Niederländisch

Detailübersetzungen für omkeren (Niederländisch) ins Englisch

omkeren:

omkeren Verb (keer om, keert om, keerde om, keerden om, omgekeerd)

 1. omkeren (iets omdraaien)
  to reverse; to shift; to swing around; to turn; to twist
  • reverse Verb (reverses, reversed, reversing)
  • shift Verb (shifts, shifted, shifting)
  • swing around Verb (swings around, swung around, swinging around)
  • turn Verb (turns, turned, turning)
  • twist Verb (twists, twisted, twisting)
 2. omkeren (terugkeren; terugkomen; retourneren)
  to return; to backtrack; to backpedal
  • return Verb (returns, returned, returning)
  • backtrack Verb (backtracks, backtracked, backtracking)
  • backpedal Verb (backpedals, backpedaled, backpedaling)
 3. omkeren (teruggaan; keren)
  to return; to turn around; to go back
  • return Verb (returns, returned, returning)
  • turn around Verb (turns around, turned around, turning around)
  • go back Verb (goes back, went back, going back)
 4. omkeren (ombladeren; omslaan)
  to overturn; page over; to turn
 5. omkeren
  invert
  – To reverse something or change it to its opposite. 1

Konjugationen für omkeren:

o.t.t.
 1. keer om
 2. keert om
 3. keert om
 4. keren om
 5. keren om
 6. keren om
o.v.t.
 1. keerde om
 2. keerde om
 3. keerde om
 4. keerden om
 5. keerden om
 6. keerden om
v.t.t.
 1. ben omgekeerd
 2. bent omgekeerd
 3. is omgekeerd
 4. zijn omgekeerd
 5. zijn omgekeerd
 6. zijn omgekeerd
v.v.t.
 1. was omgekeerd
 2. was omgekeerd
 3. was omgekeerd
 4. waren omgekeerd
 5. waren omgekeerd
 6. waren omgekeerd
o.t.t.t.
 1. zal omkeren
 2. zult omkeren
 3. zal omkeren
 4. zullen omkeren
 5. zullen omkeren
 6. zullen omkeren
o.v.t.t.
 1. zou omkeren
 2. zou omkeren
 3. zou omkeren
 4. zouden omkeren
 5. zouden omkeren
 6. zouden omkeren
diversen
 1. keer om!
 2. keert om!
 3. omgekeerd
 4. omkerend
1. ik, 2. je/jij, 3. hij/zij/het, 4. we. 5. jullie, 6. zij/ze

Übersetzung Matrix für omkeren:

NounVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
return baat; contraprestatie; gewin; oogst; opbrengst; product; profijt; rendement; rentabiliteit; retour; return; tegendienst; tegenprestatie; teruggave; terugkeer; terugkomst; terugreis; terugwedstrijd; thuiskomst; uitkomst; voortbrengsel; wederdienst; weergave; winst
reverse achterkant; achterzijde; ellende; keerzijde; malheur; moeilijkheden; omgekeerde; ommezijde; onaangename zijde; ongeluk; onheil; onspoed; pech; ramp; rampspoed; rugzijde; tegendeel; tegenovergestelde; tegenslag; tegenspoed; terugslag; terugslagen
turn beurt; bocht; draai; haspel; keer; keerpunt; kentering; klos; kromming; kromte; omdraaiing; ommekeer; ommezwaai; omwenteling; richtingsverandering; rondje; spelletje; spoel; verandering; wending; werktuig om garen te winden; winder; winding; zwenking
twist dispuut; draai; kink; knoop; kronkel; lus; lusvormige kromming; meningsverschil; onenigheid; woordenwisseling
VerbVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
backpedal omkeren; retourneren; terugkeren; terugkomen
backtrack omkeren; retourneren; terugkeren; terugkomen retourneren; terugkeren
go back keren; omkeren; teruggaan dateren; teruggaan; teruggrijpen
invert omkeren
overturn ombladeren; omkeren; omslaan dompen; kantelen; kiepen; omslaan; omver kiepen; plotseling veranderen; ten val brengen; wippen
page over ombladeren; omkeren; omslaan
return keren; omkeren; retourneren; teruggaan; terugkeren; terugkomen dateren; retourneren; terugbezorgen; terugbrengen; teruggaan; teruggeven; teruggooien; teruggrijpen; terugsturen; terugwerpen; terugzenden; wederkeren; weerkeren
reverse iets omdraaien; omkeren converteren; herroepen; intrekken; omzetten; terugkomen op; terugnemen; verwisselen; zijn woorden terugnemen
shift iets omdraaien; omkeren disloqueren; kenteren; roeren; verleggen; verplaatsen; verrijden; verschikken; verschuiven; vervoeren; verzetten
swing around iets omdraaien; omkeren draaien; kantelen; rollen; ronddraaien; roteren; wentelen
turn iets omdraaien; ombladeren; omkeren; omslaan afslaan; draaien; kantelen; kenteren; keren; omdraaien; omtrekken; omwenden; rollen; ronddraaien; rondtollen; roteren; tollen; verbitteren; vergrammen; wenden; wentelen; zwenken
turn around keren; omkeren; teruggaan draaien; keren; omdraaien; wenden; zich omdraaien
twist iets omdraaien; omkeren bakkeleien; bekvechten; draaien; hakketakken; kantelen; rollen; ronddraaien; roteren; ruzieën; twisten; verwringen; wentelen; zich wringen
- keren; omdraaien
AdjectiveVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
reverse achteren; achteruit; achterwaarts; naar achter; naar achteren; rugwaarts; terug
ModifierVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
return achteruit; achterwaarts; naar achter; naar achteren; rugwaarts; terug

