Übersicht
Niederländisch nach Englisch:   mehr Daten
 1. iets aanwijzen:


Niederländisch

Detailübersetzungen für iets aanwijzen (Niederländisch) ins Englisch

iets aanwijzen:

iets aanwijzen Verb

 1. iets aanwijzen (aanduiden; indiceren; aangeven; wijzen)
  to indicate; to point out; to define; to pinpoint; to point to; to show; to point
  • indicate Verb (indicates, indicated, indicating)
  • point out Verb (points out, pointed out, pointing out)
  • define Verb (defines, defined, defining)
  • pinpoint Verb (pinpoints, pinpointed, pinpointing)
  • point to Verb (points to, pointed out, pointing out)
  • show Verb (shows, showed, showing)
  • point Verb (points, pointed, pointing)

Übersetzung Matrix für iets aanwijzen:

NounVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
point point; pointe; punt
show demonstratie; expositie; happening; laten zien; opvoering; parade; performance; show; staatsie; tentoonstelling; toneelavond; uiterlijk vertoon; uitstalling; vertoning; voorstelling
VerbVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
define aanduiden; aangeven; iets aanwijzen; indiceren; wijzen afbakenen; afpalen; afzetten; begrenzen; bepalen; beschrijven; definiëren; karakteriseren; kenmerken; kenschetsen; mededelen; nader omschrijven; omlijnen; omschrijven; preciseren; typeren; uiteenzetten; verhalen; vertellen; zeggen
indicate aanduiden; aangeven; iets aanwijzen; indiceren; wijzen attenderen; bewust maken; duiden op; informeren; kennisgeven van; wijzen; wijzen naar; wijzen op; zeggen
pinpoint aanduiden; aangeven; iets aanwijzen; indiceren; wijzen
point aanduiden; aangeven; iets aanwijzen; indiceren; wijzen aanwijzen; attenderen; spitsen; wijzen; wijzen naar
point out aanduiden; aangeven; iets aanwijzen; indiceren; wijzen attenderen; bewust maken; informeren; kennisgeven van; wijzen; zeggen
point to aanduiden; aangeven; iets aanwijzen; indiceren; wijzen duiden op; wijzen op
show aanduiden; aangeven; iets aanwijzen; indiceren; wijzen attenderen; etaleren; exposeren; getuigen van; laten blijken; laten zien; openbaren; presenteren; te voorschijn halen; tentoonstellen; tevoorschijn brengen; tevoorschijn halen; tevoorschijnhalen; tevoorschijntoveren; tonen; uitstallen; vertonen; voor de dag halen; voordedaghalen; wijzen; wijzen naar; zich uiten

Verwandte Übersetzungen für iets aanwijzen