Niederländisch

Detailübersetzungen für nadenkend (Niederländisch) ins Englisch

nadenkend:

nadenkend Adjektiv

 1. nadenkend (in gedachten verzonken; mijmerend; peinzend)
 2. nadenkend (verstandig; wijselijk; wijs; )
  sensible; wise; right-thinking; sane; clever; intelligent; smart
  bright
  – characterized by quickness and ease in learning 1
  • bright Adjektiv
   • some children are brighter in one subject than another1

Übersetzung Matrix für nadenkend:

NounVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
day-dreaming gemijmer; gepeins; mijmering
musing dagdromen; gemijmer; gepeins; mijmering; prakkizeren
AdjectiveVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
clever bedachtzaam; correct; doordacht; nadenkend; pienter; raadzaam; verstandig; weldenkend; wijs; wijselijk; zinnig adrem; bijdehand; briljant; clever; gehaaid; geleerd; geniaal; gevat; gewiekst; gis; ingenieus; intelligent; kien; knap; kundig; kunstig; pienter; raak; rap; scherpzinnig; schrander; slim; snedig; snel; snugger; spitsvondig; uitgekiend; uitgeslapen; vaardig; vernuftig; vindingrijk; vlot; vlug; wijs
intelligent bedachtzaam; correct; doordacht; nadenkend; pienter; raadzaam; verstandig; weldenkend; wijs; wijselijk; zinnig clever; geleerd; intelligent; kien; pienter; schrander; slim; snugger; uitgeslapen; wijs
musing in gedachten verzonken; mijmerend; nadenkend; peinzend dromerig; geneigd te dromen
pensive in gedachten verzonken; mijmerend; nadenkend; peinzend droefgeestig; melancholisch; naargeestig; somber; triest; troosteloos; zwaarmoedig
sane bedachtzaam; correct; doordacht; nadenkend; pienter; raadzaam; verstandig; weldenkend; wijs; wijselijk; zinnig
sensible bedachtzaam; correct; doordacht; nadenkend; pienter; raadzaam; verstandig; weldenkend; wijs; wijselijk; zinnig intelligent; pienter; rationeel; redelijk; schrander; verstandelijk
smart bedachtzaam; correct; doordacht; nadenkend; pienter; raadzaam; verstandig; weldenkend; wijs; wijselijk; zinnig adrem; alert; bij de pinken; bijdehand; chic; clever; elegant; esthetisch; gehaaid; geleerd; gelikt; gevat; gewiekst; gis; goochem; intelligent; kien; kittig; knap; leuk om te zien; modieuze verfijning; oplettend; picobello; piekfijn; pienter; raak; scherpzinnig; schrander; slim; smaakvol; snedig; snugger; spitsvondig; stijlvol; tiptop; uitgekiend; uitgeslapen; verfijnd; wakker; wijs
thoughtful in gedachten verzonken; mijmerend; nadenkend; peinzend
wise bedachtzaam; correct; doordacht; nadenkend; pienter; raadzaam; verstandig; weldenkend; wijs; wijselijk; zinnig belezen; clever; erudiet; geletterd; gestudeerd; gis; hooggeleerd; intelligent; kien; ontwikkeld; pienter; schrander; slim; snugger; uitgeslapen; wijs; zeer geleerd; zeer ontwikkeld
ModifierVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
absorbed in thought in gedachten verzonken; mijmerend; nadenkend; peinzend
bright bedachtzaam; correct; doordacht; nadenkend; pienter; raadzaam; verstandig; weldenkend; wijs; wijselijk; zinnig aanschouwelijk; adrem; bijdehand; blij; blijgeestig; blijmoedig; blinkend; bloeiend; clever; dartel; duidelijk; fideel; flagrant; fleurig; flitsend; geestig; gevat; glimmend; hip; intelligent; jolig; kien; kleurig; kleurrijk; knap; kwiek; leuk om te zien; levendig; lustig; modieus; monter; opgeruimd; opgetogen; opgewekt; overduidelijk; pienter; raak; schrander; slim; snedig; snel; snugger; spiritueus; trendy; uitgelaten; uitgeslapen; vlot; vrolijk; wakker; welgemoed; zo klaar als een klontje; zonneklaar; zonnig
day-dreaming in gedachten verzonken; mijmerend; nadenkend; peinzend dromerig; geneigd te dromen; mijmerend; soezend; suffend
far away in gedachten verzonken; mijmerend; nadenkend; peinzend ver; veraf; verafgelegen
right-thinking bedachtzaam; correct; doordacht; nadenkend; pienter; raadzaam; verstandig; weldenkend; wijs; wijselijk; zinnig

nadenken:

nadenken Verb (denk na, denkt na, dacht na, dachten na, nagedacht)