Verwandte Wörter für "omkeren":


Synonyms for "omkeren":


Verwandte Definitionen für "omkeren":

 1. het in tegenovergestelde richting brengen2
  • zij heeft de pan met aardappels omgekeerd2
 2. in tegengestelde richting gaan2
  • op weg naar zijn werk is hij omgekeerd2
 3. je lichaam op een andere kant leggen2
  • zij heeft zich in bed omgekeerd2

Wiktionary Übersetzungen für omkeren:

omkeren
verb
 1. de andere zijde boven- of voorleggen
omkeren
verb
 1. turn upside down or inside out
 2. to rotate or turn something about its axis

Cross Translation:
FromToVia
omkeren reverse; overturn; overthrow; turn; turn over; upset; capsize; spill; subvert; topple renverser — Traductions à trier suivant le sens
omkeren return; turn over; turn around; turn round; inside out; turn; revolve; whirl; relay; resend; send back; blend; mingle; mix; shuffle; invert; reverse retourneraller de nouveau en un lieu.

omkeer:

omkeer [de ~ (m)] Nomen

 1. de omkeer (kentering; omslag; ommekeer; )
  the bending
 2. de omkeer (wijziging; verandering; transformatie; )
  the changing; the conversion; the alteration; the transformation; the reformation; the altering; the remodelling; the transposition; the change; the change of form

Übersetzung Matrix für omkeer:

NounVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
alteration hervorming; omkeer; omschakeling; omwisselen; transformatie; veranderen; verandering; wending; wijzigen; wijziging amendement; amendering; herziening; modificatie; mutatie; verandering; wijziging
altering hervorming; omkeer; omschakeling; omwisselen; transformatie; veranderen; verandering; wending; wijzigen; wijziging amenderen; modificeren; veranderen; wijzigen
bending keer; kentering; ombuiging; omkeer; ommekeer; ommezwaai; omslag buiging; draaiing; keer; ombuiging; verandering; wijziging
change hervorming; omkeer; omschakeling; omwisselen; transformatie; veranderen; verandering; wending; wijzigen; wijziging amendement; amendering; herziening; inruil; keer; keerpunt; kentering; kleingeld; modificatie; mutatie; ombuiging; ommekeer; ommezwaai; omruil; omruiling; omwisselen; omwisseling; overplaatsing; overstap; richtingsverandering; ruil; ruiling; ruiltransactie; uitwisseling; verandering; verruiling; verwisseling; wending; wijziging; wisselgeld; wisseling
change of form hervorming; omkeer; omschakeling; omwisselen; transformatie; veranderen; verandering; wending; wijzigen; wijziging gedaanteverandering; gedaanteverwisseling; metamorfose; transformatie; vormverandering
changing hervorming; omkeer; omschakeling; omwisselen; transformatie; veranderen; verandering; wending; wijzigen; wijziging amendement; amenderen; amendering; herziening; modificeren; muteren; schone luier; veranderen; verschoning; wijzigen
conversion hervorming; omkeer; omschakeling; omwisselen; transformatie; veranderen; verandering; wending; wijzigen; wijziging bekering; conversie; herleiding; herstelling van materiaal; ombouw; omrekening; omzetting; revisie; simplificatie; vereenvoudiging
reformation hervorming; omkeer; omschakeling; omwisselen; transformatie; veranderen; verandering; wending; wijzigen; wijziging hervorming; reformatie; reformatie van de r.-k. kerk
remodelling hervorming; omkeer; omschakeling; omwisselen; transformatie; veranderen; verandering; wending; wijzigen; wijziging
transformation hervorming; omkeer; omschakeling; omwisselen; transformatie; veranderen; verandering; wending; wijzigen; wijziging gedaanteverandering; gedaanteverwisseling; herschepping; metamorfose; transformatie; vervorming; vormverandering
transposition hervorming; omkeer; omschakeling; omwisselen; transformatie; veranderen; verandering; wending; wijzigen; wijziging herstelling; omwisseling; substitutie; surrogaat; verruiling; vervanging; verwisseling
VerbVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
change afwisselen; amenderen; andere kleren aantrekken; hernieuwen; herzien; inwisselen; krom buigen; modificeren; ombuigen; omkleden; omruilen; omwerken; omwisselen; opnieuw doen; overdoen; overstappen; ruilen; veranderen; verbuigen; verkleden; verruilen; verwisselen; wijzigen; wisselen
AdjectiveVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
changing fluctuerend; heen en weer bewegend
ModifierVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
bending zwiepend

Verwandte Wörter für "omkeer":