Übersicht
Niederländisch nach Englisch:   mehr Daten
  1. rekest:
  2. Wiktionary:


Niederländisch

Detailübersetzungen für rekest (Niederländisch) ins Englisch

rekest:

rekest [het ~] Nomen

  1. het rekest (verzoekschrift; aanvraag; petitie; rekwest)
    the appeal; the petition

Übersetzung Matrix für rekest:

NounVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
appeal aanvraag; petitie; rekest; rekwest; verzoekschrift aanlokkelijkheid; aantrekkelijkheid; appèl; attractiviteit; bede; bekoorlijkheid; bekoring; betovering; bezwaarschrift; fascinatie; rechtsmiddel; smeekbede; smeekgebed; verzoek
petition aanvraag; petitie; rekest; rekwest; verzoekschrift bezwaarschrift; claim; eis; smeekschrift; verzoekschrift; vordering
VerbVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
appeal aantekenen; aanvragen; aanzoeken; appelleren; appèl aantekenen; beroepen; bidden; smeken; uitnodigen; verzet aantekenen; verzoeken; vragen
petition aanvragen; aanzoeken; rekwestreren; uitnodigen; verzoeken; vragen

Verwandte Wörter für "rekest":

  • rekesten

Wiktionary Übersetzungen für rekest:

rekest
noun
  1. een verzoekschrift waarmee men zich tot de rechter of een bestuursorgaan kan wenden om een bepaalde voorziening te krijgen