Übersicht
Niederländisch nach Englisch:   mehr Daten
  1. regeringsbesluit:


Niederländisch

Detailübersetzungen für regeringsbesluit (Niederländisch) ins Englisch

regeringsbesluit:

regeringsbesluit [het ~] Nomen

  1. het regeringsbesluit
    the decree; the ordinance

Übersetzung Matrix für regeringsbesluit:

NounVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
decree regeringsbesluit afkondiging; arrest; beslissing; besluit; besluiten; decreet; maatregel; raadsbesluit; schikking; uitvaardiging; voorziening
ordinance regeringsbesluit beschikking; besluit; besluiten; discipline; dwang; gehoorzaamheid; onderwerping; orde; raadsbesluit; tucht; verordening
VerbVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
decree afkondigen; bevelen; commanderen; decreteren; gebieden; gelasten; opdragen; uitvaardigen; verordenen; verordonneren

Verwandte Wörter für "regeringsbesluit":

  • regeringsbesluiten