Übersicht
Niederländisch nach Englisch:   mehr Daten
 1. precies:
 2. Wiktionary:
 3. User Contributed Translations for precies:
  • specifically


Niederländisch

Detailübersetzungen für precies (Niederländisch) ins Englisch

precies:

precies Adjektiv

 1. precies (juist; exact)
 2. precies (krek; juist; net)
  exactly; just
 3. precies (haarfijn; exact)
  exact; precise; minutely
 4. precies (nauwkeurig; accuraat; secuur; nauwgezet; nauwlettend)
 5. precies (accuraat; zorgvuldig; secuur; stipt; net)
  accurate; precise; careful
 6. precies (correct; goed; juist)
  accurate; right; correct; precise
 7. precies (nauwgezet; gedetailleerd; nauwkeurig; )
 8. precies (kloppend; waar; juist; uitgerekend)
  true; right; truethfull; precise; exact
 9. precies (nauwgezet; nauwkeurig; stipt)
  precise; punctual; stringent
 10. precies (punctueel; stipt; strikt; exact)
  punctual

Übersetzung Matrix für precies:

NounVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
right gelijk; gerechtigheid; recht
VerbVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
correct beteren; bijwerken; corrigeren; goedmaken; herstellen; herzien; rechtstrijken; rechtzetten; renoveren; repareren; verbeteren
AdjectiveVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
accurate accuraat; correct; gedetailleerd; goed; juist; minutieus; nauwgezet; nauwkeurig; nauwlettend; net; precies; secuur; stipt; zorgvuldig trefzeker; voorzichtig; zorgvuldig
careful accuraat; gedetailleerd; minutieus; nauwgezet; nauwkeurig; net; precies; secuur; stipt; zorgvuldig consciëntieus; gewetensvol; grondig; met een scherp oog; met zorg; nauwlettend; scrupuleus; vol zorg; voorzichtig; zorgvuldig; zorgzaam
conscientious accuraat; nauwgezet; nauwkeurig; nauwlettend; precies; secuur angstvallig; consciëntieus; gewetensvol; met grote juistheid; met zorg; nauwgezet; nauwlettend; scrupuleus; zorgvuldig
correct correct; goed; juist; precies akkoord; correct; in orde; juiste; keurig; mee eens; onberispelijk; onbesproken
detailed accuraat; gedetailleerd; minutieus; nauwgezet; nauwkeurig; precies; secuur; zorgvuldig in details; lijvig; omvangrijk; overvloedig; rijkelijk; royaal; ruimschoots; scheutig; uitgewerkt; verregaand; volumineus
exact accuraat; exact; gedetailleerd; haarfijn; juist; kloppend; minutieus; nauwgezet; nauwkeurig; nauwlettend; precies; secuur; uitgerekend; waar; zorgvuldig afgepast; haarscherp; met grote juistheid; naaldscherp; nauwgezet; ragfijn
exhaustive accuraat; gedetailleerd; minutieus; nauwgezet; nauwkeurig; precies; secuur; zorgvuldig breedsprakig; breedvoerig; fundamenteel; gefundeerd; in details; langdradig; omslachtig; omstandig; onderbouwd; uitgebreid; uitgewerkt; uitvoerig; wezenlijk; wijdlopig
meticulous accuraat; gedetailleerd; minutieus; nauwgezet; nauwkeurig; nauwlettend; precies; secuur; zorgvuldig angstvallig; nauwlettend; zorgvuldig
painstaking accuraat; gedetailleerd; minutieus; nauwgezet; nauwkeurig; precies; secuur; zorgvuldig
precise accuraat; correct; exact; gedetailleerd; goed; haarfijn; juist; kloppend; minutieus; nauwgezet; nauwkeurig; nauwlettend; net; precies; secuur; stipt; uitgerekend; waar; zorgvuldig met grote juistheid; nauwgezet; onvermurwbaar; ragfijn; streng; strikt; stringent; voorzichtig; zorgvuldig
punctual exact; nauwgezet; nauwkeurig; precies; punctueel; stipt; strikt conscientieus; nauwgezet; nauwkeurig; zorgvuldig
scrupulous accuraat; gedetailleerd; minutieus; nauwgezet; nauwkeurig; precies; secuur; zorgvuldig angstvallig; nauwlettend; zorgvuldig
stringent accuraat; gedetailleerd; minutieus; nauwgezet; nauwkeurig; precies; secuur; stipt; zorgvuldig bindend; dringend; dwingend; klemmend; met spoed; onvermurwbaar; rigoureus; spoedeisend; streng; strikt; stringent; urgent
- exact; nauw
AdverbVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
accurately accuraat; exact; gedetailleerd; juist; minutieus; nauwgezet; nauwkeurig; nauwlettend; precies; secuur; zorgvuldig
exactly exact; juist; krek; net; precies welbeschouwd; welgeteld
in detail accuraat; gedetailleerd; minutieus; nauwgezet; nauwkeurig; precies; secuur; zorgvuldig in details; uitgewerkt
minutely exact; haarfijn; precies ragfijn
precisely accuraat; gedetailleerd; minutieus; nauwgezet; nauwkeurig; precies; secuur; zorgvuldig onvermurwbaar; streng; strikt; stringent
right rechtsaf; rechtsom
Not SpecifiedVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
- net
ModifierVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
just juist; krek; net; precies alleen maar; braaf; daarnet; eenvoudigweg; eerlijk; enkel; juist; kortweg; net; net aan; nog maar; nog maar pas; pas; rakelings; rechtgeaard; rechtschapen; rechtvaardig; slechts; ternauwernood; zojuist; zonet
right correct; goed; juist; kloppend; precies; uitgerekend; waar akkoord; correct; eerlijk; fair; gepast; geschikt; geëigend; in orde; juist; juiste; mee eens; passend; rechts; zoëven
true juist; kloppend; precies; uitgerekend; waar daadwerkelijk; eerlijk; feitelijk; in feite; in werkelijkheid; open; oprecht; rechtschapen; waar; waarachtig; waarheidsgetrouw; werkelijk
truethfull juist; kloppend; precies; uitgerekend; waar

Verwandte Wörter für "precies":


Synonyms for "precies":


Antonyme für "precies":


Verwandte Definitionen für "precies":

 1. zonder afwijkingen naar boven of beneden1
  • deze plank is precies twee meter1
 2. zorgvuldig en nauwgezet1
  • ze is erg precies met haar huiswerk1

Wiktionary Übersetzungen für precies:

precies
adjective
 1. heel nauwkeurig, heel juist
precies
adverb
 1. perfectly
 2. in an exact manner
 3. in a precise manner
adjective
 1. precisely agreeing
 2. habitually careful
 3. precisely conceived or stated
 4. exact or careful conformity to truth
 5. exact
 6. precise
 7. stiff

Cross Translation:
FromToVia
precies precise; accurate; exact; faithful; strict précis — Qui est entièrement déterminé, qui ne laisser place à aucune incertitude.

Verwandte Übersetzungen für precies