Übersicht
Niederländisch nach Englisch:   mehr Daten
  1. propositie:
  2. Wiktionary:


Niederländisch

Detailübersetzungen für propositie (Niederländisch) ins Englisch

propositie:

propositie [de ~ (v)] Nomen

  1. de propositie (voorstel doen; suggestie; voorstel; motie)
    the suggestion; the proposition; the proposal; the fore-carriage; the motion; the bill
  2. de propositie (voorstel; motie; voorstel doen; bod)
    the proposal; the request; the motion; the offer; the bid; the bill

Übersetzung Matrix für propositie:

NounVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
bid bod; motie; propositie; voorstel; voorstel doen aanbieding; aanbod; bod; koopje; offerte; speciale aanbieding
bill bod; motie; propositie; suggestie; voorstel; voorstel doen affiche; ankerlip; cheque; factuur; lip; nota; reclamebiljet; rekening; snavel; snebben; vogelbek; wetsontwerp; wetsvoorstel
fore-carriage motie; propositie; suggestie; voorstel; voorstel doen
motion bod; motie; propositie; suggestie; voorstel; voorstel doen
offer bod; motie; propositie; voorstel; voorstel doen aanbieding; aanbod; bod; koopje; offerte; overhandiging; prijsopgave
proposal bod; motie; propositie; suggestie; voorstel; voorstel doen aanbieding; aanbod; aanzoek; huwelijksaanzoek; koopje; offerte; projectvoorstel; verzoek; voorstel
proposition motie; propositie; suggestie; voorstel; voorstel doen
request bod; motie; propositie; voorstel; voorstel doen aanvraag; bede; eis; interpellatie; opvragen; opvraging; smeekbede; smeekgebed; verzoek; voorstel; vordering; vraag
suggestion motie; propositie; suggestie; voorstel; voorstel doen aanknopingspunt; aanwijzing; advies; indruk; raad; raadgeving
VerbVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
bid gebieden; gelasten; opbieden; voorschrijven
bill factureren; in rekening brengen
offer aanbieden; aangeven; aanreiken; afgeven; beloven; bieden; cadeau doen; cadeau geven; geven; indienen; laten zien; offreren; overgeven; overhandigen; presenteren; schenken; toesteken; toezeggen; tonen; uitloven; vertonen
request aanvragen; aanzoeken; bidden; rekwestreren; smeken; uitnodigen; verzoeken; vragen

Verwandte Wörter für "propositie":


Wiktionary Übersetzungen für propositie:

propositie
noun
  1. idea or plan offered
  2. -