Übersicht


Niederländisch

Detailübersetzungen für restituties (Niederländisch) ins Englisch

restituties:

restituties [de ~] Nomen, Plural

  1. de restituties (terugbetalingen)
    the reimbursements; the restitutions; the compensation; the payment; the amends; the refunds; the repayments

Übersetzung Matrix für restituties:

NounVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
amends restituties; terugbetalingen compensatie; tegemoetkoming; vergoedingen
compensation restituties; terugbetalingen aanzuivering; afkoopwaarde; arbeidsloon; betaling; bezoldiging; compensatie; compenseren; contraprestatie; gage; herstelbetaling; honorarium; indemnisatie; kostenvergoeding; loon; salaris; schade-uitkering; schadeloosstelling; schadevergoeding; smartengeld; soldij; tegemoetkoming; tegen prestatie opwegende actie; tegendienst; tegenprestatie; traktement; uitbetalingen bij schade; verdienste; vergoeden; vergoeding; wedde; wederdienst
payment restituties; terugbetalingen aanzuivering; afbetaling; afrekening; arbeidsloon; betalen; betaling; bezoldiging; dokken; gage; honorarium; kostenvergoeding; loon; salaris; soldij; traktement; uitbetaling; uitkering; verdienste; vereffening; vergoeding; verrekening; voldoen; wedde
refunds restituties; terugbetalingen
reimbursements restituties; terugbetalingen vergoedingen
repayments restituties; terugbetalingen
restitutions restituties; terugbetalingen

Verwandte Wörter für "restituties":


restitutie:

restitutie [de ~ (v)] Nomen

  1. de restitutie (terugbetaling)
    the reimbursement; the restitution; the refund; the repayment; the indemnification; the indemnity

Übersetzung Matrix für restitutie:

NounVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
indemnification restitutie; terugbetaling afkoopwaarde; compensatie; herstelbetaling; indemnisatie; indemniteit; schade-uitkering; schadeloosstelling; schadevergoeding; tegemoetkoming; uitbetalingen bij schade; vergoeding
indemnity restitutie; terugbetaling herstelbetaling; indemnisatie; indemniteit; schade-uitkering; schadeloosstelling; schadevergoeding; smartengeld; uitbetalingen bij schade; vergoeding
refund restitutie; terugbetaling teruggave; weergave
reimbursement restitutie; terugbetaling herstelbetaling; indemnisatie; restitueren; schade-uitkering; schadeloosstelling; schadevergoeding; teruggave; uitbetalingen bij schade; vergoeden; vergoeding; weergave
repayment restitutie; terugbetaling herstelbetaling; indemnisatie; restitueren; schade-uitkering; schadeloosstelling; schadevergoeding; uitbetalingen bij schade; vergoeden; vergoeding
restitution restitutie; terugbetaling herstelbetaling; indemnisatie; schade-uitkering; schadeloosstelling; schadevergoeding; teruggave; uitbetalingen bij schade; vergoeding; weergave
VerbVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
refund restitueren

Verwandte Wörter für "restitutie":