Übersicht
Niederländisch nach Englisch:   mehr Daten
 1. te boek stellen:
 2. Wiktionary:
  • te boek stellen → book


Niederländisch

Detailübersetzungen für te boek stellen (Niederländisch) ins Englisch

te boek stellen:

te boek stellen Verb

 1. te boek stellen (boekstaven)
  to record; to book; to set down; to put on record
  • record Verb (records, recorded, recording)
  • book Verb (books, booked, booking)
  • set down Verb (sets down, set down, setting down)
  • put on record Verb (puts on record, put on record, putting on record)

Übersetzung Matrix für te boek stellen:

NounVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
book band; boek; boekje
record album; elpee; grammofoon; grammofoonplaat; l.p.; langspeelplaat; lijst; lijst van gegevens; lp; opgaaf; opgave; optekening; overzicht; plaat; rapport; record; reportage; schijf; staat; staatje; verhaal; verslag; weergave
VerbVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
book boekstaven; te boek stellen boeken; inschrijven; noteren; opgeven; opschrijven; optekenen; registreren; vastleggen
put on record boekstaven; te boek stellen
record boekstaven; te boek stellen aantekenen; boeken; inspreken; noteren; onthouden; op schrift stellen; opnemen; opschrijven; opslaan; optekenen; registreren; vastleggen
set down boekstaven; te boek stellen deponeren; leggen; neerleggen; neerzetten; plaatsen; stationeren; zetten
ModifierVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
set down gedocumenteerd; vastgelegd

Wiktionary Übersetzungen für te boek stellen:

te boek stellen
verb
 1. write down

Verwandte Übersetzungen für te boek stellen