Übersicht
Niederländisch nach Englisch:   mehr Daten
 1. omhoog heffen:


Niederländisch

Detailübersetzungen für omhoog heffen (Niederländisch) ins Englisch

omhoog heffen:

omhoog heffen Verb

 1. omhoog heffen (opheffen; heffen; hijsen)
  to raise; to lift; to heave; to lift up
  • raise Verb (raises, raised, raising)
  • lift Verb (lifts, lifted, lifting)
  • heave Verb (heaves, hove, heaving)
  • lift up Verb (lifts up, lifted up, lifting up)

Übersetzung Matrix für omhoog heffen:

NounVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
lift lift; liftkooi
raise aankweken; doen voorttelen; fokken
VerbVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
heave heffen; hijsen; omhoog heffen; opheffen deinen; eruit halen; golven; heffen; hieuwen; hieven; kokhalzen; lichten; met een spil omhoogwerken; met een takel ophijsen; naar boven tillen; omhoog brengen; omhoogheffen; opheffen; optillen; smijten; takelen; te voorschijn trekken; tillen
lift heffen; hijsen; omhoog heffen; opheffen eruit halen; heffen; lichten; met een takel ophijsen; omhoog brengen; omhoogheffen; opheffen; optillen; rooien; takelen; te voorschijn trekken; tillen
lift up heffen; hijsen; omhoog heffen; opheffen heffen; lichten; naar boven tillen; omhoog brengen; omhoog doen; omhoogheffen; omhoogtillen; opheffen; optillen; tillen
raise heffen; hijsen; omhoog heffen; opheffen aankaarten; aansnijden; aanvoeren; bezweren; bouwen; construeren; ding rechtzetten; entameren; fokken; grootbrengen; heffen; hijsen; hoger maken; instellen; invoeren; jezelf opwerken; kweken; naar boven tillen; naar voren brengen; naarbovendragen; omhoog doen; omhoogbrengen; omhooghalen; omhoogheffen; op tafel leggen; opfokken; ophalen; ophijsen; ophogen; opperen; oprichten; optrekken; opvoeden; opwerken; opwerpen; overeindzetten; poneren; rechtop zetten; slangen bezweren; stellen; stichten; suggereren; te berde brengen; ter sprake brengen; uit een minder gunstige positie vooruitkomen; verhogen; vooruitkomen; vormen; zich omhoogtrekken; zich optrekken aan
OtherVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
lift stimulans

Verwandte Übersetzungen für omhoog heffen