 1. nadenken (prakkiseren; peinzen; piekeren)
  to think; to consider; to ponder; cogitate; to muse; to brood; to wonder; to reflect
  • think Verb (thinks, thought, thinking)
  • consider Verb (considers, considered, considering)
  • ponder Verb (ponders, pondered, pondering)
  • cogitate Verb
  • muse Verb (muses, mused, musing)
  • brood Verb (broods, brooded, brooding)
  • wonder Verb (wonders, wondered, wondering)
  • reflect Verb (reflects, reflected, reflecting)
 2. nadenken (overpeinzen; beschouwen; overdenken; )
  to contemplate; to reflect on; ponder on; to muse on; to meditate on
  • contemplate Verb (contemplates, contemplated, contemplating)
  • reflect on Verb (reflects on, reflected on, reflecting on)
  • ponder on Verb
  • muse on Verb (muses on, mused on, musing on)
  • meditate on Verb (meditates on, meditated on, meditating on)

Konjugationen für nadenken:

o.t.t.
 1. denk na
 2. denkt na
 3. denkt na
 4. denken na
 5. denken na
 6. denken na
o.v.t.
 1. dacht na
 2. dacht na
 3. dacht na
 4. dachten na
 5. dachten na
 6. dachten na
v.t.t.
 1. heb nagedacht
 2. hebt nagedacht
 3. heeft nagedacht
 4. hebben nagedacht
 5. hebben nagedacht
 6. hebben nagedacht
v.v.t.
 1. had nagedacht
 2. had nagedacht
 3. had nagedacht
 4. hadden nagedacht
 5. hadden nagedacht
 6. hadden nagedacht
o.t.t.t.
 1. zal nadenken
 2. zult nadenken
 3. zal nadenken
 4. zullen nadenken
 5. zullen nadenken
 6. zullen nadenken
o.v.t.t.
 1. zou nadenken
 2. zou nadenken
 3. zou nadenken
 4. zouden nadenken
 5. zouden nadenken
 6. zouden nadenken
diversen
 1. denk na!
 2. denkt na!
 3. nagedacht
 4. nadenkend
1. ik, 2. je/jij, 3. hij/zij/het, 4. we. 5. jullie, 6. zij/ze

Übersetzung Matrix für nadenken:

NounVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
brood broed; broeden; broedsel; gebroed; jong gedierte; kinderen; kroost; nageslacht; nakomelingen; telgen
muse muze
VerbVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
brood nadenken; peinzen; piekeren; prakkiseren aftobben; tobben
cogitate nadenken; peinzen; piekeren; prakkiseren
consider nadenken; peinzen; piekeren; prakkiseren aanbevelen; aanraden; afwegen; bekijken; beraadslagen; beraden; beschouwen; bezinnen; consideren; considereren; houden voor; iemand recommanderen; iets overwegen; in acht nemen; in overweging nemen; kunnen doodvallen; nomineren; ontzien; op het oog hebben; overdenken; overleggen; overwegen; sparen; veronderstellen te zijn; verschonen; voordragen; wikken en wegen
contemplate bedenken; beschouwen; bespiegelen; nadenken; overdenken; overpeinzen; peinzen
meditate on bedenken; beschouwen; bespiegelen; nadenken; overdenken; overpeinzen; peinzen
muse nadenken; peinzen; piekeren; prakkiseren mijmeren; zinnen op
muse on bedenken; beschouwen; bespiegelen; nadenken; overdenken; overpeinzen; peinzen
ponder nadenken; peinzen; piekeren; prakkiseren in gedachten verzonken zijn; zinnen op
ponder on bedenken; beschouwen; bespiegelen; nadenken; overdenken; overpeinzen; peinzen
reflect nadenken; peinzen; piekeren; prakkiseren afspiegelen; beraadslagen; bezinnen; echoën; overleggen; overwegen; reflecteren; stuiten; terugkaatsen; terugstoten; weerkaatsen; weerschijnen; weerspiegelen
reflect on bedenken; beschouwen; bespiegelen; nadenken; overdenken; overpeinzen; peinzen
think nadenken; peinzen; piekeren; prakkiseren achten; denken; inleven; invoelen; meeleven; voelen
wonder nadenken; peinzen; piekeren; prakkiseren afvragen; verwonderen; vraag stellen; vragen
- denken; peinzen
OtherVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
wonder wonder

Synonyms for "nadenken":


Verwandte Definitionen für "nadenken":

 1. je hersens laten werken2
  • zonder erbij na te denken gaf hij antwoord2

Wiktionary Übersetzungen für nadenken:

nadenken
verb
 1. (inergatief) ~ over: mentaal aandacht schenken aan een bepaald onderwerp of probleem
nadenken
verb
 1. to become lost in thought
 2. to ponder, to go over in one's head

Cross Translation:
FromToVia
nadenken meditate; think gambergerréfléchir
nadenken meditate; muse; ponder méditerréfléchir sur quelque chose, l’examiner mûrement, de manière à l’approfondir.
nadenken dream; daydream; fancy; muse; think; meditate; ponder songer — (vieilli) voir en songe, rêver.