Übersicht
Niederländisch nach Englisch:   mehr Daten
  1. schade-uitkering:


Niederländisch

Detailübersetzungen für schade-uitkering (Niederländisch) ins Englisch

schade-uitkering:

schade-uitkering [de ~ (v)] Nomen

  1. de schade-uitkering (schadevergoeding; indemnisatie; schadeloosstelling; )
    the reimbursement; the compensation; the indemnification; the restitution; the repayment; the indemnity; the recoupment

Übersetzung Matrix für schade-uitkering:

NounVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
compensation herstelbetaling; indemnisatie; schade-uitkering; schadeloosstelling; schadevergoeding; uitbetalingen bij schade; vergoeding aanzuivering; afkoopwaarde; arbeidsloon; betaling; bezoldiging; compensatie; compenseren; contraprestatie; gage; honorarium; kostenvergoeding; loon; restituties; salaris; smartengeld; soldij; tegemoetkoming; tegen prestatie opwegende actie; tegendienst; tegenprestatie; terugbetalingen; traktement; verdienste; vergoeden; vergoeding; wedde; wederdienst
indemnification herstelbetaling; indemnisatie; schade-uitkering; schadeloosstelling; schadevergoeding; uitbetalingen bij schade; vergoeding afkoopwaarde; compensatie; indemniteit; restitutie; tegemoetkoming; terugbetaling; vergoeding
indemnity herstelbetaling; indemnisatie; schade-uitkering; schadeloosstelling; schadevergoeding; uitbetalingen bij schade; vergoeding indemniteit; restitutie; smartengeld; terugbetaling
recoupment herstelbetaling; indemnisatie; schade-uitkering; schadeloosstelling; schadevergoeding; uitbetalingen bij schade; vergoeding
reimbursement herstelbetaling; indemnisatie; schade-uitkering; schadeloosstelling; schadevergoeding; uitbetalingen bij schade; vergoeding restitueren; restitutie; terugbetaling; teruggave; vergoeden; weergave
repayment herstelbetaling; indemnisatie; schade-uitkering; schadeloosstelling; schadevergoeding; uitbetalingen bij schade; vergoeding restitueren; restitutie; terugbetaling; vergoeden
restitution herstelbetaling; indemnisatie; schade-uitkering; schadeloosstelling; schadevergoeding; uitbetalingen bij schade; vergoeding restitutie; terugbetaling; teruggave; weergave

Verwandte Wörter für "schade-uitkering":


Verwandte Übersetzungen für schade-uitkering