Übersicht
Niederländisch nach Englisch:   mehr Daten
 1. omtrekken:
 2. omtrek:
 3. Wiktionary:


Niederländisch

Detailübersetzungen für omtrekken (Niederländisch) ins Englisch

omtrekken:

omtrekken Verb (trek om, trekt om, trok om, trokken om, omgetrokken)

 1. omtrekken
  to outflank; to round; to turn
  • outflank Verb (outflanks, outflanked, outflanking)
  • round Verb (rounds, rounded, rounding)
  • turn Verb (turns, turned, turning)

Konjugationen für omtrekken:

o.t.t.
 1. trek om
 2. trekt om
 3. trekt om
 4. trekken om
 5. trekken om
 6. trekken om
o.v.t.
 1. trok om
 2. trok om
 3. trok om
 4. trokken om
 5. trokken om
 6. trokken om
v.t.t.
 1. heb omgetrokken
 2. hebt omgetrokken
 3. heeft omgetrokken
 4. hebben omgetrokken
 5. hebben omgetrokken
 6. hebben omgetrokken
v.v.t.
 1. had omgetrokken
 2. had omgetrokken
 3. had omgetrokken
 4. hadden omgetrokken
 5. hadden omgetrokken
 6. hadden omgetrokken
o.t.t.t.
 1. zal omtrekken
 2. zult omtrekken
 3. zal omtrekken
 4. zullen omtrekken
 5. zullen omtrekken
 6. zullen omtrekken
o.v.t.t.
 1. zou omtrekken
 2. zou omtrekken
 3. zou omtrekken
 4. zouden omtrekken
 5. zouden omtrekken
 6. zouden omtrekken
en verder
 1. ben omgetrokken
 2. bent omgetrokken
 3. is omgetrokken
 4. zijn omgetrokken
 5. zijn omgetrokken
 6. zijn omgetrokken
diversen
 1. trek om!
 2. trekt om!
 3. omgetrokken
 4. omtrekkend
1. ik, 2. je/jij, 3. hij/zij/het, 4. we. 5. jullie, 6. zij/ze

Übersetzung Matrix für omtrekken:

NounVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
round afstand; baan; baanvak; beurt; etappe; manche; moot; omgang; pad; ringetje; ronde; ronde doen; rondje; route; schijf; spelletje; tournee; traject; weg
turn beurt; bocht; draai; haspel; keer; keerpunt; kentering; klos; kromming; kromte; omdraaiing; ommekeer; ommezwaai; omwenteling; richtingsverandering; rondje; spelletje; spoel; verandering; wending; werktuig om garen te winden; winder; winding; zwenking
VerbVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
outflank omtrekken
round omtrekken
turn omtrekken afslaan; draaien; iets omdraaien; kantelen; kenteren; keren; ombladeren; omdraaien; omkeren; omslaan; omwenden; rollen; ronddraaien; rondtollen; roteren; tollen; verbitteren; vergrammen; wenden; wentelen; zwenken
ModifierVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
round afgerond; bol; bolstaand; bolvormig; circa; gecompleteerd; kogelrond; kogelvormig; om; omheen; omstreeks; omtrent; ongeveer; pakweg; plusminus; ringvormig; rond; rondom; ruwweg; sferisch

Verwandte Wörter für "omtrekken":


omtrekken form of omtrek:

omtrek [de ~ (m)] Nomen

 1. de omtrek (vorm)
  the circumference; the outline; the contour
 2. de omtrek (omgeving; omstreek)
  the environment; the neighbourhood; the vicinity; the environs; the neighborhood
 3. de omtrek (afmeting van omlijning)
  the contour; the outline
 4. de omtrek (omlijning; contour)
  the outline

Übersetzung Matrix für omtrek:

NounVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
circumference omtrek; vorm afmeting; cirkelomtrek; dimensie; formaat; grootte; maat; mate; omvang
contour afmeting van omlijning; omtrek; vorm werklastbeschrijving
environment omgeving; omstreek; omtrek leefmilieu; leefomgeving; milieu; omgeving
environs omgeving; omstreek; omtrek omstreken
neighborhood omgeving; omstreek; omtrek
neighbourhood omgeving; omstreek; omtrek
outline afmeting van omlijning; contour; omlijning; omtrek; vorm aftekening; basislijn; grondlijn; hoofdlijn; hoofdlijn in plan of verhaal; overzicht; tekening
vicinity omgeving; omstreek; omtrek buurstad; omstreken
- omgeving
VerbVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
outline afbakenen; afpalen; afschilderen; afzetten; begrenzen; bepalen; beschrijven; definiëren; kort weergeven; omlijnen; omschrijven; samenvatten; schetsen

Verwandte Wörter für "omtrek":


Synonyms for "omtrek":


Verwandte Definitionen für "omtrek":

 1. gebied om iets heen1
  • in de wijde omtrek zie je geen huis1
 2. buitenste lijn1
  • hij tekent de omtrek van een paard1

Wiktionary Übersetzungen für omtrek:

omtrek
noun
 1. de lengte van een gesloten kromme
omtrek
noun
 1. the distance measured around an object
 2. length of such line
 3. line that bounds a circle or other two-dimensional object
 4. outer shape of an object or figure
 5. sum of the distance of all the lengths of the sides of an object
 6. length of such a boundary

Cross Translation:
FromToVia
omtrek perimeter; circumference UmfangGeometrie: Länge des Randes einer Fläche
omtrek circumference circonférencecontour d’un cercle.