Übersicht
Niederländisch nach Englisch:   mehr Daten
  1. onderstel:


Niederländisch

Detailübersetzungen für onderstel (Niederländisch) ins Englisch

onderstel:

onderstel [het ~] Nomen

  1. het onderstel (chassis)
    the undercarriage; the chassis; the bogie; the landing gear
  2. het onderstel (voet; staander; poot)
    the chassis; the stand; the support; the leg

Übersetzung Matrix für onderstel:

NounVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
bogie chassis; onderstel
chassis chassis; onderstel; poot; staander; voet chassis; geraamte
landing gear chassis; onderstel landingsgestel
leg onderstel; poot; staander; voet been; kluif; ledemaat; poot; voet
stand onderstel; poot; staander; voet bewering; denkbeeld; driepoot; getuigenbank; gezichtspunt; houding; idee; interpretatie; inzicht; kraam; kraampje; lezing; mat; matje; mening; onderlegger; onderzetter; oordeel; opinie; opvatting; placemat; positie; sokkel; stalletje; stand; stand op jaarbeurs; standpunt; standpuntbepaling; stellingname; tafelmatje; thema; visie; voetstuk; zienswijze; zuilvoet
support onderstel; poot; staander; voet aanhangen; aanmoedigen; aanmoediging; aansporen; aansporing; aanvuren; assistentie; bijstand; dienst; dienstbetoon; driepoot; gunst; houvast; hulpbetoon; kost; medewerking; onderbouwing; onderhoud; onderhoudsgeld; ondersteuning; opwekking; rugsteun; schoorbalk; schraagpijler; schuinse steunbalk; sokkel; steun; steunbalk; stimulans; stimuleren; stut; stutbalk; support; toejuichen; voedsel; voetstuk; zuilvoet
undercarriage chassis; onderstel landingsgestel
VerbVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
stand doorleven; doorstaan; dragen; dulden; harden; staan; uithouden; uitzingen; velen; verdragen; verduren; verteren; volhouden
support aanmoedigen; activeren; behouden; bekrachtigen; bevestigen; bezegelen; bezielen; bijspringen; bijvallen; dragen; financieel steunen; financieren; goedkeuren; homologeren; in stand houden; instemmen; meehelpen; met palen stutten; onderhouden; ondersteunen; oppeppen; opwekken; rugsteunen; schoren; schragen; steunen; stimuleren; stutten; van mening zijn; voorstaan

Verwandte Wörter für "onderstel":

  • onderstellen