Übersicht
Niederländisch nach Englisch:   mehr Daten
  1. gezagsorgaan:


Niederländisch

Detailübersetzungen für gezagsorgaan (Niederländisch) ins Englisch

gezagsorgaan:

gezagsorgaan [het ~] Nomen

  1. het gezagsorgaan (autoriteit; instantie)
    the authority; the ruler

Übersetzung Matrix für gezagsorgaan:

NounVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
authority autoriteit; gezagsorgaan; instantie autorisatie; autoriteit; bevoegd zijn; bevoegdheid; deskundige; expert; fiat; geven van volmacht; gezag; gezaghebber; gezagsdrager; heerschappij; kracht; lastbrief; lastgeving; licentie; macht; machtiging; mandaat; procuratie; specialist; toestemming; vakkundige; vergunning; vermogen; volmacht
ruler autoriteit; gezagsorgaan; instantie baas; beheerser; bevelhebber; gebieder; heer; heerser; liniaal; machthebber; majesteit; meester; overheerser; overweldiger; regeerder; soeverein; vorst

Verwandte Wörter für "gezagsorgaan":

  • gezagsorganen