Übersicht
Niederländisch nach Englisch:   mehr Daten
 1. kosten:
 2. kost:
 3. Wiktionary:


Niederländisch

Detailübersetzungen für kosten (Niederländisch) ins Englisch

kosten:

kosten [de ~] Nomen, Plural

 1. de kosten (leges; belasting; heffing)
  the costs; the levy; the legal charges; the tax; the dues; the fee
 2. de kosten (onkosten; uitgaven; kost; uitgaaf)
  the expenses; the cost
 3. de kosten
  the cost
  – The amount of money spent in producing or acquiring. 1
  • cost [the ~] Nomen

Übersetzung Matrix für kosten:

NounVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
cost kost; kosten; onkosten; uitgaaf; uitgaven
costs belasting; heffing; kosten; leges
dues belasting; heffing; kosten; leges
expenses kost; kosten; onkosten; uitgaaf; uitgaven kostenpost
fee belasting; heffing; kosten; leges aanmeldingskosten; arbeidsloon; bezoldiging; gage; honorarium; inschrijfgeld; inschrijvingskosten; kostenvergoeding; loon; registratierecht; salaris; soldij; traktement; verdienste; vergoeding; wedde
legal charges belasting; heffing; kosten; leges
levy belasting; heffing; kosten; leges tarief
tax belasting; heffing; kosten; leges belasting; belastingen; heffingen; overheidsbelasting
VerbVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
levy casseren
tax aanslaan; taxeren
- bedragen; vergen

Verwandte Wörter für "kosten":


Synonyms for "kosten":


Antonyme für "kosten":


Verwandte Definitionen für "kosten":

 1. hoeveel geld je ervoor moet betalen2
  • hoeveel kost dit horloge?2
 2. wat het vraagt2
  • opstaan kost veel moeite2

Wiktionary Übersetzungen für kosten:

kosten
verb
 1. voor een bepaalde prijs te koop zijn
kosten
verb
 1. to incur a charge, a price

Cross Translation:
FromToVia
kosten cost coutervaloir tel ou tel prix d’achat.
kosten cost coûtervaloir tel ou tel prix d’achat.

kosten form of kost:

kost [de ~ (m)] Nomen

 1. de kost (spijziging; voeding; voedsel; eten)
  the nutrition; the nourishment; the feeding; the food
 2. de kost (onkosten; kosten; uitgaven; uitgaaf)
  the expenses; the cost
 3. de kost (onderhoudsgeld; onderhoud; voedsel)
  the maintenance; the support

Übersetzung Matrix für kost:

NounVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
cost kost; kosten; onkosten; uitgaaf; uitgaven kosten
expenses kost; kosten; onkosten; uitgaaf; uitgaven kostenpost
feeding eten; kost; spijziging; voeding; voedsel bikken; voederen; voedering; voedingswaarde hebben; voedzaamheid; voer geven; voeren; voering; vreten
food eten; kost; spijziging; voeding; voedsel consumpties; eetwaren; eten; gerecht; leeftocht; levensmiddel; levensmiddelen; proviand; schotel; spijs; verteringen; voeding; voedingsmiddelen; voedsel
maintenance kost; onderhoud; onderhoudsgeld; voedsel behoud; conservatie; handhaving; instandhouding; onderhoud; verpleging; verschaffing; verzorging; voorziening; zorg
nourishment eten; kost; spijziging; voeding; voedsel voedering; voering
nutrition eten; kost; spijziging; voeding; voedsel voeding
support kost; onderhoud; onderhoudsgeld; voedsel aanhangen; aanmoedigen; aanmoediging; aansporen; aansporing; aanvuren; assistentie; bijstand; dienst; dienstbetoon; driepoot; gunst; houvast; hulpbetoon; medewerking; onderbouwing; onderstel; ondersteuning; opwekking; poot; rugsteun; schoorbalk; schraagpijler; schuinse steunbalk; sokkel; staander; steun; steunbalk; stimulans; stimuleren; stut; stutbalk; support; toejuichen; voet; voetstuk; zuilvoet
- eten
VerbVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
support aanmoedigen; activeren; behouden; bekrachtigen; bevestigen; bezegelen; bezielen; bijspringen; bijvallen; dragen; financieel steunen; financieren; goedkeuren; homologeren; in stand houden; instemmen; meehelpen; met palen stutten; onderhouden; ondersteunen; oppeppen; opwekken; rugsteunen; schoren; schragen; steunen; stimuleren; stutten; van mening zijn; voorstaan

Verwandte Wörter für "kost":


Synonyms for "kost":


Verwandte Definitionen für "kost":

 1. wat je bij de maaltijd tot je neemt2
  • boerenkool is stevige kost2
 2. wat je ervoor moet betalen2
  • de kosten van levensmiddelen zijn hoog2
 3. wat je nodig hebt om te kunnen leven2
  • hij verdient de kost voor zijn gezin2

Wiktionary Übersetzungen für kost:

kost
noun
 1. amount of money, time, etc.

Cross Translation:
FromToVia
kost food; nourishment; fare; aliment aliment — Ce qui se manger et servir à entretenir la vie.
kost cost coût — Ce qu’une chose coûte
kost food; nourishment; fare; aliment; meal nourriturealiment.
kost meadow; pasture; food; nourishment; fare; aliment; fodder; forage pâture — éleva|fr nourriture des bêtes, des oiseaux, des poissons.

Verwandte Übersetzungen für kosten