Übersicht
Niederländisch nach Englisch:   mehr Daten
  1. niet vrij:


Niederländisch

Detailübersetzungen für niet vrij (Niederländisch) ins Englisch

niet vrij:

niet vrij Adjektiv

  1. niet vrij (gebonden)
    restrained; committed; tied; not free

Übersetzung Matrix für niet vrij:

AdjectiveVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
committed gebonden; niet vrij gedwongen; geforceerd; obligaat; obligatoir; onvrij; onvrijwillig; toegewijd; vereist; verplicht
restrained gebonden; niet vrij geremd; ingehouden
tied gebonden; niet vrij gedwongen; geforceerd; onvrij; onvrijwillig; verplicht
ModifierVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
not free gebonden; niet vrij

Verwandte Übersetzungen für niet vrij