Übersicht


Niederländisch

Detailübersetzungen für scherpzinnigheid (Niederländisch) ins Englisch

scherpzinnigheid:

scherpzinnigheid [de ~ (v)] Nomen

 1. de scherpzinnigheid (spitsvondigheid; scherpheid; schranderheid; spitsheid; scherpte)
  the acuteness; the sharp-mindedness; the discernment; the keen perception; the sharpness; the acumen; the sagacity; the slyness; the shrewdness
 2. de scherpzinnigheid (talent; capaciteit; bekwaamheid; )
  the capacity; the talent; the ingenuity; the ability; the aptitude; the natural ability; the gift

Übersetzung Matrix für scherpzinnigheid:

NounVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
ability aanleg; begaafdheid; bekwaamheid; capaciteit; gave; knobbel; kundigheid; scherpzinnigheid; talent; vernuft behendigheid; bekwaamheid; capaciteit; geldelijk vermogen; geschiktheid; handigheid; kracht; kunde; kundigheid; kunst; kunstgreep; kunstje; kwaliteit; motorvermogen; ter zake kundigheid; truc; vaardigheid; vermogen
acumen scherpheid; scherpte; scherpzinnigheid; schranderheid; spitsheid; spitsvondigheid
acuteness scherpheid; scherpte; scherpzinnigheid; schranderheid; spitsheid; spitsvondigheid
aptitude aanleg; begaafdheid; bekwaamheid; capaciteit; gave; knobbel; kundigheid; scherpzinnigheid; talent; vernuft
capacity aanleg; begaafdheid; bekwaamheid; capaciteit; gave; knobbel; kundigheid; scherpzinnigheid; talent; vernuft bekwaamheid; bevoegdheid; capaciteit; competentie; geldelijk vermogen; inhoud; inhoudsruimte; kracht; kwaliteit; macht; motorvermogen; omvatte ruimte; ter zake kundigheid; vermogen; volume
discernment scherpheid; scherpte; scherpzinnigheid; schranderheid; spitsheid; spitsvondigheid brein; doorzicht; hersens; intelligentie; inzicht; pienterheid; schranderheid; slimheid; verstand
gift aanleg; begaafdheid; bekwaamheid; capaciteit; gave; knobbel; kundigheid; scherpzinnigheid; talent; vernuft aardigheid; cadeau; geschenk; kado; present; presentje; schenking; verjaardagscadeau
ingenuity aanleg; begaafdheid; bekwaamheid; capaciteit; gave; knobbel; kundigheid; scherpzinnigheid; talent; vernuft genialiteit; inventiviteit; verbeeldingskracht; vernuft; vindingrijk vernuft; vindingrijkheid; voorstellingsvermogen
keen perception scherpheid; scherpte; scherpzinnigheid; schranderheid; spitsheid; spitsvondigheid
natural ability aanleg; begaafdheid; bekwaamheid; capaciteit; gave; knobbel; kundigheid; scherpzinnigheid; talent; vernuft
sagacity scherpheid; scherpte; scherpzinnigheid; schranderheid; spitsheid; spitsvondigheid bij de pinken zijn; goochemheid; intelligentie; pienterheid; schranderheid; slimheid; uitgeslapenheid
sharp-mindedness scherpheid; scherpte; scherpzinnigheid; schranderheid; spitsheid; spitsvondigheid
sharpness scherpheid; scherpte; scherpzinnigheid; schranderheid; spitsheid; spitsvondigheid adremheid; bijdehandheid; bijterigheid; geslepenheid; gevatheid; gewiekstheid; in vorm zijn; pinnigheid; puntig zijn; puntigheid; scherpheid; scherpte; snedigheid; spitsheid
shrewdness scherpheid; scherpte; scherpzinnigheid; schranderheid; spitsheid; spitsvondigheid doortraptheid; geraffineerdheid; geslepenheid; gewiekstheid; gladheid; leepheid; listigheid; sluwheid; snoodheid
slyness scherpheid; scherpte; scherpzinnigheid; schranderheid; spitsheid; spitsvondigheid arglist; arglistigheid; doortraptheid; geraffineerdheid; geslepenheid; gewiekstheid; gladheid; leepheid; linkheid; listigheid; raffinement; sluwheid; snoodheid
talent aanleg; begaafdheid; bekwaamheid; capaciteit; gave; knobbel; kundigheid; scherpzinnigheid; talent; vernuft
VerbVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
gift bedelen; begiftigen; beschenken

Verwandte Wörter für "scherpzinnigheid":


