Übersicht
Niederländisch nach Englisch:   mehr Daten
  1. proefwerk:
  2. Wiktionary:


Niederländisch

Detailübersetzungen für proefwerk (Niederländisch) ins Englisch

proefwerk:

proefwerk [het ~] Nomen

  1. het proefwerk (test; toets; repetitie)
    the examination; the preliminary examination; the test; the exam; the prelims

Übersetzung Matrix für proefwerk:

NounVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
exam proefwerk; repetitie; test; toets computertoets; toets
examination proefwerk; repetitie; test; toets check up; controle; inspectie; kennisneming; keuring; navorsing; ondervraging; onderzoek; overhoring; schoolexamen; testen; verhoor; verhoring; verkenning
preliminary examination proefwerk; repetitie; test; toets tentamen; universitair examen
prelims proefwerk; repetitie; test; toets
test proefwerk; repetitie; test; toets beproeving; bezoeking; chemische verbinding; computertoets; ergernis; grief; kwelling; maatstaf; nood; probeersel; proef; reagens; temptatie; test; toets; toetssteen
VerbVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
test aanvragen; aanzoeken; beproeven; examen afnemen; examineren; keuren; onderzoeken; op de proef stellen; overhoren; proberen; proeven; testen; toetsen; uitnodigen; uitproberen; uittesten; verzoeken; vragen

Verwandte Wörter für "proefwerk":

  • proefwerken

Wiktionary Übersetzungen für proefwerk:

proefwerk
noun
  1. formal test