Übersicht
Niederländisch nach Englisch:   mehr Daten
 1. raadsbesluit:


Niederländisch

Detailübersetzungen für raadsbesluit (Niederländisch) ins Englisch

raadsbesluit:

raadsbesluit [het ~] Nomen

 1. het raadsbesluit (beslissing)
  the decision
  – a position or opinion or judgment reached after consideration 1
  • decision [the ~] Nomen
   • a decision unfavorable to the opposition1
  the decision of the town council; the decree; the measure; the ruling
 2. het raadsbesluit (besluiten; besluit)
  the decision of the town council; the decree; the ordinance

Übersetzung Matrix für raadsbesluit:

NounVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
decision beslissing; raadsbesluit beslissing; discipline; dwang; gehoorzaamheid; maatregel; onderwerping; orde; schikking; tucht; voorziening
decision of the town council beslissing; besluit; besluiten; raadsbesluit
decree beslissing; besluit; besluiten; raadsbesluit afkondiging; arrest; decreet; maatregel; regeringsbesluit; schikking; uitvaardiging; voorziening
measure beslissing; raadsbesluit afmeting; dimensie; formaat; gematigdheid; grootte; ingetogenheid; maat; maatbeker; maateenheid; maatregel; maatstaf; mate; matigheid; norm; omvang; schikking; standaard; stemmigheid; voorziening
ordinance besluit; besluiten; raadsbesluit beschikking; discipline; dwang; gehoorzaamheid; onderwerping; orde; regeringsbesluit; tucht; verordening
ruling beslissing; raadsbesluit besturen; regeren; vonnis
VerbVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
decree afkondigen; bevelen; commanderen; decreteren; gebieden; gelasten; opdragen; uitvaardigen; verordenen; verordonneren
measure diepte bepalen; meten; opmeten; peilen
AdjectiveVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
ruling heersend; regerend

Verwandte Wörter für "raadsbesluit":

 • raadsbesluiten