Wiktionary Übersetzungen für scherpzinnigheid:

scherpzinnigheid
noun
 1. quickness of perception or discernment
 2. acuity

scherpzinnigheid form of scherpzinnig:

scherpzinnig Adjektiv

 1. scherpzinnig (spitsvondig; uitgekiend)
  astute; resourceful; crafty; clever; shrewd; wily; smart; sly
 2. scherpzinnig (slim; gevat; schrander; uitgeslapen; snedig)
  sharpwitted; acute; sharp-minded; clever; keen; biting

Übersetzung Matrix für scherpzinnig:

NounVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
biting bijten
AdjectiveVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
acute gevat; scherpzinnig; schrander; slim; snedig; uitgeslapen acuut
astute scherpzinnig; spitsvondig; uitgekiend adrem; bijdehand; clever; gevat; kien; pienter; raak; schrander; slim; snedig; snugger; uitgeslapen
biting gevat; scherpzinnig; schrander; slim; snedig; uitgeslapen bijtend; bijtende; doordringend; fel; gemeen; inbijtend; invretend; inwerkend; scherp
clever gevat; scherpzinnig; schrander; slim; snedig; spitsvondig; uitgekiend; uitgeslapen adrem; bedachtzaam; bijdehand; briljant; clever; correct; doordacht; gehaaid; geleerd; geniaal; gevat; gewiekst; gis; ingenieus; intelligent; kien; knap; kundig; kunstig; nadenkend; pienter; raadzaam; raak; rap; schrander; slim; snedig; snel; snugger; uitgeslapen; vaardig; vernuftig; verstandig; vindingrijk; vlot; vlug; weldenkend; wijs; wijselijk; zinnig
keen gevat; scherpzinnig; schrander; slim; snedig; uitgeslapen begerig; bijdehand; briljant; fervent; gretig; happig; ingenieus; kien; knap; kundig; kunstig; messcherp; pienter; scherp; slim; spits; uitgekookt; vaardig; verlekkerd; vindingrijk; vurig
resourceful scherpzinnig; spitsvondig; uitgekiend adrem; bijdehand; geniaal; gevat; inventief; raak; snedig; vernuftig; vindingrijk
shrewd scherpzinnig; spitsvondig; uitgekiend achterbaks; berekenend; bij de pinken; clever; doortrapt; gehaaid; gemeen; geniepig; geraffineerd; geslepen; gewiekst; gluiperig; goochem; kien; leep; listig; pienter; schrander; slim; slinks; sluw; snood; snugger; stiekem; uitgekookt; uitgeslapen
smart scherpzinnig; spitsvondig; uitgekiend adrem; alert; bedachtzaam; bij de pinken; bijdehand; chic; clever; correct; doordacht; elegant; esthetisch; gehaaid; geleerd; gelikt; gevat; gewiekst; gis; goochem; intelligent; kien; kittig; knap; leuk om te zien; modieuze verfijning; nadenkend; oplettend; picobello; piekfijn; pienter; raadzaam; raak; schrander; slim; smaakvol; snedig; snugger; stijlvol; tiptop; uitgeslapen; verfijnd; verstandig; wakker; weldenkend; wijs; wijselijk; zinnig
ModifierVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
crafty scherpzinnig; spitsvondig; uitgekiend clever; kien; pienter; schrander; slim; snugger; uitgeslapen
sharp-minded gevat; scherpzinnig; schrander; slim; snedig; uitgeslapen
sharpwitted gevat; scherpzinnig; schrander; slim; snedig; uitgeslapen
sly scherpzinnig; spitsvondig; uitgekiend achterbaks; arglistig; berekenend; bij de pinken; clever; doortrapt; gehaaid; gemeen; geniepig; geraffineerd; geslepen; gewiekst; gluiperig; goochem; kien; leep; link; listig; loos; pesterig; pienter; schrander; slim; slinks; sluw; snood; snugger; stiekem; uitgekookt; uitgeslapen; vrij; zonder taak
wily scherpzinnig; spitsvondig; uitgekiend adrem; bij de pinken; bijdehand; clever; gevat; goochem; kien; pienter; raak; schrander; slim; snedig; snugger; uitgeslapen

Verwandte Wörter für "scherpzinnig":

 • scherpzinnigheid, scherpzinniger, scherpzinnigere, scherpzinnigst, scherpzinnigste, scherpzinnige

Wiktionary Übersetzungen für scherpzinnig:

scherpzinnig
adjective
 1. mentally quick or sharp
 2. Quick at seeing how to gain advantage
 3. showing keen insight
 4. intelligent