Übersicht
Niederländisch nach Englisch:   mehr Daten
 1. navolgend:
 2. navolgen:


Niederländisch

Detailübersetzungen für navolgend (Niederländisch) ins Englisch

navolgend:

navolgend Adjektiv

 1. navolgend (volgende; onderstaande)
  following; subsequent; below; succeeding; next

Übersetzung Matrix für navolgend:

NounVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
following achtervolgen; daaropvolgend; volgen
next daaropvolgend
succeeding gelukken; lukken; slagen
AdjectiveVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
following navolgend; onderstaande; volgende komend; volgend
subsequent navolgend; onderstaande; volgende komend; opvolgend; volgend
succeeding navolgend; onderstaande; volgende opvolgend
AdverbVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
below navolgend; onderstaande; volgende beneden; daar beneden; hieronder; naar beneden; neer; omlaag; onder deze plaats; onderin; onderuit; van onderen
next later; straks; zometeen
OtherVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
following naar aanleiding van
ModifierVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
next navolgend; onderstaande; volgende aankomend; aanstaand; aanstaande; daarna; eerstvolgend; hierna; hierop; komend; later; naderhand; nadien; toekomend; toekomstig; toekomstige; vervolgens; volgend

navolgen:

navolgen Verb (volg na, volgt na, volgde na, volgden na, nagevolgd)

 1. navolgen (komen na)
  to follow; to come after
  • follow Verb (follows, followed, following)
  • come after Verb (comes after, came after, coming after)
 2. navolgen (opvolgen; volgen)
  to follow; to imitate
  • follow Verb (follows, followed, following)
  • imitate Verb (imitates, imitated, imitating)
 3. navolgen (nadoen; nabootsen; imiteren)
  to imitate; to copy
  • imitate Verb (imitates, imitated, imitating)
  • copy Verb (copies, copied, copying)

Konjugationen für navolgen:

o.t.t.
 1. volg na
 2. volgt na
 3. volgt na
 4. volgen na
 5. volgen na
 6. volgen na
o.v.t.
 1. volgde na
 2. volgde na
 3. volgde na
 4. volgden na
 5. volgden na
 6. volgden na
v.t.t.
 1. heb nagevolgd
 2. hebt nagevolgd
 3. heeft nagevolgd
 4. hebben nagevolgd
 5. hebben nagevolgd
 6. hebben nagevolgd
v.v.t.
 1. had nagevolgd
 2. had nagevolgd
 3. had nagevolgd
 4. hadden nagevolgd
 5. hadden nagevolgd
 6. hadden nagevolgd
o.t.t.t.
 1. zal navolgen
 2. zult navolgen
 3. zal navolgen
 4. zullen navolgen
 5. zullen navolgen
 6. zullen navolgen
o.v.t.t.
 1. zou navolgen
 2. zou navolgen
 3. zou navolgen
 4. zouden navolgen
 5. zouden navolgen
 6. zouden navolgen
en verder
 1. ben nagevolgd
 2. bent nagevolgd
 3. is nagevolgd
 4. zijn nagevolgd
 5. zijn nagevolgd
 6. zijn nagevolgd
diversen
 1. volg na!
 2. volgt na!
 3. nagevolgd
 4. navolgend
1. ik, 2. je/jij, 3. hij/zij/het, 4. we. 5. jullie, 6. zij/ze

Übersetzung Matrix für navolgen:

NounVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
copy afschrift; carbon; copie; doorslag; duplicaat; exemplaar; fotokopie; kopie; kopij; transcriptie
VerbVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
come after komen na; navolgen
copy imiteren; nabootsen; nadoen; navolgen fotokopiëren; kopie maken; kopie trekken; kopiëren; nabootsen; namaken; overschrijven; reproduceren
follow komen na; navolgen; opvolgen; volgen achternagaan; achternalopen; een fusie aangaan; fuseren; nakomen; nalopen; samengaan; volgen
imitate imiteren; nabootsen; nadoen; navolgen; opvolgen; volgen falsificeren; kopiëren; nabootsen; namaken; naäpen; vervalsen