4. werden gewaar
 5. werden gewaar
 6. werden gewaar
v.t.t.
 1. ben gewaargeworden
 2. bent gewaargeworden
 3. is gewaargeworden
 4. zijn gewaargeworden
 5. zijn gewaargeworden
 6. zijn gewaargeworden
v.v.t.
 1. was gewaargeworden
 2. was gewaargeworden
 3. was gewaargeworden
 4. waren gewaargeworden
 5. waren gewaargeworden
 6. waren gewaargeworden
o.t.t.t.
 1. zal gewaarworden
 2. zult gewaarworden
 3. zal gewaarworden
 4. zullen gewaarworden
 5. zullen gewaarworden
 6. zullen gewaarworden
o.v.t.t.
 1. zou gewaarworden
 2. zou gewaarworden
 3. zou gewaarworden
 4. zouden gewaarworden
 5. zouden gewaarworden
 6. zouden gewaarworden
diversen
 1. word gewaar!
 2. wordt gewaar!
 3. gewaargeworden
 4. gewaarwordend
1. ik, 2. je/jij, 3. hij/zij/het, 4. we. 5. jullie, 6. zij/ze

Übersetzung Matrix für gewaarworden:

NounVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
encounter ontmoeting; treffen
experience belevenis; beleving; bevinding; ervaring; meemaken van een gebeurtenis; ondervinden; ondervinding; praktijk; routine
find ontdekking; uitdenking; uitvinding; vinding; vondst
notice bekijks; congé; convocatie; huuropzegging; informatie; kennisgeving; mededeling; opheldering; toelichting; uiteenzetting; uitleg; verduidelijking; verklaring; verwittiging
observe aanschouwen; observeren; zien
sense bedoeling; beduidenis; beduiding; betekenis; bezinning; brein; denkvermogen; geest; hersens; inkeer; ratio; strekking; tendens; vernuft; verstand
signal geluidssein; geluidssignaal; sein; signaal; teken; wenk
witness getuige; getuige voor de rechtbank; kroongetuige; omstander; toeschouwer
VerbVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
attend bekijken; gadeslaan; gewaarworden; horen; merken; observeren; signaleren; voelen; waarnemen; zien aandachtig luisteren; aanwezig zijn; assisteren; bijspringen; bijstaan; bijwonen; helpen; ondersteunen; opdagen; opduiken; opkomen; opletten; seconderen; toeluisteren; verschijnen; weldoen
become aware of gewaarworden; onderscheiden; ontwaren; te zien krijgen aanschouwen; bekijken; kijken; onderscheiden; ontwaren; opmerken; staren; turen; uit elkaar houden; uiteenhouden; zien
encounter beleven; ervaren; gewaarworden; ondervinden; voelen
experience beleven; ervaren; gewaarworden; ondervinden; voelen ervaren als
feel beleven; bemerken; bespeuren; ervaren; gewaarworden; merken; ondervinden; ontwaren; voelen; waarnemen; zien betasten; bevoelen; iets voelen; inleven; invoelen; meeleven; voelen
find gewaarworden; onderscheiden; ontwaren; te zien krijgen aangetroffen worden; aantreffen; onderscheiden; tegenkomen; uit elkaar houden; uiteenhouden; vinden
notice bemerken; bespeuren; gewaarworden; merken; onderscheiden; ontwaren; opmerken; signaleren; te zien krijgen; voelen; waarnemen; zien aanschouwen; bekijken; bekrachtigen; bemerken; bestempelen; certificeren; kijken; merken; onderscheiden; ontwaren; opmerken; staren; turen; uit elkaar houden; uiteenhouden; waarmerken; zien
observe bekijken; bemerken; bespeuren; gadeslaan; gewaarworden; horen; merken; observeren; ontwaren; opmerken; signaleren; voelen; waarnemen; zien aankijken; bekijken; gadeslaan; in de gaten houden; in het oog houden; kijken; observeren; opdagen; opduiken; opkomen; opletten; toekijken; toeschouwen; toezien; verschijnen; waarnemen; zien
perceive bekijken; bemerken; bespeuren; gadeslaan; gewaarworden; horen; merken; observeren; onderscheiden; ontwaren; signaleren; te zien krijgen; voelen; waarnemen; zien aanschouwen; bekijken; kijken; onderscheiden; ontwaren; opmerken; staren; turen; uit elkaar houden; uiteenhouden; zien
see bemerken; bespeuren; gewaarworden; merken; onderscheiden; ontwaren; te zien krijgen; voelen; waarnemen; zien aanschouwen; bekijken; bezichtigen; bezien; gadeslaan; kijken; observeren; onderscheiden; ontwaren; opmerken; staren; turen; uit elkaar houden; uiteenhouden; visualiseren; waarnemen; zien
sense bemerken; bespeuren; gewaarworden; merken; onderscheiden; ontwaren; te zien krijgen; voelen; waarnemen; zien aanvoelen; lucht krijgen van; onderscheiden; uit elkaar houden; uiteenhouden; voorvoelen
signal bemerken; gewaarworden; merken; opmerken; signaleren; waarnemen attenderen; bekrachtigen; bestempelen; certificeren; merken; seinen; signalen geven; waarmerken; wijzen
witness bekijken; gadeslaan; gewaarworden; horen; merken; observeren; signaleren; voelen; waarnemen; zien aanwezig zijn; bijwonen; getuigen van; laten blijken; laten zien; meemaken; opdagen; opduiken; opkomen; verschijnen
ModifierVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
sense sensueel; wulps; zinlijk; zintuiglijke

Wiktionary Übersetzungen für gewaarworden:

gewaarworden
verb
 1. use biological senses

Cross Translation:
FromToVia
gewaarworden feel; experience; sense ressentir — Sentir, éprouver.
gewaarworden feel; sense; grope; finger; touch; give off an odour; reek; smell sentir — Traductions à trier suivant le sens